education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
מאמרים
 

פרקים נוספים בעמוד באהבה ובאמונה על הרב צבי יהודה

  • אומנות ההקשבה  הקשבה היא אחד ההיבטים של תקשורת בין-אישית, מדובר בתהליך קוגניטיבי ורגשי, הכולל חיפוש משמעות והבנה,תהליך של תשומת לב ומודעות, המכוונות אותנו לקבלת מידע מגוון. מאת ד"ר עודד בן מנחם
  • מנהיגות בית ספרית והישגי תלמידים מכון אבני ראשה
 
 

    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2013  

עדכוני rss