education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
די בכל אתר ואתר
הרב אוריאל עובדיה -  מפקח ארצי על החינוך היסודי בחמ"ד
 

  בס"ד  


למנהלי בתיה"ס היקרים
חודש טוב ושלום רב.

רבותינו לימדונו שכל העולה לירושלים זוכה לספוג מעט מרוח הקדושה השורה עליה תדיר והוא נושא אותה עימו חזרה למקומו. קל וחומר הוא כאשר מגיעים מאות אנשי חינוך העוסקים במלאכת הקודש לעסוק בחזון של עמנו ומשפחתנו-משפחת החמ"ד, סמוך כל כך למקום בית מקדשנו יבנה ויכונן בב"א.
 
זכינו לעלות בהמונינו ולהתמלא בדברי אמונה וחזון, מנהיגות וגבורה ממבטם של אנשים שונים ומגוונים, אשר יסייעו בע"ה לכולנו להעמיק את לימודנו בעניין זהותנו הלאומית והחמדי"ת ומטרות החינוך הנובעות מהם.
 
מן המשובים בעל פה ובכתב שקיבלנו מכם למדנו כי בע"ה הדברים היוצאים מן הלב נכנסו אל הלבבות של כולנו והפעימו אותם להמשך לימוד ועשייה לאור החזון.
וכעת מוטל על כולנו להפיח את הרוח והקריאה הזאת בתוך חדרי המורים ובתיה"ס ולהפעיל בתי מדרש מגוונים למורים הורים במסגרת ההשתלמויות הבית ספריות או המחוזיות והארציות. מידע על האפשרויות הקיימות נמצא באתר המינהל ובאתר המפ"א ואנו נשמח לסייע לכם ככל שנוכל במציאת האפשרות המתאימה לכם.

הנחיות להעלאת חומרים: כדי שנוכל כולנו לתרום ולהיתרם, מי שרוצה להכין חומרים שיועלו לאתר המפ"א יכין מצגת המסבירה את מה שנעשה. ניתן לצרף תמונות, אך הגודל של הקובץ הכללי עד 2.5 מגה.
ניתן לראות דוגמאות של חומרים שהועלו (ביה"ס אבן שמואל וביה"ס אהל שילה, בקישור לפינה באתר לומדים זה מזה 
/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/LomedheimZeMze/lo.htm
 

מה חדש באתר

  • הנגשת חומרי מפתח הלב מתוך אמונה כולל כ400 איורים לשימושכם
  • תוספת בכלי ניהול חומרים מהמפקחת שוש נגר
  • חומרים רבים לט"ו בשבט 
/EducationCMS/Units/Hemed/yesodi/LilmodUoLelamed/tubishvat.htm

  • חומרים חדשים בכישורי חיים
 
בנוסף לכך כולם מוזמנים להיכנס לאתר ולהתוודע  אל החומרים המצוינים אשר כבר מצויים בו

האתר מתחדש כל הזמן - שלחו חומרים למייל שלמעלה. נא לציין שמותר לפרסם באתר. גם רעיונות , הערות והארות יתקבלו בברכה למייל הנ"ל. 
 
 

    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2015  

עדכוני rss