education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שירותים הניתנים לציבור באמצעות האינטרנט
 

"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי אתר האינטרנט של המשרד מהווה ערוץ תקשורת ועדכון מרכזי בין המשרד לציבור בכלל ולקהילת  החינוך בפרט. ב-2005  עלה האתר לאוויר בעיצוב מחודש, כאשר התכנים באתר אורגנו במבנה פורטלים לאוכלוסיות יעד - "אוח" מהווה שער כניסה לפורטלים והאתרים השונים המאוגדים תחתיו. ב"אוח" הפנייה לשלושה פורטלים המיועדים לאוכלוסיות יעד: תלמידים, עובדי הוראה והורים. הפורטלים מציגים את המידע והשירותים לאוכלוסיה מסוימת תוך זיהוי המידע והשירותים המיוחדים לה, ובשימוש במונחים המתאימים לאותה אוכלוסיה.
כמו כן, מהאתר הראשי ניתן לגשת גם למאה אתרי משנה המשתייכים ליחידות השונות במשרד.
ממשל זמין - באתר קיימים מגוון שירותי ממשל זמין המסתמכים על תהליכים ומאגרי מידע המנוהלים במשרד לטובת הציבור הרחב.


להלן פרוט חלק מהשירותים המרכזיים המסופקים באמצעות "אוח":


שירותים כללים

 

תיאור

השירות

מאגר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הכולל חוזרים משנת תשנ"ח ואילך. המאגר מאפשר מגוון חיפושים מורפולוגיים.

המשרד נמצא בעיצומו של פיילוט אשר יאפשר הפסקה  הדרגתית של הדפסה והפצה של חוזרים בנייר.

במשך השנה האחרונה מספר הכניסות לאתר עלה.

מאגר חוזרי מנכ"ל

www.education.gov.il/mankal

מאגר מוסדות החינוך (בתי-ספר).

מאפשר חיפוש לפי פרמטרים שונים (ישוב, שלב חינוך, מגזר וכד') וכן בניית והורדת קובץ excel   לפי בחירת חתכים ומבנה נתונים (בחיפוש המורכב).

איתור מוסדות חינוך - פרטי מוסדות

www.education.gov.il/mosdot

מאגר מידע על נתונים ממערכת החינוך.

המערכת מאפשרת הצגה וניתוח של מידע רב מתחום פעילותו של המשרד: בתי"ס, תלמידים, כיתות, מורים, שעות תקן ועוד.

ממנ"ח – מערכת מידע ניהולי חינוכי

http://www.education.gov.il/mamnach

תמיכה בכלל תהליך הגשת בקשות התמיכה מן המשרד:

- פרסום מבחני התמיכות ע"פ

  ילקוטי הפרסומים
- הגשת הבקשה בצורה

  מקוונת
- מעקב אחר הטיפול בבקשה
- פרסום נתוני אישור ותקצוב

  של בקשות התמיכה לגופים.

תמיכנט – מערכת תמיכות באינטרנט

http://www.education.gov.il/nihul_tmichot

שירות המאפשר הגשת בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998- בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו .

באתר קיימת גם אפשרות להגשת הבקשה בצורה מקוונת, באמצעות שרת התשלומים הממשלתי, המקצרת משמעותית את תהליך הפנייה.

בקשות לקבלת מידע תחת חוק
חופש המידע, התשנ"ח-1998

/educationcms/units/hofesh/darkeypniya

פרסום כתב המכרז במלואו כולל דרישות הסף, מועד מפגש ספקים, מועד ומקום מסירת ההצעות, וכן טלפונים וכתובת לקבלת טופסי המכרז. הפרסום כולל את חוברת הגשת ההצעה וטבלת השוואת ההצעות.

מכרזים

http://www.education.gov.il/michrazim/
index.html

 

 

קטלוגים

תיאור

השירות

מאגרי פרסומים

http://www.education.gov.il/
pirsumim/search.asp


http://www.education.gov.il/chomer

מאגר הפרסומים של המשרד וכן מאגר כולל של פרסומי האגף לתכנון ופיתוח  תכניות לימודים.

קטלוג קורסים לגמול השתלמות

http://www.education.gov.il/adult-education

מאגר הקורסים המוכרים לגמול השתלמות לעובדי מדינה .

שירות הסרטים הישראלי

/EducationCMS/Units/Owl/
Hebrew/DochotPirsumim/
Catalogs/Sratim.htm

שירות הסרטים הישראלי הוא חלק ממנהל התרבות של משרד החינוך התרבות והספורט. מאז הקמתו הפיק השרות כ- 4000 סרטים, סדרות ותשדירי שירות המהווים פסיפס תרבותי וחברתי של החיים בישראל.

בקטלוג זה פרטים על תוכנו של הסרט, שנת הפקתו, אורכו ושפתו. הקטלוג מאפשר רכישת פריטים באמצעות שרת התשלומים הממשלתי.

קטלוג חומרי למידה והוראה

בעברית: 

http://www.education.gov.il/chomer

בערבית:

http://www.education.gov.il/
chomer_arabic

מאגר חומרי למידה והוראה של האגף לתכניות לימודים. במאגר ניתן למצוא חומרי למידה המסווגים על פי מקצוע, סוג חומר הלמידה, מפיץ ופרמטרים נוספים.

חלק מהמפיצים מאפשרים הזמנת פריטים באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.

קטלוג מטה הסברה

/EducationCMS/Units/Owl/
Hebrew/DochotPirsumim/
Catalogs/MateHasbara.htm

קטלוג המאפשר רכישת מגוון פרסומים ייחודיים של מטה ההסברה המכוונים למורים, סטודנטים, תלמידים במערכת החינוך ולציבור הרחב. הקטלוג מציג פרסומים בנושאים שונים: מלחמות ישראל, ירושלים, המזרח התיכון, כרזות ועוד.

מאגר שאלות מבחן

http://www.education.gov.il/
maagar_sheelot

מאגר ממוחשב של פריטי המבחן שפותח על בסיס המאגרים שיצאו לאור בהוצאת "מעלות" מטעם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ובשיתוף היחידה למחקר ופיתוח בבית ספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב.

כיום המאגר מציג פריטי נבחן בנושא מים ותורשה. בעתיד יוצגו מאגרים בנושאים נוספים: רביה, אנרגיה, הזנה, חומרים. 

 

 

שירותים לעובדי הוראה

 

תיאור

השירות

פורטל עובדי הוראה:

http://www.education.gov.il/horaa

פורטל המתמקד במידע ושירותים לעובדי ההוראה. הפורטל ממודר ע"פ עולם התוכן של עובד ההוראה. הפורטל מציע תכנים ייחודיים לבעלי תפקידים שונים בתחום ההוראה (מנהלים, מפקחים וכד'). בנוסף, הפורטל מאגד בתוכו מגוון שירותים אישיים וכלליים:

- מידע מנהלי בנושא מדיניות, הכשרה

  והשתלמויות תנאי שירות ועוד.

- מידע פדגוגי הכולל חומרי למידה והעשרה,

  בחינות והערכה ועוד.

- מידע אישי לעובד הוראה: צפייה בתלושי שכר,

  דו"חות השתלמות.

- תקנון שירות עובדי הוראה

- פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה

צפייה בתלושי שכר לעובדי הוראה

https://meyda.education.gov.il/etlush

 

הצגה מאובטחת של תלושי שכר לעובדי הוראה המועסקים ע"י המשרד,  תוך הזדהות בשם משתמש ובסיסמא.

במערכת מתפרסמים תלושי השכר החל משנת 2000, עבור כל עובדי ההוראה המועסקים באופן ישיר ע"י המשרד.

בנוסף, היישום מאפשר לפרט את החודשים בגינם שולמו הפרשים בשכר עובד ההוראה. דבר זה מקל על הבנת חישוב השכר המופיע בתלוש.

במהלך שנת 2005 נוספה אפשרות עבור מורים ממלאי מקום - הצגת פרוט הימים והשעות שבגינם קיבלו תשלום.

בשנת 2006 מתוכננת תוספת של טופס 106 מקוון.

ד"ש - צפייה בדו"ח השתלמויות לעובדי הוראה

http://meyda.education.gov.il/dash

הצגה מאובטחת של דו"ח השתלמויות שאושרו משנת תש"ס ועד היום.

מתלה"ב - מערכת תקשוב לתכנון ההוראה בחינוך גופני

http://www.education.gov.il/mtl

מערכת המאפשרת לעובדי הוראה בחינוך הגופני תכנון מונחה יעדים ותכנון אירועי הערכה, דיווח ביצוע ומעקב שוטף אחר תוכנית ההוראה. בעתיד, המערכת מתוכננת לאפשר הזנת ציונים לתלמידים.

 

 

שירותים עבור תלמידים

 

תיאור

השירות

פורטל תלמידים

http://www.education.gov.il/
talmidim

פורטל שמטרתו לפרסם תכנים מעניינים ורלוונטיים לתלמידים במערכת החינוך (מידע בנושא מקצועות לימוד, בחינות, נהלים בנוגע לזכויות ולחובות של תלמידים ומגוון יצירות ויוזמות של תלמידים. בפורטל ישנה אפשרות לגלישה אינטראקטיבית והבעת דעה באמצעות סקר; שליחת כרטיסי ברכה, ופרסום מכתבים שנשלחו למערכת.

פורטל הבחינות

http://www.education.gov.il/exams

 

אתר מרכזי לשירות הנבחן בכל השלבים לקראת ובעקבות בחינות הבגרות:

- פרסום כלל המידע המינהלי הרלוונטי לנבחנים

  בזמן אמת

- פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה

- מאגר שאלונים היסטוריים לסיוע בהכנה לבחינות

- פרסום ציוני הנבחנים

- הרשמה ותשלום לבחינות בגרות דרך האינטרנט

- נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות –

  שירות לבתי ספר  ולרשויות חינוך.

- ניהול תיק נבחן לנבחן האקסטרני.

מאגר שאלוני בחינות בגרות

http://meyda.education.gov.il/
sheeloney_bagrut

 

מאגר שאלוני בחינות בגרות של אגף הבחינות. במאגר ניתן למצוא שאלוני בחינות המסווגים לפי מקצוע לימוד, מועדי הבחינה, שנים ועוד פרמטרים שונים.

 

 

שירותים למוסדות, בעלויות ורשויות מקומיות

 

תיאור

השירות

מית"ר – מידע על תשלומים

לרשויות, בעלויות ובתי ספר

http://www.education.gov.il/
meytar

מערכת מית"ר מפרסמת את תקציבי הרשויות המקומיות והבעלויות באינטרנט- מעל 1000 גופים בסכום שנתי של כ-8 מילייארד ש"ח, מייד עם העברת הוראת התשלום.

תקצוב מוניציפאלי - תחזית

התקבולים לרשויות מקומיות

http://www.education.gov.il/
munitik

התחזית מהווה אומדן לגבי התשלומים שיועברו לרשויות, ויכולה לשמש ככלי תכנון, מעקב ובקרה.

נתוני בחינות בגרות לרשויות

ולמוסדות חינוך

http://www.education.gov.il/
netuney_bchinot

אתר נתוני בחינות בגרות מספק לרשויות מקומיות ולמוסדות מידע על נתוני בחינות הבגרות שבתחום אחריותם. המערכת מציגה נתוני הישגים וכן את שיעור הניגשים והזכאים לתעודת בגרות לפי רשות מקומית, מגזר ומדרג טיפוח. הנתונים מוצגים ברזולוציה של שנת לימודים אחת.

מדב"ס – מערכת דיווח בית

ספרית מבוססת אינטרנט

http://hinuch2.education.gov.il/
mdbnet/Default.aspx

מאפשרת הזנת נתוני העסקה של עובדי הוראה מבתי הספר ואישורם ע"י חשבי השכר בגזברות המחוז.

המערכת הממוחשבת מחליפה את טפסי הדיווח  הידניים שנשלחים מדי חודש למחוז.

 

 

שירותים המיועדים להורים

 

תיאור

השירות

אפיק –  תשלומי הורים באינטרנט

http://afik.education.gov.il

היישום מקדם את מדיניות המשרד בנושא תשלומי הורים ומעגן את הוראות המשרד כפי שמתפרסמות בחוזרי מנכ"ל.

הפלטפורמה ש"אפיק" מספקת, מאפשרת לבתי ספר לפרסם חוזרי תשלומים, ע"פ הכללים והנהלים של המשרד. לצד זאת, ההורים נהנים מאפשרות לשלם בצורה מושכלת ומקוונת את התשלומים לבתי הספר.

אפיק פרסום תשלומים

http://www.education.gov.il/afik

קידום מדיניות המשרד בנושא תשלומי הורים ע"י יצירת פלטפורמה אשר מאפשרת לבתי ספר, לפרסם את  חוזרי התשלומים המאושרים, ע"פ הכללים והנהלים של המשרד. פרסום חוזרי התשלומים מאפשרים  שקיפות המידע לציבור

 

פורטל הורים

http://www.education.gov.il/
horim

פורטל ההורים מציג מידע במגוון נושאים, מכל אתרי משרד החינוך, להורי תלמידים מגן ועד י"ב.

- תכניות הלימודים בחטיבות הגיל 

  השונות והמגזרים השונים;

- חוזרי מנכ"ל בנושאים כגון: ביטחון,

  בריאות, גני ילדים וכד';

- היחידה להורים, משפחה וקהילה:

  מרכזים לקשר של ההורים עם מערכת

  החינוך ועוד;

- בחינות והערכה: מן המיצ"ב ועד 

  לבגרות;

- קשת של תרבות: מידע בנושאי תרבות-

  הצגות, ספרים ופעילויות לילדים

  ולהורים;

- מידע על חינוך מיוחד, לקויות למידה,

  חינוך מחוננים ואוכלוסיות אחרות בעלות

  צרכים מיוחדים;

- פעילויות ותכניות ייחודיות המופעלות

  במערכת החינוך בשילוב הורים: שירותי

  חינוך ורווחה, חוגי העשרה, בתי ספר

  ייחודיים וכד';

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss