education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
טו בשבט
 

מושגים בהלכה ט"ו בשבט הרב שמואל כ"ץ

פעילות סרט אדמה מדרשת התורה והארץ

סרטון מקצועי עם הפניות לסרטים אחרים הפרשת תרומות ומעשרות מכון התורה והארץ 

קדושת ארץ ישראל יאיר לבני

 סיפור לט"ו בשבט מלכה אלבה

טו בשבט הרב עמירם אלבה

 טו בשבט ביס שילה קרית אונו

מצגת מלווה לפעילות טו בשבט
דפי לימוד הרב שמואל כץ

 הלכות לטו בשבט מהרב אליהו זצל ותפילות לטו בשבט

 מצגת תרומות ומעשרות הרב עמירם אלבה

 מצגת תרומות ומעשרות מתמידים נעם חיים דימונה

 

ניבים פתגמים בתמונות

ניבים צומחים  גל

סדר טו בשבט  גן נגה

סדר טו בשבט  גן

סדר טו בשבט מעוצב שלחה דפנה

על האורן והאורן שלו

על חודש שבט  גל

פעילות לטו בשבט  גל

פתגמים מעוצב

רביעיות לטו בשבט

שבט ניבים   גל

שבלונה של עלים

שבעת המינים  איורים

שבעת המינים מרכז למידה  איריס נבון

           

האם לאדם המודרני יוני לביא

זהירות מתולעים

חידון בלי תשובות  

חידון טו בשבט 23 עמוד  דבי סומך

חידון טו בשבט 4 עמודים דבי סומך

חידון מצות התלויות

חידון מצות התלויות

חידון צמחים לטו בשבט   בלי תשובות

טו בשבט ללא תולעים

טעמים לטו בשבט

לקט שעשועונים

מצגת העץ הנדיב

פנינים ופרפראות נבחרים פרשת בשלח חמשה עשר בשבט

פנינים לחמשה עשר בשבט

ציור הפעלה טו בשבט

 

טקס טו בשבט

טקס טו בשבט

איך זה להיות עץ פעילות מתוקשבת

הגדה לטו בשבט   ארגון צוהר

חוברת חודש שבט מרכז הדרכה ירושלים

חוברת טו בשבט מדרשים

חודש שבט  איריס נבון

טקס טו בשבט

תפילת הנוטע חיבר הרב עוזיאל זצל

 

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  17/02/2017  

עדכוני rss