education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ד"שבועי עלון שבועי לבתי הספר העל יסודיים, גליון מספר 6
דבר מנהלת האגף:
 

האחר הוא האני?, מחשבות לחודש התנעת הנושא "האחר הוא האני, במערכת החינוך.

 

לגיליונות הקודמים.


המייל לא מוצג נכון? לחץ כאן לצפייה באינטרנט.

 

 

למידה משמעותית

 

 

הודעות

 

"האחר הוא אני"

"האחר הוא אני", כנדבך בבנייתה של "חברת מופת", הוא הנושא והמוקד הערכי בתהליך החינוכי המהווה חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית והלימודית במערכת החינוך.

העיסוק בנושא מזמן לכולנו מרחבי פעולה ושיח משותפים, תוך התבוננות אישית ובירור חברתי רחב יותר בקרב קהילות שונות המעורבות בעשייה במערכת החינוך ובקרב באי בתי הספר.

כבעבר, העיסוק בהיבטים הערכיים הינו ליבת המעשה החינוכי ומהווה תשתית להוראה, ללמידה ולחינוך בהם אנו עוסקים במסגרת תפקידינו השונים.

אנו מזמינות אתכם, שותפינו לעשייה החינוכית ברבדיה השונים של המערכת ,לשתף את הרבים ולספר על העשייה החינוכית המתרחשת בקהילותיכם בשגרה ובאירועים מיוחדים.

עלון אגף א' חינוך על- יסודי, יכול להוות במה ללמידה הדדית, להחלפת דעות ורעיונות ולשיתוף בתהליכים ובתוצרים.

מצ"ב קישור לאתר "האחר הוא אני" בו תוכלו להיחשף לתפיסות החינוכיות ולהיעזר במגוון חמרים חינוכיים והצעות לפעילויות במסגרת הוראת המקצועות השונים. כמו- כן תמצאו באתר כלים לקידום שיח בנושא  ולפיתוח תהליכים בית ספריים נוספים על הקיימים.

 

 

 

הזכות לכבוד לקראת 20.11 יום זכויות הילד הבינלאומי 2013-

'מלמדים זכות'   זו סדרת מערכי חשיבה לשיעורים ופעילות העוסקת בזכויות ואחריות מתוך האמנה לזכויות הילד בזיקה לתרבות היהודית.

אנו מאחלים למידה ושיח משמעותיים בבתי הספר שיקדם כבוד מתוך אהבה, מוסר ומחויבות. במדריך למורה ישנן הרחבות, הארות פירושים והצעות שונות לפעילויות לדיון ולדרכי לימוד מגוונות. 

 

 

 

כלים לקראת תעודה ואסיפות הורים

במהלך החודש הקרוב יתקיימו ערבי הורים. כפי שהבטחנו אנו רואים בעלון ד"שבועי כלי לסיוע בסדר היום השגרתי של מנהל בית הספר העמוס כל כך ממילא, אז כשרות קטן שלנו באגף אנו מצרפים לכם מספר כלים להצעה. כמובן אפשר לשנות ולהתאים לפי הצורך כרצונכם.

מובאת להלן הצעה לקיום שיחה אישית עם התלמיד והוריו ביום ההורים, תוך התמקדות בתחומי החוזק וקביעת יעדים לשיפור, תוך התבססות על חוזקותיו של התלמיד.

כדאי לבסס את קביעת היעדים בשיחה אישית המתמקדת בבחירת יעד לימודי ויעד אישי, תכנון הדרך להשגתם ותמיכה בביצוע התכנית בתהליך רפלקטיבי לאורך השנה. דוגמא לחוזה למידה אישי מתיכון חדש ע"ש יגאל אלון ברמת גן.

אסיפת ההורים מהווה הזדמנות ליצירת קשר משולש מורים – תלמידים - הורים משמעותי ועמוק. 

שיתוף פעולה בין ההורים, המורים והתלמידים הינו רצוי והכרחי להשגת מטרות אישיות, חברתיות ולימודיות.

אנו מציעים מפגש מורים- תלמידים- הורים ברוח חאלו"ם – חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות, מפגש שיכלול שלושה יסודות חשובים: תמיכה, אתגור וסיוע בהתבוננות קדימה אל תהליך הצמיחה של כל תלמיד במטרה לסייע לו להתפתח באופן שלם.

להלן דף הנחייה לצוות המוריםומשימה להורים לפני המפגש.        

 

 

 

השיחה האישית

השעות הפרטניות במסגרת אופק חדש ועוז לתמורה, מהוות חלון הזדמנויות ברמת התלמיד, ברמת המורה וברמת בית הספר. בשבועות הקרובים, נביא נקודות מבט שונות על הזדמנויות אלה.

השבוע בחרנו להתמקד בהזדמנות שמוענקת  למחנך להעמיק ההיכרות ואת הקשר עם תלמידיו באמצעות השיח האישי. חשוב להקדיש חלק מהשעות הפרטניות לקיום שיח אישי עם כל תלמיד בנפרד או עם קבוצה קטנה של תלמידים. ראו הצעה למתווה לשיחה אישית.

 

 

התיכון הוירטואלי

אוכלוסיית היעד של התוכנית בשלב זה היא בתי ספר שאינם יכולים להציע לתלמידיהם ללמוד בגרות מורחבת בשני מקצועות בשל היעדר מורה או מספר מצומצם של תלמידים שאינו מאפשר לפתוח כיתת מגמה. הקורסים מתנהלים במלואם ברשת ע"י מורה וירטואלי.

 ומאפשרים לכל תלמיד במדינה ללמוד מקצועות אלה לבגרות מורחבת ללא תלות בזמן או במקום. להמשך קריאה. 

 

 

פירוט תהליך ההערכה במסגרת יישום היעדים במקצוע "עברית" בכיתות ז ובכיתות ח

החל משנת הלימודים התשע"א הפכו משימות המבחן בהבעה שבעל-פה לחלק בלתי נפרד מהערכת הכשירות הלשונית של כל תלמידי כיתות ז'-ח' בעברית כשפת-אם. המשימות פותחו ככלי להערכה פנים בית-ספרית, והן מושתתות על עקרונות תכנית הלימודים בעברית (התשס"ג) לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. בתי הספר מתבקשים להסתייע במשימות אלו במהלך שנת התשע"ד לשם הערכת הישגי התלמידים בתחום ההבעה שבעל-פה. המיצ"בית שתועמד לרשות בתי הספר במסגרת המיצ"ב הפנימי בשפת-האם עברית לכיתות ח תכלול גם עמודה ייעודית לציון במשימות המבחן בהבעה שבעל-פה. להמשך קריאה.

 

 

 

פרויקט ניצני טכניון הינו פרויקט מיוחד וייחודי למגזר הדרוזי

הפרויקט פותח בעקבות השאיפה והרצון להגדיל את מספר בני העדה הדרוזית במערך המחקר המדעי-הנדסי בישראל. לחשוף ולהכין את התלמידים לאקדמיה על מנת שיתקבלו לפקולטות היוקרתיות (הנדסה, פיזיקה, כימיה, רפואה וכד'). להגדיל את מספר התלמידים המתגייסים לצה"ל במסגרת העתודה האקדמית, למקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים. להמשך קריאה.

 

  

 

2 ש"ש חינוך גופני

על פי תכנית הליבה חובה על כל תלמיד ללמוד 2 ש"ש חינוך גופני בכל אחת משנות לימודיו

לאחרונה קיבלנו מידע על תלמידים המקבלים אישור סיום 12 ש"ש מבלי שעמדו בחובת הלמידה בחינוך גופני.

 

 

"האחר הוא אני" – יום לציון תחילת התכנית במערכת החינוך

מועד האירוע של יום הילד הבינלאומי, הוקדם לתאריך ה- 12.11.2013

במהלך אותו יום תתקיימנה פעילויות חינוכיות במוסדות החינוך שבהן ישתתפו כלל התלמידים, כמו שיעורי חינוך, שיעורים מקצועיים שיוקדשו לנושא, סיורים, כנסים ועוד, במסגרת כיתתית ובמסגרות אחרות. להמשך קריאה.

 

 

השבוע חגגו מוסלמים מכל העולם את ראש השנה ההיג'רית. השם "שנה הג'רית" מתייחס להגירת הנביא מחמד מהעיר מכה לעיר "ית'רב", אשר נקראה מאוחר יותר בשם "אל-מדינה אל–מונו'ארה" (העיר המוארת ברצון אלוהים). היא נקראה בשם הזה מאחר שהנביא נתן לה את האור על ידי החלטתו להפיץ את האסלאם בין תושביה.

החג נחגג לזכר הגירת הנביא מוחמד ממכה לאל-מדינה בה התקבל בברכות. להמשך קריאה .

 

 

 

חידון התנ"ך למבוגרים- חוזרים לספר הספרים

החידון עומד השנה בסימן: האחר הוא אני - "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט' 18).

החידון הפומבי המחוזי התקיים בתאריך 8.10.13  ד' חשוון תשע"ד בגבעת זאב

 

 

ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) פירסמה את נתוני המיצ"ב לשנת הלימודים הקודמת - תשע"ג

לקישור.

 

 

דוחות מיצ"ב מערכתיים, לקישור.

 

 

 

 

בקשה להכרה כמוסד חינוך ממלכתי משלב-

מוסד חינוך ממלכתי משלב הוא מסגרת חינוכית המשותפת לתלמידים המקיימים אורח חיים דתי, חילוני ומסורתי, המטפחת את זהותה הייחודית של כל אחת מן הקבוצות, תוך ביסוסה על התרבות היהודית ועל ערכי הסובלנות והאחדות הלאומית. אופן הבקשה ותהליך הקבלה, כאן בקישור.

 

 

 

מוסדות חינוך ניסויים בשנת הלימודים התשע"ה  

מצורף לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים.

 

 

פרס שר החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים

פרס שמוענק מידי שנה לבתי ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים. בשנת הלימודים התשע"ד נקבע הנושא "האחר הוא אני", והפרס השנה יעסוק גם בקשר שבין החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים לבין היחס לאחר בדרך ולהתחשבות בו. קישור.

 

 

רענון ההנחיות לקראת יציאה לטיול

ריענון ההנחיות הקשורות בטיולים בית ספריים בהיבטים הארגוניים, הבטיחותיים והפדגוגיים, הן בשלב התכנון וההכנה של הטיול והן במהלך הטיול עצמו. קישור.

 

 

מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה

תכנית הממומנת על ידי ממשלת ארצות הברית לשם זיהוי ועידוד מצוינות בהוראה בארצות הברית ומחוצה לה. במסגרתה מוענקות מלגות לאנשי הוראה מצטיינים, כדי לאפשר להם לבקר למשך סמסטר אחד בפקולטה לחינוך בארצות הברית, שם יכין כל אחד מהם פרויקט חינוכי-מחקרי על פי תכנונו. כאן בקישור.

 

 

הרישום לתהליך המיון לתכניות ההכשרה לניהול בית ספר של מכון אבני ראשה נפתח היום!

תהליך הרישום יימשך כשלושה שבועות ויסתיים בתאריך 25.11.2013.

הנכם מוזמנים להפנות דוא"ל זה לעובדי הוראה המתאימים בעיניכם להשתתף בתהליך, על מנת לעודד אותם להירשם באתר האינטרנט של מכון אבני ראשה בהקדם, באמצעות הקישור המופיע במודעה

 

 

זרקור בשטח

 

ברכות  ותנחומים

 

תלמידי הגימנסיה הראלית ע"ש א. קררי בראשון לציון הפיקו כרזה לקרן הישראלית למען יוניסף מטרת הכרזה לעודד ולהעלות את המודעות לאלימות בילדים בישראל.

 

ברכות למנהלת ביה"ס אולפנת סגולה על זכיית בנות מגמת תקשורת במקום שלישי ורביעי בתחרות סרטונים לעידוד ההצבעה בבחירות המקומיות.

 

בביה"ס  אורט ירוחם ע"ש חנה ספיר מפעילים פרויקט מנהיגות "קו לזינוק" מזה מספר שנים. פרויקט זה מלווה את התלמידים הנבחרים לפיתוח יכולותיהם לקראת הנהגה בעתיד בקהילה. במשך 10 שנים תלמידים אלו מקבלים ליווי ופיתוח התכונות עד לאחר לימודיהם האקדמיים.

 

נבחרת הרובוטיקה מביה"ס אורט ירוחם תצא לירושלים להציג את עצמם, פועלם והישגיהם מול שותפות מיאמי

  

ברכות לבני פישר, מנהל כפר הנוער ימין אורד עם התמנותו למנהל מינהל חינוך התישבותי.

 

לרחל מתוקי- מנהלת מחוז חיפה ויור המזכירות הפדגוגית ברכות לנישואי הבן

 

לאלירז קראו - מנהלת אשכול חברה במזה"פ- ברכות לנישואי הבן

 

למפקח מדחאת זחאלקה ממחוז חיפה ברכות לנישואי הבן

 

ברכות לבית ספר הניסויי הדסה שעומד לציין הישג חשוב- השקת קוד אתי לבית הספר.

 

תנחומים למר צבי ירבלום מכפר בתיה על פטירת אחיו.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014