education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
המחצית השלישית - סמסטר קיץ תשע"ח
 
 

מבוא

במהלך חופשת הקיץ תשע"ח יפעיל אגף א' חינוך על יסודי את התכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ.

התכנית מכוונת לסגירת פערים, לעידוד מיצוי היכולות של התלמידים, לחיזוק תחושת המסוגלות שלהם ולאפשר לתלמידים להשלים את תעודת הבגרות בטרם עזיבתם את מערכת החינוך העל יסודית.

תכנית זו פועלת מספר שנים במימון משרד החינוך ובשיתוף המפמ"רים, מנהלי המחוזות, מפקחים כוללים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

כמידי שנה נבחנו דרכי היבחנות הצפויים בקיץ, תוך ניטור נתוני שנים קודמות והתחשבות במתווה ההבחנות הנוכחי . לאור זאת נבחרו השאלונים שילמדו במועד המחצית השלישית קיץ תשע"ח.

 

מתכונת הלימודים וההיבחנות

 • הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ. המרכזים יופעלו בתוך בתי ספר.
 • קבוצת הלמידה תורכב מ- 15-20  תלמידים.
 • בתכנית ילמדו מורים בעלי ניסיון והצלחה בהוראה ובהגשת תלמידים לבחינות הבגרות
 • מרכזי הלמידה יפעלו חמישה שבועות, בין המועדים, יום ראשון 1 ביולי 2018, יח' בתמוז תשע"ח,  עד יום ראשון  5 באוגוסט 2018  כ"ד באב תשע"ח, חמישה ימים בשבוע.
 • בחינות הבגרות תתקיימנה ביום שני  בתאריך   6.8.2018, כ"ה באב תשע"ח
 • הלימודים יתקיימו בימים ראשון עד חמישי, עד למועדים בהם יתקיימו בחינות הבגרות
 • לא יתקיימו לימודים ביום בו תתקיימנה בחינות מועד ב' במתמטיקה בתאריך  12.7.2018.
 • מגזר היהודי, לא יתקיימו לימודים בתאריך 22.7.2018 - ט' באב
 •  השתתפות התלמידים בשכר הלימוד סמלית
 • ההרשמה לתכנית תתקיים במרכזי הלמידה בין 17.6.2018,יום ראשון ד' בתמוז  לבין 24.6.2018, יום ראשון יא' בתמוז.

   

  .פרטים נוספים בחוברת המצ"ב - המחצית השלישית סימסטר קיץ תשע"ח.

 

 

פניות והרשמה לתכנית באמצעות מערכת הפניות (לבעלי תפקידים ומורשים)

על מנת לפתוח פניה מקוונת, יש לגשת לתפריט "ניהול פנית ובקשות" ולבחור בפניה תכנית המחצית השלישית. 
ניתן לבחור בתתי הנושאים: 

 • קהל יעד וקריטריונים לקבלת  תלמידים לתכנית
 • תהליך ההרשמה ולוח הזמנים ללימודים בתכנית
 • מקצועות הלימוד בתכנית
 • מיקום מרכזי הלמידה

 

לשאלות וברורים ניתן לפנות :


לגב' סמדר אופיר בטל  0506280293


מר אחמד עכריה, רפרנט החינוך העל-יסודי במגזר הערבי, משה"ח.
טל:050-5364277
ahmadsh@education.gov.il


מר איתי טנא, המנהל הארגוני של  התוכנית – ויצ"ו- אדיוסיסטמס,
טל: 03-6940548 פקס: 03-6940550
דוא"ל:  bagrut3@wizo.org

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/06/2018