education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 תמיכות שנתנו ע"י המשרד בשנה החולפת (‎2000)
 

סכום

שם מוטב

מספר מוטב

‎51,190 ‎2000 עדן ‎10580236560
‎722,560 א.ל.ה. - ארגון לעידוד העלייה ‎10580152114
‎145,926 א.ל.ע.ד. עיר דוד ‎10580108660
‎508,915 אבני נעם ‎10580150985
‎209,456 אג' לטיפוח נושאים ביהדות ‎10580052454
‎155,432 אגודה לטיפוח חברה ותרבות ‎10580013522
‎202,200 אגודה לנוער שוחר דעת ‎10580069177
‎23,000 אגודה לעזרת ילדים נכים ‎10580024057
‎18,500 אגודה לעידוד המחקר הספרותי ‎10580029957
‎504,700 אגודה ציבורית לקדום אקדמי ‎10580060192
‎13,580,889 אגודת "בית יעקב" תל-אביב ‎10580052306
‎27,837,000 אגודת אכסניות נוער ‎10580009447
‎44,920 אגודת אלהלאל למלחמה בסמים ‎10580126274
‎42,000 אגודת בתי ספר למלאכה ‎10580055192
‎508,457 אגודת ישיבת קרלין סטולין ‎10580002996
‎1,319,413 אגודת מוסדות צאנז ‎10580028066
‎243,554 אגודת מלי"צ מכונים לחינוך ‎10580052553
‎43,700 אגודת נחלת הר חב"ד ‎10580055200
‎94,404 אגודת קרן אורה בכרמיאל ‎10580013589
‎8,141,990 אגודת שוחרי תלפיות בימ"ד להכשרת עו"ה ‎10580023810
‎322,035 אדם המדרשה לדמוקרטיה ‎10580115541
‎10,901,952 אהל אברהם שע"י סמינר בית יעקב ‎10580098127
‎90,000 אולפן עקיבא ‎10580046209
‎35,000 אולפנת בני עקיבא לאומנויות ‎10580307916
‎36,000 אולפנת בני עקיבא נאות אברהם ‎10580055440
‎6,000 אולפנת בני-עקיבא תיכון רמת קרניאל ‎10580049146
‎3,000 אולפנת עפרה לבנות בית ספר ‎10580093102
‎47,000 אולפנת צבייה ‎10580022150
‎825,663 אומץ משכן אור לישראל ‎10580236099
‎76,650 אוניברסיטה העברית ירושלים ‎10941180002
‎105,000 אוניברסיטה פתוחה ‎10510686520
‎558,380 אוניברסיטת בן -גוריון ‎10500701644
‎609,189 אוניברסיטת בר-אילן ‎10580063683
‎533,180 אוניברסיטת חיפה ‎10559001516
‎1,674,285 אוניברסיטת תל-אביב ‎10589931187
‎266,344 אור חיה - מכללה תורנית ‎10580197408
‎69,516 אור לנוער-תנועה לקידום ‎10580024909
‎72,997 אור תורה סטון ‎10580000768
‎140,267 אורות הגליל ‎10580041770
‎15,401,897 אורות ישראל מכללה אקדמית ‎10580215853
‎55,089,951 אורנים - בית הספר לחינוך ‎10580003978
‎237,837 אות ועד מפעל המוקדש למשפחה הדתית בשואה ‎10580032555
‎66,022 אחוד שיבת ציון אגודה לאומית דתית ‎10580016350
‎268,578 אחוזת יעקב ע"ש ר' יעקב ‎10580067734
‎459,983 אחי" אחדות חברת ישראל ‎10580114866
‎11,878 אחים אנ.סי.אס.ווי בישראל ‎10580301778
‎466,200 איגוד המדרשות ליהדות ‎10580056745
‎66,000 איל"א - איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה ‎10580087955
‎12,765,841 אל המעיין קרן חנוך לתורה ‎10580090405
‎110,447 אל עמי אילת ‎10580121473
‎210,865 אל עמי בצפון ‎10580160430
‎1,017,741 אל עמי להעמקת אחדות ‎10580056307
‎513,971 אל-ארצי אילת ‎10580182939
‎87,970 אלול ‎10580149698
‎6,989,321 אלקאסמי חוסני, כוליית אלשריעה ‎10580163574
‎523,093 אמונה תנועת האישה הדתית לאומית ‎10580011146
‎75,000 אמנה אגודה להפצת תרבות יהודית ‎10580021277
‎43,240 אעלה בתמר ‎10580037596
‎42,300 אפיקים לתחייה רוחנית ‎10580032753
‎5,017,351 אפרתה ‎10580006260
‎14,720 ארגון ארצי יהודי כורדיסטן ‎10580001451
‎1,151,825 ארגון בנות בית יעקב ‎10580051555
‎8,862,854 ארגון בני עקיבא בישראל ‎10580040343
‎212,000 ארגון הורים ארצי ‎10580015022
‎1,286,109 ארגון הנוער פרחי הדגל ‎10580243723
‎197,557 ארגון נוער מגן דוד אדום ‎10580263598
‎622,778 ארגון נשי ובנות חב"ד ‎10580031649
‎865,128 ארגון נשים - מרגלית אם בישראל ‎10580243335
‎127,009 ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי יהדות ‎10580120780
‎67,385 ארץ נחלת הצבי - תלמוד תורה ‎10580208841
‎1,527,366 אתגרים ‎10580258242
‎42,000 בי"ס הריאלי העברי חיפה ‎10520004839
‎60,000 בי"ס למלאכה חב"ד ‎10580012672
‎177,418 בי"ס תיכון ומכללת מר אליאס ‎10580168524
‎42,000 בי"ס תיכון חדש ת"א ‎10570003574
‎1,042,629 בי"ס תיכון עיוני בית יעקב פ"ת ‎10580111482
‎331,900 ביה"ס למוסיקה ולאומנות ‎10580066033
‎44,186 בימ"ד גבוה להלכה להתיישבות ‎10580024503
‎53,163 בית הגפן המרכזי הערבי ‎10580037745
‎1,334,161 בית החסידות - מפעלי חינוך ‎10580254456
‎59,060 בית הרבנית פני קפלן ‎10580011658
‎7,665 בית התנ"ך בתל אביב ‎10580013811
‎30,000 בית יגאל אלון- מרכז הנצחה ‎10580005270
‎3,599,836 בית יעקב - דרכי רחל ‎10580250215
‎112,420 בית כנסת קדם - הקהילה ליהדות מתקדמת ‎10580069789
‎59,000 בית לוחמי הגיטאות ‎10580046134
‎67,124 בית מדרש לתורה והוראה ‎10580041044
‎495,270 בית מוריה באר-שבע ‎10580223386
‎416,608 בית ספר גבוה לטכנולוגיה ‎10580018281
‎67,275 בית עציון ‎10580293157
‎17,400 בית שולמית תיכון תורני ‎10580175495
‎62,080 בני אלישע ‎10580203552
‎135,851 בני ברית נוער לנוער ‎10580033736
‎1,851,500 בני דוד - מכינה ישיבה ‎10580133247
‎222,035 בנין שלם - מכון לעניני נישואין ומשפחה ‎10580311561
‎1,626,984 ברית טרומפלדור בארץ ‎10580096477
‎18,000 ברית יוצאי בוכרה ‎10580007748
‎47,000 ברית יוצאי גרוזיה - אשדוד ‎10580046704
‎23,000 ברית יוצאי מרוקו ‎10580041887
‎5,964,156 גבעת וושיגנטון ‎10510096019
‎127,443 גל עיני ‎10580089282
‎447,325 גשר מפעלים חינוכיים ‎10580054062
‎17,089 דו-שיח - התנועה להתקרבות חילוניים ודתיים ‎10580276095
‎59,335 דרך ארץ - חסד לאברהם ‎10580267649
‎526,960 דרכי אבות - ירושלים ‎10580053932
‎16,400 האגודה הישראלית לתכנון המשפחה ‎10580030179
‎80,248 האגודה לאמנות יהודית ‎10580062842
‎19,869 האגודה להבנה בינדתית ‎10580028744
‎335,790 האוניברסיטה העברית ‎10559608461
‎559,690 האקדמיה למוסיקה ולמחול ‎10580041994
‎55,000 הגימנסיה העברית הרצליה ‎10520001322
‎143,000 הדרת אג' להדרכה רוחנית תרבותית ‎10580024982
‎220,000 ההתאגדות לחנוך מבוגרים ‎10580057867
‎40,191 הוועד להוצאת כתבי מרן הראשל"צ עוזיאל ‎10580121556
‎27,713,470 החברה להגנת הטבע ‎10580017499
‎2,480,680 הטכניון מכון טכנולוגי ‎10590011037
‎67,279 היכל שלמה ‎10580036887
‎208,058 היכלי ענג - ארגון נשים ‎10580218543
‎46,000 הישיבה המדעית - מדרשית הגליל ‎10580234169
‎17,136 הל"ה למען החינוך בשכונות ‎10580111342
‎703,365 הליכות עם ישראל ‎10580007425
‎619,219 המדרשה בארץ בנימין ‎10580020980
‎65,125 המדרשה הלאומית ע"ש רנה מור ‎10580007771
‎311,370 המדרשה לידע המקדש ‎10580223873
‎134,496 המדרשה ליהדות על גלגלים ‎10580238848
‎67,650 המדרשה למורשת הציונות ‎10580291193
‎12,351 המוזיאון הארכיאולוגי ‎10580292639
‎265,550 המוזיאון הלאומי למדע מרכז ריקנטי ‎10580015717
‎3,000 המוסד החינוכי מבואות עירון , עין שמר ‎10540189289
‎14,680 המועצה לילד החוסה ‎10580109254
‎1,115,312 המחנות העולים ‎10580240489
‎150,000 המכון הבינלאומי של ההסתדרות ‎10580058493
‎108,357 המכון ללימודי השואה ‎10580158921
‎29,620 המכון למחקר הדסה ויצו ‎10580008845
‎730,000 המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה ‎10580338408
‎102,000 המכון ע"ש אלפרד אדלר ‎10580027209
‎579,000 המכינה הקדם צבאית להכשרת מנהיגות ע"ש רבין ‎10580331478
‎185,462 המכללה האזורית עמק הירדן ‎10510683816
‎6,422,035 המכללה האקדמית למורים לטכנולוגיה ‎10580196616
‎6,069,000 המכללה הערבית לחינוך ‎10580283976
‎8,761,601 המכללה להוראת הטכנולוגיה ‎10580342111
‎23,832,072 המכללה לחינוך ע"ש זינמן ‎10510738099
‎193,000 המכללה למינהל ‎10580022820
‎9,100 המעגל השלישי ‎10580263465
‎41,446,666 המפעל להכשרת ילדי ישראל ‎10580051605
‎791,163 המרכז ארצי לטהרת המשפחה ‎10580005197
‎98,000 המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית ‎10580073328
‎180,000 המרכז החדש למוסיקה - רמת גן ‎10580001972
‎39,560 המרכז החינוכי ע"ש משה שרת ‎10580024784
‎77,400 המרכז הישראלי איחוד בתי הכנסת ‎10580054039
‎47,000 המרכז העולמי למורשת יהדות ‎10580101368
‎71,210 המרכז להלכות ולהליכות ‎10580166965
‎84,920 המרכז לחינוך יהודי ציוני ‎10580293728
‎1,041,000 המרכז לחינוך מקצועי , תל אביב ‎10580075257
‎1,220,181 המרכז לטכנולוגיה חינוכית ‎10510557705
‎73,103 המרכז לפיתוח הקשר העתידי ‎10580308534
‎29,694 המרכזייה הפדגוגית ללימודי היהדות ‎10580275683
‎1,006,862 הנוער הלאומי העובד והלומד ‎10580038685
‎2,464,599 הסתדרות השומר הצעיר בישראל ‎10580001659
‎696,000 הסתדרות המורים בא"י ‎10589924810
‎1,125,704 הסתדרות הנוער הדתי העובד ‎10580046787
‎9,998,202 הסתדרות הנוער העובד והלומד ‎10580297075
‎8,201,812 הסתדרות הצופים העברים בישראל ‎10580028454
‎33,652 העמותה הקהילתית יהודית - ערבית , עכו ‎10580164226
‎27,563 העמותה לחקר כוח המגן ‎10580322519
‎10,440,113 העמותה למכללה בחינוך ע"ש דוד ילין ‎10580014223
‎35,700 העמותה לפיתוח אקדמי של מדע ותרבות ‎10580040525
‎441,034 העמותה לקידום החינוך ‎10580144426
‎11,993 העמותה לקידום תיאטרון ביפו ‎10580189769
‎766,000 העמותה לקשרי התעשייה ‎10580210094
‎455,500 הקונסרבטוריון העירוני גבעתיים ‎10580189595
‎523,900 הקונסרבטוריון למוסיקה ‎10510178007
‎70,000 התאחדות ארצית כורדיסטן ‎10580107423
‎1,494,663 התאחדות הצופים והצופות ‎10580028504
‎3,383,000 התאחדות לספורט לבתי הספר ‎10580242220
‎622,011 התור- אגודה מרכזית ללימוד תורה בהתיישבות ‎10580038065
‎958,197 התנועה המסורתית ‎10580132454
‎460,180 התנועה ליהדות מתקדמת ‎10580282853
‎11,850,340 ויצו ישראל עולמית ‎10580057321
‎20,000 ועד עדת הספרדים והמזרחיים ‎10580061323
‎925,009 זהר הגליל ע"ש התה"ק רשב"י ‎10580193837
‎3,718,612 זיכרון צבי - לקידום החינוך ‎10580325314
‎236,600 חב' מוסדות חנוך בהרצליה ‎10510678360
‎6,203,574 חביב"ה למען הסמינר ‎10580090447
‎66,051 חבצלת מוסדות תרבות וחינוך ‎10510490451
‎97,512 חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית ‎10580020501
‎123,978 חברת מוסדות חינוך יהוד ‎10510496029
‎313,700 חברת מוסדות חינוך נס ציונה ‎10510567647
‎25,000 חוג בית ספר חורב ירושלים ‎10580026953
‎419,332 חוסן פדואל ע"ר ‎10580308070
‎508,049 חזון- להווי חברתי ודתי ‎10580143857
‎635,000 חטיבת הנוער של האיחוד החקלאי ‎10580083046
‎61,600 חיים - חינוך יהודי מתקדם ‎10580071223
‎637,974 חל"ד - חנוך לנער ע"פ דרכו ‎10580036184
‎736,836 חמד"ע - מרכז לחינוך ‎10580137305
‎13,363 חמדת - אגודה למען חופש מדע ‎10580121739
‎5,163,866 חמדת הדרום - המכללה התורנית לחינוך ‎10580253565
‎60,300 חנוך מוסיקלי בקונס' חולון ‎10580287795
‎818,466 חסדי אחים לעילוי נשמת יעיש בן מרדכי ‎10580050748
‎87,912 חקר ימים ואגמים לישראל ‎10510485204
‎456,000 יד הרב נסים ‎10580017713
‎115,000 יד טבנקין ‎10580009306
‎145,648 יד לעד בית עדות למורשת הציונית דתית ‎10580188746
‎567,650 יד לשבים- שערים רחובות ‎10580095933
‎50,000 ידידים-לקליטת נוער ע"י נוער ‎10580197796
‎76,372 יהלו"ם - ילדים והורים ‎10580277531
‎89,192 יחי עם ישראל ע"ר ‎10580299733
‎62,062 ילדים מפעלי חינוך לזכר ילדי השואה ‎10580123503
‎532,852 יעלה ויבוא ‎10580166437
‎11,878 יקר מוסד חינוכי בירושלים ‎10580118297
‎6,000 ישיבה תיכונית בני עקיבא נתניה ‎10580017754
‎37,000 ישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" ‎10580062446
‎285,583 ישיבת בני עקיבא כפר הרואה ‎10580070639
‎173,200 ישיבת בני עקיבא נחל יצחק ‎10580080794
‎85,199 ישיבת ברכת יוסף אלון ‎10580247161
‎24,000 ישיבת הבוכרים / בית חינוך ‎10580024610
‎27,000 ישיבת הדרום רחובות ‎10580067726
‎20,382,061 ישיבת הר עציון גוש עציון ‎10580021939
‎124,870 ישיבת טכניקום סיטרין ‎10510121593
‎382,666 ישיבת יריחו ‎10580170280
‎807,390 ישע בנימין ‎10580089829
‎456,583 כולל עטרת ירושלים ‎10580120129
‎25,000 כפר אברהם "ישיבה טכנולוגית" ‎10580052256
‎848,252 לב לאחים התנדבותית בארץ ‎10580185502
‎54,140 ללמוד וללמד מפעלי תורה ‎10580164218
‎350,000 מגדל אור ‎10580045755
‎95,086 מגשימי תקוותינו ‎10580104156
‎205,400 מדעת מרכז לחינוך טכנולוגי ‎10580259620
‎237,097 מדרש שדמות מחולה ‎10580218832
‎216,214 מדרשה הארץ ומצוותיה ‎10580105286
‎113,445 מדרשה למורשת ישראל ‎10580056067
‎212,050 מדרשה לתורה וחברה ציונות ‎10580110625
‎313,363 מדרשה תורנית העיר העתיקה ‎10580200228
‎110,939 מדרשה תורנית לבנות ‎10580269082
‎146,100 מדרשית "אל-הגליל" ‎10580217685
‎150,700 מדרשית נועם ‎10580001634
‎88,498 מדרשת "אמונה" ללימוד הארץ ‎10580227189
‎375,568 מדרשת ביחד-ירוחם ‎10580118172
‎260,722 מדרשת בית שאן - ללכת בדרכיו ‎10580241321
‎376,051 מדרשת דימונה לתרבות ‎10580193803
‎314,921 מדרשת הגולן ‎10580019735
‎283,917 מדרשת התורה והארץ ‎10580172377
‎595,211 מדרשת חברון ‎10580057875
‎235,266 מדרשת ירושלים ‎10580223899
‎174,254 מדרשת מעלה חבר ע"ר ‎10580300812
‎22,800 מדרשת עיון של התנועה המסורתית ‎10580255990
‎15,000 מדרשת צפנת - ארץ שכם ‎10580318186
‎13,355,000 מדרשת שדה בוקר בנגב ‎10510658735
‎336,119 מדרשת שומרון ‎10580097921
‎88,201 מדרשת תורה עם דרך ארץ ‎10580169043
‎186,041 מדרשת תל חיים אור צבי ‎10580117315
‎13,363 מוזיאון ארצות המקרא ירושלים ‎10580087021
‎375,800 מוזיאון המדע על שם ברנרד בלומפילד ‎10580213023
‎83,363 מוזיאון ישראל ‎10520028275
‎3,708,571 מוסדות אור החיים ע"ש ר' בן עטר ‎10580028868
‎1,608,635 מוסדות אור שמח מרכז טננבאום ‎10580021343
‎207,613 מוסדות חינוך ותרבות ‎10580035848
‎61,700 מוסדות חינוך תיכון וסמינר בית יעקב ‎10580046233
‎8,602,678 מוסדות חנוך "אור החיים" ‎10580057339
‎12,351 מועצה בין דתית מתאמת בישראל ‎10580191997
‎542,322 מועצה ציבורית חלופי נוער ‎10580070225
‎2,085,000 מועצת תנועות הנוער בישראל ‎10580019982
‎111,449 מורשת המשפט בישראל ‎10580000909
‎73,902 מורשת יהדות בוכרה בישראל ‎10580161610
‎194,747 מחניים-מרכז לקליטה רוחנית ‎10580149151
‎260,954 מכון אברהם לפעילות ספרות ‎10580144525
‎15,844,750 מכון בית יעקוב למורות ‎10520013053
‎624,000 מכון הנרייטה סאלד ‎10580052124
‎1,183,708 מכון וייצמן למדע ‎10520016858
‎263,625 מכון ון ליר ירושלים ‎10510691983
‎311,017 מכון חלקת השדה ‎10580040954
‎12,351 מכון יהודי ערבי בית ברל ‎10580072080
‎174,184 מכון יהודית ליברמן ‎10580054153
‎100,000 מכון להבה ללימודי הטכנולוגיה באור ההלכה ‎10580262715
‎138,546 מכון לחינוך דמוקרטי - חדרה ‎10580330660
‎2,387,721 מכון למורים לחינוך העצמאי ‎10580055606
‎1,010,068 מכון מאיר ללימודי היהדות ‎10580015618
‎17,484,538 מכון מופ"ת - בית ספר ‎10580307239
‎46,345 מכון פוע"ה - פוריות ורפואה ‎10580210060
‎132,089 מכון ש"י, שבות יהודה ‎10580067460
‎381,380 מכון שכטר ללימודי היהדות ‎10580089167
‎210,097 מכון שלום הרטמן ‎10511021156
‎35,000 מכון שלום לשבטי ישורון ‎10580033124
‎955,500 מכינה קדם צבאית ישיבתית בית יתיר ‎10580195949
‎736,000 מכינת צוריה ע"ר ‎10580294478
‎10,820,551 מכללה ירושלים לבנות ‎10580002723
‎564,482 מכללה ליהדות פלורליסטית ‎10580117562
‎23,294,733 מכללה למורים ע"ש קיי ב"ש ‎10511262669
‎423,044 מכללה עברית - עלמא ‎10580282341
‎310,000 מכללה קדם צבאית מיצר ‎10580321370
‎5,824,217 מכללת אוהלו בקצרין ‎10580324994
‎6,861,957 מכללת אמונה להכשרת עובדי הוראה ‎10580278620
‎78,161,844 מכללת בית ברל ‎10580029429
‎4,821,283 מכללת בית רבקה ‎10580231819
‎200,000 מכללת הגליל המערבי ‎10580017150
‎163,603 מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר ‎10580012599
‎24,175,415 מכללת לוינסקי לחינוך ‎10511246878
‎203,000 מכללת צפת - שלוחת בר אילן ‎10580103471
‎137,379 מל"י - מכון ללימודי יהדות ‎10580152395
‎11,098 מנור-כברי עמותה ‎10580322337
‎14,847 מעגל טוב ‎10580246502
‎254,541 מעיינות האומה ‎10580007664
‎673,705 מעיני התיישבות ‎10580221869
‎5,133,507 מעלה - המרכז לציונות ‎10580126100
‎162,823 מעלה אורה ‎10580232619
‎381,343 מצאנו מים ‎10580040624
‎1,281,442 מקור המעיינות ‎10580158582
‎66,000 מקסימוס מחשב קט הי-טק ‎10580336782
‎103,000 מקש - לקידום יישומי תקשורת מחשבים ‎10580139228
‎325,627 מרחבים חברה לחנוך חברה ‎10510506504
‎11,176,032 מרכז בית יעקב בארץ ישראל ‎10580026805
‎243,108 מרכז וראייטי ירושלים ‎10580034981
‎218,000 מרכז חינוך ליאו באק ‎10520016676
‎57,120 מרכז חרדי להכשרת מנחות הורים ‎10580087948
‎194,559 מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות ‎10580133015
‎12,240 מרכז ישיבות בני-עקיבא ‎10580082741
‎133,966 מרכז להעמקת החינוך היהודי ‎10580157758
‎5,099,169 מרכז לחינוך הדתי בישראל ‎10580014199
‎219,969 מרכז למורשת יהודי עזה ‎10580213916
‎115,000 מרכז מורשת יהדות בבל ‎10580029866
‎263,800 מרכז ספיר - לתרבות וחינוך ‎10580032845
‎78,652 מרכז קהילתי דתי אזור ‎10580211852
‎340,800 מרכז קהילתי ע"ש פנחס ספיר , כ"ס ‎10510796527
‎110,125 מרכז קהילתי ע"ש היימי מורוס ‎10580010817
‎8,950 מרכז קהילתי רמות אלון ‎10580031326
‎60,286 מרכז שובה ללימודי יהדות ‎10580074086
‎71,503 מרכז תורני לאומי ע"ש יוסף קארו ‎10580126357
‎103,839 מרכז תורני לנשים ותוכנית המתמידות ‎10580140184
‎111,761 מרכז תרבות דתי נוה שאנן ‎10580038768
‎531,000 מרכז תרבות העמים לנוער ‎10580010650
‎17,000 משואה יד לחברי תנועות הנוער הציונית ‎10580038784
‎229,123 משעולים מרכז לתראפיה ‎10580000073
‎215,200 מתנ"ס אזורי בקעת בית שאן ‎10580255875
‎12,620 מתנ"ס מרכז קהילתי זיכרון ‎10580286847
‎48,253 נאות קדומים בע"מ ‎10510441389
‎211,600 נוער מוסיקלי בישראל ‎10580064103
‎32,000 נוער עובד - מקצוע ועבודה ‎10580015055
‎137,420 נחלת צבי מכון ללימודי יהדות ‎10580080141
‎114,259 נחלת ש"י ע"ש שמואל לשם ‎10580101624
‎480,000 נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות ‎10580299089
‎2,334,223 ניידות חב"ד להפצת יהדות ‎10580048874
‎205,590 ניצן המרכז הארצי אגודה לקידום לקויי למידה ‎10580058808
‎13,604 ניצני שלום ‎10580008654
‎153,000 נעמת ‎10580044261
‎10,221,530 נשי אמי"ת ‎10580024800
‎142,680 נשמת מדרשה ללימודי תורה לנשים ‎10580161628
‎33,000 נתיב אור חדרה ‎10580045490
‎36,695 סובלנות תנועה למניעת אלימות ‎10580029783
‎1,089,636 סוסיה מרכז סיור ולימוד ‎10580094993
‎12,888 סיכוי לקידום שוויון הזדמנויות ‎10580183580
‎864,941 סמינר בית יעקב באר מרים ‎10580082865
‎1,801,675 סמינר בעלזא ע"ר ‎10580345577
‎24,114,944 סמינר הקיבוצים ‎10580038859
‎918,172 סמינר חסידי לבנות אשדוד ‎10580352060
‎2,230,172 סמינר להכשרת עובדי הוראה ‎10580318137
‎60,000 סקריפט - האגודה הישראלית לאוריינות ‎10580342988
‎218,776 ע"ץ - עושים ציונות ‎10580161404
‎1,160,932 עזרא תנועת הנוער החרדי ‎10580043297
‎711,075 עיירת לי ‎10580141851
‎25,000 על"ה - עמותה לטיפוח המדעים ‎10580209120
‎190,000 עמותה לחינוך טירת הכרמל ‎10580190981
‎12,172 עמותה לקידום חנוך הומניסטי ‎10580296168
‎45,000 עמותה לשילוב מוסיקלי מזרחי ‎10580186278
‎43,435 עמותת גוונים לפיתוח החינוך ‎10580240919
‎17,000 עמותת הידידים שליד ביה"ס קדמה ‎10580320083
‎240,000 עמותת המדרשה למנהיגות ‎10580320588
‎343,671 עמותת מדרשת הדרום ‎10580149623
‎31,813,307 עמותת מכללת אחווה ‎10580250231
‎902,597 עמותת נות ישראל ירושלים ‎10580049666
‎2,548,823 עמותת נעשה ונשמע ‎10580145514
‎66,000 עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב ‎10580344638
‎46,308 עמותת עין יעל-מוזיאון ‎10580152429
‎166,085 עמותת קורצ'אק ‎10580064962
‎17,613,558 עמותת שוחרי המכללה לחינוך ירושלים ‎10580130003
‎556,983 עמיעד להעמקת ערכי יהדות ‎10580042976
‎17,000 עמקים מוסד חינוכי , מזרע ‎10570020834
‎1,721,332 עצם - מכינה תורנית לצה"ל ‎10580140606
‎4,786,023 ערכים עמותה להחזרת התודעה היהודית ‎10580098754
‎77,672 פנים להתחדשות יהודית ‎10580306934
‎162,167 צומת צוותי מדע ותורה ‎10580035236
‎90,000 צליל - עם ‎10580029692
‎894,000 צעד קדימה-ארגון שיטת פטו בישראל ‎10580115319
‎3,169,665 צעירי אגודת חב"ד ‎10580021673
‎432,000 קבוצת רעות ‎10580228054
‎350,416 קהילה לתיקון חברתי ותרבותי ‎10580110567
‎392,439 קו לקו במה לשורשים ‎10580153278
‎450,042 קול היהדות ‎10580005155
‎158,600 קונסרבטוריון למוסיקה קריית מוצקין ‎10580016319
‎859,800 קונסרבטר' הישראלי ת"א ‎10580021897
‎231,900 קוסרבטוריון קרית ביאליק ‎10580000180
‎62,000 קלוב התעופה לישראל-טיסנא ‎10580097699
‎35,000 קריה חינוכית תורנית מצפה רמון ‎10580211548
‎851,332 קרית חינוך נוקדים ‎10580274546
‎6,000 קרית חנוך מבשרת ציון ‎10580020477
‎81,125 קרית חנוך שעלבים ‎10580024891
‎70,000 קרן המרכז צפון אפריקה ‎10580145381
‎3,199,055 קרן התרבות דגל ירושלים ‎10580039568
‎54,324 קרן טל-חיים ‎10580102952
‎498,124 קרן ילדינו ‎10580024925
‎76,125 קרן כגן ‎10580126605
‎72,000 קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין ‎10580002780
‎1,147,000 קרן ספריות לילדי ישראל ‎10941065286
‎480,700 קרן רחובות לתרבות ‎10580002327
‎1,144,166 קשת יהודה ‎10580190387
‎171,060 ראשית ירושלים ‎10580184646
‎60,000 רון שולמית - לקידום המחול ‎10580181394
‎242,870 רימון בית ספר לג'אז ולמוסיקה ‎10580085371
‎195,655 רמות שפירא מרכז חינוכי ‎10580012573
‎253,664 רננות מכון למוסיקה יהודית ‎10580023968
‎105,883 רעות שדרות ‎10580228013
‎8,462,036 רשת אורט ‎10520017245
‎5,087,194 רשת עמל ‎10559008040
‎509,089 רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה רוחנית ‎10580203156
‎2,947,990 רשת שעורי תורה - מעיינה ‎10580006864
‎71,000 רשת תורה ומלאכה ע"ש פנקס ‎10580109817
‎5,192,419 שאנן המכללה הדתית לחינוך ‎10580103661
‎9,503,388 שוחרי המרכז החינוכי מחוזי - חיפה ‎10580163525
‎14,803,896 שוחרי מורשת יעקב ‎10580067114
‎7,522,346 שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים ‎10580198976
‎21,659 שומרי משפט רבנים למען זכויות האדם ‎10580151967
‎147,053 שורשים מדרשה ללימודי היהדות ‎10580071645
‎35,000 שלהבת הדרום ‎10580088060
‎72,000 שמונה יזמים צעירים ישראל ‎1998 ‎10512662560
‎51,000 שמעתין ביטאון מורים ‎10580015899
‎459,459 שרשים - המרכז ללימודי יהדות ‎10580030302
‎59,522 תאטרון "ג' קוים" פרויקטים אמנותיים ‎10580280527
‎169,082 תאיר, בית מדרש תל-אביבי ‎10580302909
‎77,240 תהל"ה תנועת התנדבותית לעליה דתית ‎10580054187
‎4,195,535 תודעה- רשת ארצית להאדרת היהדות ‎10580152833
‎372,526 תורה בציון - צדק ‎10580011641
‎6,838,698 תורה ויהדות לעם ‎10580041945
‎81,284 תורה ומדע ליד מכון לב ‎10580292159
‎60,051 תורה וציונות ‎10580128171
‎24,798 תללי"ם תמיכה לימודית לתלמידים מרותקים ‎10580178168
‎184,020 תלמי גאולה עם ישראל ‎10580310860
‎70,000 תנועת ביחד אחדות ישראל ‎10580032381
‎831,341 תנועת המכבי הצעיר ‎10580308930
‎1,548,229 תנועת הנוער בני חיל ‎10580237741
‎647,063 תנועת הנוער הציוני בישראל ‎10580024420
891,255,838 סה"כ

מקור הנתונים : חשב משרד החינוך  

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss