education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מידע ושירותים הניתנים לציבור באמצעות האינטרנט
 

www.education.gov.il

 

"אוח" – אינטרנט ומידע חינוכי, אתר האינטרנט של המשרד מהווה ערוץ תקשורת ועדכון מרכזי בין המשרד לציבור בכלל ולקהילת החינוך בפרט והינו שער הכניסה לפורטלים והאתרים השונים המאוגדים תחתיו.

ב"אוח" הפנייה לשלושה פורטלים המיועדים לאוכלוסיות יעד: תלמידים, עובדי הוראה והורים. הפורטלים מציגים את המידע והשירותים לאוכלוסייה מסוימת תוך זיהוי המידע והשירותים המיוחדים לה, תוך שימוש במונחים הרלוונטיים לכל אוכלוסייה.
כמו כן, מהאתר הראשי ניתן לגשת גם ל- 150 אתרי משנה המשתייכים ליחידות השונות במשרד.

ממשל זמין - באתר קיימים מגוון שירותי ממשל זמין המסתמכים על תהליכים ומאגרי מידע המנוהלים במשרד לטובת הציבור הרחב.

נגישות – משרד החינוך החל בשנת 2008 פעילות ענפה, להנגשת אתרי האינטרנט והמערכות שלו לאנשים עם מוגבלויות. פעילות הנגישות נמשכת גם בשנת 2009. המשרד מפרסם את הצהרת הנגישות שלו באתר אוח. במסגרת פעילות זו, הונגשו ב- 2008 מערכת (כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך ומשחק לחנוכה – המשחק המדליק.
בד בבד עם פעילות הנגישות החלה גם פעילות התאמת אתרי ומערכות המשרד לדפדפנים שונים. פעילות זו נמשכת בשנת 2009 ותמשך גם בשנים הבאות.

בהמשך מפורטים חלק מהשירותים המרכזיים המסופקים באמצעות "אוח" (השירותים מוצגים לפי סוג וקהלי היעד שלהם, כאשר מספר שירותים מוצגים ביותר מקטגוריה אחת) :

שירותים כללים

 

השירות

תיאור

מאגר חוזרי מנכ"ל 

מאגר חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הכולל חוזרים משנת תשנ"ח ואילך. המאגר מאפשר מגוון חיפושים מורפולוגיים.

מספר הכניסות לאתר ממשיך לעלות בהתמדה .

(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך 

 

מערכת "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך" פותחה בשנת 2008 ועלתה לאוויר במרץ 2009 ומחליפה ומשדרגת את מערכת "איתור מוסדות חינוך".

המערכת מציגה מאפיינים על בתי ספר מהמאגר המרכזי של המשרד, בתוספת מידע נלווה רלוונטי מאתרי "אוח" וממערכות מידע מגוונות בעלות מידע ברמה בית ספרית: מפה, לוח חופשות, חוזר תשלומים, נתונים כמותיים ועוד. בנוסף מאפשרת המערכת לבתי הספר לתאר פעילויות ייחודיות המתקיימות בהם, קישור לאתר בית הספר, תמונות וכד'.

במערכת אפשרויות חיפוש לפי פרמטרים שונים ובניית קובץ excel לפי בחירת חתכים ומבנה נתונים.

המערכת הונגשה לאוכלוסיות עם מוגבלויות.

ממנ"ח – מערכת מידע ניהולי חינוכי

 

מאגר מידע על נתונים ממערכת החינוך.

המערכת מאפשרת הצגה וניתוח של מידע רב מתחום פעילותו של המשרד: בתי"ס, תלמידים, כיתות, מורים, שעות תקן ועוד.

בקשות לקבלת מידע תחת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

 

שירות המאפשר הגשת בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998- בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו .

באתר קיימת גם אפשרות להגשת הבקשה בצורה מקוונת, באמצעות שרת התשלומים הממשלתי, המקצרת משמעותית את תהליך הפנייה.

מכרזים

 

פרסום כתב המכרז במלואו כולל דרישות הסף, מועד מפגש ספקים, מועד ומקום מסירת ההצעות, וכן טלפונים וכתובת לקבלת טופסי המכרז. הפרסום כולל את חוברת הגשת ההצעה וטבלת השוואת ההצעות.

הזמנת הפקת עיבודי מידע ממאגר מוסדות חינוך באמצעות שרת התשלומים הממשלתי

 

שירות המאפשר הזמנת עיבודי מידע/ נתונים ממאגר מוסדות החינוך של המשרד, כגון: הפקת רשימות בתי"ס, מדבקות כתובות בתי"ס בחתכים שונים וכו'.

המידע מופק למבקשים במחירי העלויות.

באתר קיימת האפשרות להגשת ההזמנה בצורה מקוונת, באמצעות שרת התשלומים הממשלתי, המקצרת משמעותית את תהליך הפנייה.

מערכת מידע גיאוגרפית 

(ראו גם קטלוגים ומאגרים)

המערכת משולבת עם אתר מינהלת הטיולים ומציגה נושאים שונים בהיבט מרחבי על מפה. המערכת מאפשרת יכולת ההתמקדות ואיתור של מסלול טיולים, צפייה במפת איזור המסלול, ומחשבת מרחק נסיעה אל מסלול הטיול ואת מסלול הנסיעה מכל כתובת בארץ אל מסלול הטיולים המבוקש וכן את הדפסת מפת טיול אישית עם הרקע הטופוגרפי של השטח. כמו כן, המערכת מאפשרת חישוב מרחק נסיעה מכתובת לכתובת.

ועדת דורנר 

 

 

ועדה ציבורית, שהוקמה ע"י שרת החינוך, לבחינת מדיניות הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בראשות השופטת בדימוס, גב' דליה דורנר. באתר אוח –משרד החינוך פורסמו הפרוטוקולים ומסמכים שהוצגו בשיבות וכן דו"ח סיכום הועדה.

שאלות ותשובות – פניות ותלונות הציבור

 

מאגר שאלות ותשובות במגוון נושאים שרוכז על ידי האגף פניות ותלונות הציבור.

מדריך ה- 60 לישראל, ביחידות המשרד

 

מדריך אוח במלאות שישים שנה למדינת ישראל לאירועים ביחידות המשרד. במדריך מגוון פעילויות לשנות ה- 60 למדינה באתרי אוח - משרד החינוך.

מדריכי אוח

שירות חדש באוח, מידע ממוקד ומקוצר במגוון נושאים.

המדריכים שהופקו עד כה הינם:

 • מדריך אוח מא' ועד ת'
 • מדריך לכיתה א'
 • מדריך הסעות
 • מדריך עובדי הוראה
 • מדריך 60 למדינה
 • מדריך לבריאות
 • מדריך לקראת צבא
סרגל הכלים של אוח

אפליקציה חדשה באוח – סרגל כלים. הסרגל כולל מספר אפשרויות: הגדלה והקטנה,  עדכוני RSS, תצוגת הדפסה, שליחת דוא"ל, הוספה למועדפים ב-del.icio.us, הוספה ל-digg it, שעון אוח, עזרה ומידע וכניסה לפורטלים השונים. הסרגל ניתן לתזוזה במסך, וניתן לפתוח ולסגור אותו לפי הצורך.

הסרגל ממוקם באתר מעל אפשרות החיפוש, בכל אתרי אוח.

נתוני בחינות בגרות

 

 

נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות של מסיימי שכבת י"ב במחזור סיום (לדוגמא: תשס"ח): שיעורם מתוך קבוצת הגיל, שיעור הניגשים לבחינות הבגרות והזכאים לתעודת בגרות, הישגים במבחר מקצועות לימוד ומידע על איכות תעודות הבגרות של הזכאים לה.

הנתונים מוצגים ברמה ארצית לפי חתכים שונים וחלקם מוצג ברמה יישובית ליישובים בני 10,000 תושבים ומעלה.

נתוני תמיכות

 

 

משרד החינוך מחלק כספי תמיכות למוסדות ציבור בהתאם למבחני תמיכות המתפרסמים ברשומות לפי סעיף 3 א' לחוק התקציב, התשמ"ה - 1985 ובהתאם לנוהלי החשב הכללי. האתר כולל: מערכת לאיתור מבחני תמיכה, הודעות לציבור הרחב בנושא תמיכות, סך כל התמיכות אשר ניתנו למוטבים על פי שנה תקציבית  וכן נהלים להגשת בקשות תמיכה ומארז טפסים המשמש לצורך הגשת הבקשות.

 

 

קטלוגים

 

השירות

תיאור

מאגרי פרסומים

www.edu.gov.il/chomer

מאגר הפרסומים של המשרד וכן מאגר כולל של פרסומי האגף לתכנון ופיתוח  תכניות לימודים.

קטלוג קורסים לגמול השתלמות

מאגר הקורסים המוכרים לגמול השתלמות לעובדי מדינה .

קטלוג חומרי למידה והוראה

בעברית

בערבית

 

מאגר חומרי למידה והוראה של האגף לתכניות לימודים. במאגר ניתן למצוא חומרי למידה המסווגים על פי מקצוע, סוג חומר הלמידה, מפיץ ופרמטרים נוספים.

חלק מהמפיצים מאפשרים הזמנת פריטים באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.

קטלוג מטה הסברה

 

קטלוג המאפשר רכישת מגוון פרסומים ייחודיים של מטה ההסברה המכוונים למורים, סטודנטים, תלמידים במערכת החינוך ולציבור הרחב. הקטלוג מציג פרסומים בנושאים שונים: מלחמות ישראל, ירושלים, המזרח התיכון, כרזות ועוד.

מאגר שאלות מבחן

 

מאגר ממוחשב של פריטי המבחן שפותח על בסיס המאגרים שיצאו לאור בהוצאת "מעלות" מטעם האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ובשיתוף היחידה למחקר ופיתוח בבית ספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב.

כיום המאגר מציג פריטי נבחן בנושא מים ותורשה. בעתיד יוצגו מאגרים בנושאים נוספים: רביה, אנרגיה, הזנה, חומרים. 

מאגר ספרים סרוקים

בעברית

בערבית

פרויקט דיגיטאלי- ניסויי של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים בשיתוף עם מל"מ.

במסגרת פרוייקט זה נסרקו והועלו לרשת ספרי לימוד. הגרסה הדיגיטאלית לא נועדה להחליף את ספרי הלימוד עצמם. היא מכוונת לאפשר לציבור המורים שימוש בחומרי הלמידה הרבים לצורך תכנון יחידות הוראה ופיתוח פעילויות באותם הנושאים שאינם כלולים בספרי הלימוד שנרכשו על ידי התלמידים. הניסוי לווה בפעולת הערכה במהלך לשם הפקת לקחים.


מערכת מידע גיאוגרפית 

(ראו גם שירותים כללים )

 

המערכת משולבת עם אתר מינהלת הטיולים ומציגה נושאים שונים בהיבט מרחבי על מפה. המערכת מאפשרת יכולת ההתמקדות ואיתור של מסלול טיולים, צפייה במפת איזור המסלול, ומחשבת מרחק נסיעה אל מסלול הטיול ואת מסלול הנסיעה מכל כתובת בארץ אל מסלול הטיולים המבוקש וכן את הדפסת מפת טיול אישית עם הרקע הטופוגרפי של השטח. כמו כן, המערכת מאפשרת חישוב מרחק נסיעה מכתובת לכתובת.

 

 

שירותים לעובדי הוראה

 

השירות

תיאור

פורטל עובדי הוראה

 

 

פורטל המתמקד במידע ושירותים לעובדי ההוראה. הפורטל ממודר ע"פ עולם התוכן של עובד ההוראה. הפורטל מציע תכנים ייחודיים לבעלי תפקידים שונים בתחום ההוראה (מנהלים, מפקחים וכד'). בנוסף, הפורטל מאגד בתוכו מגוון שירותים אישיים וכלליים:

 • מידע מנהלי בנושא מדיניות, הכשרה והשתלמויות תנאי שירות ועוד.
 • מידע פדגוגי הכולל חומרי למידה והעשרה, בחינות והערכה ועוד.
 • מידע אישי לעובד הוראה: צפייה בתלושי שכר, דו"חות השתלמות.
 • תקנון שירות עובדי הוראה

-  פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה

צפייה בתלושי שכר לעובדי הוראה והודעה על תלוש שכר בדוא"ל

 

 

הצגה מאובטחת של תלושי שכר לעובדי הוראה המועסקים ע"י המשרד,  תוך הזדהות בשם משתמש ובסיסמא.

במערכת מתפרסמים תלושי השכר החל משנת 2000, עבור כל עובדי ההוראה המועסקים באופן ישיר ע"י המשרד, לרבות ממלא מקום.

בנוסף, היישום מאפשר לפרט את החודשים בגינם שולמו הפרשים בשכר עובד ההוראה. דבר זה מקל על הבנת חישוב השכר המופיע בתלוש.

כמו כן קיימת אפשרות צפייה בטופס 106 מקוון.

עובדי הוראה אשר נרשמו לשירות מקבלים בכל חודש הודעת מייל לתיבת הדוא"ל שלהם על תלוש השכר החודשי, הניתן לצפייה במערכת תלושי שכר.

עלון מקוון של אוח – אוחודשי

 

 

 

 

גלריית עלוני אוחודשי 

 

 

העלון המקוון של אוח – אתר משרד החינוך, הכולל את החדשות והעדכונים מכל אגפי המשרד.

העלון נשלח במייל אחת לחודש, לעובדי הוראה, כתבי חינוך, עובדי משרד החינוך והציבור הרחב

 

גלריית אוחודשי מציגה על כל העלונים שהופצו למנויים.

העלונים מסודרים על פי סדר יציאתם, ולצד כל עלון מצוין נושאו המרכזי ותאריך הפצתו.

הגלריה מוצגת בסרטון פלאש דינמי וניתן לעלעל בין העלונים השונים.

ד"ש - צפייה בדו"ח השתלמויות לעובדי הוראה

הצגה מאובטחת של דו"ח השתלמויות שאושרו משנת תש"ס ועד היום.

תקנון שירות עובדי הוראה

 

התקנון מכיל פירוט של תנאי השירות והשכר של עובדי הוראה ומקיף את מכלול הנושאים תוך התייחסות לרובדי החינוך ולמגזרים השונים.

סימולטור שכר למורים ברפורמה

 

 

מערכת חדשה המיועדת למורים, מנהלים וסגני מנהלים.

הסימולטור מאפשר בדיקת השכר העתידי לכל עובדי ההוראה המצטרפים לרפורמה. . ומסייע לעו"ה בהבנת השיפור המשמעותי במשכורתם עם הצטרפותם לרפורמה.

אופק חדש

 

אתר חדש העוסק ברפורמה בחינוך הצפויה במשך שש השנים הקרובות. במהלכה יעברו כל עובדי ההוראה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובגני הילדים שינוי באופן העסקתם ובשכרם, במטרה לשפר את מעמד ההוראה, לשלב מורים איכותיים ולקדם את הישגי מערכת החינוך.

מדריך לעובד הוראה

 

המדריך השלם לעובד הוראה - מידע אישי, שימושי, פדגוגי, טפסים, הכשרה והשתלמויות, שאלות ותשובות נפוצות.

פורטל היצירה הצעירה Meducation  

(ראו גם שירותים לתלמידים)

פורטל היצירה הצעירה משמש במה להצגת עבודות ויצירות של תלמידים מכל בתי הספר בארץ. בפורטל מוצגים סרטי גמר של תלמידי י"ב, יצירות אמנות, תכניות רדיו, גלריית תמונות, סיפורת ועוד. האתר משמש במה לדיון ציבורי בבעיות ערכיות ומשקף דילמות המעסיקות את בני הנוער בנושאים שונים. הפורטל נועד לחזק את הקשר עם אוכלוסיית התלמידים, לאפשר העצמה של תוצרי הלמידה וליצור שיתוף ידע והפריה הדדית בין תלמידים ממגוון בתי הספר בארץ.

המרחב הפתוח

אתר המרחב הפתוח – התחדשות בחינוך, מהווה במה לשיח פדגוגי בין אנשי חינוך והצגת יוזמות. עוד באתר תוצרי מפגשי המרחב הפתוח.

פורטל חגים

 

 

פורטל חגים מאגד את כל אתרי החגים המועדים של משרד החינוך.

עוד בפורטל, פרשת השבוע, משחקי טריוויה בנושאי חגי ומועדי ישראל, מידע על חודשי השנה ועל לוח השנה העברי, מידע על ימים מיוחדים בלוח השנה, לוח החופשות והחגים ועוד.

מדריך אוח מא' ועד ת'

 

 

מדריך אוח מא' ועד ת', כולל את המידע הכי מבוקש באוח.

חוזרי מנכל, חוקים, לוח חופשות וחגים, יצירת קשר עם הנהלת המשרד, נתונים אודות מערכת החינוך, טפסים להורדה, אתר בחינות וכיוצ"ב. החומרים מסודרים בסדר האלף-בית.

הפורטל הגדול לחומרי הוראה למידה והערכה

 

 

הפורטל מרכז את כל חומרי ההוראה של משרד החינוך, מסווגים לפי תכניות הלימודים לקהלי היעד-  משמש מאגר ידע ועזרי הוראה רחב ומהווה כלי עזר חיוני בעבודת המורה, תוך שיתוף הידע הרחב של כל מורה עם משתמשים נוספים.

החומרים בפורטל הגדול עוסקים בתכנון לימודים בכל תחומי הדעת, מקצועות הלימוד, סוג חינוך, מגזר חינוכי ושלבי חינוך ומוצגים לקהל המשתמשים באופן נוח וקל לשימוש.

 

 

שירותים עבור תלמידים

 

השירות

תיאור

פורטל תלמידים

פורטל שמטרתו לפרסם תכנים מעניינים ורלוונטיים לתלמידים במערכת החינוך (מידע בנושא מקצועות לימוד, בחינות, נהלים בנוגע לזכויות ולחובות של תלמידים ומגוון יצירות ויוזמות של תלמידים. בפורטל ישנה אפשרות לגלישה אינטראקטיבית והבעת דעה באמצעות סקר; שליחת כרטיסי ברכה, ופרסום מכתבים שנשלחו למערכת.

פורטל הבחינות

 

 

אתר מרכזי לשירות הנבחן בכל השלבים לקראת ובעקבות בחינות הבגרות:

 • פרסום כלל המידע המינהלי הרלוונטי לנבחנים בזמן אמת
 • פרסום מועדי הבחינות ומיקודי הלמידה
 • מאגר שאלונים היסטוריים לסיוע בהכנה לבחינות
 • פרסום ציוני הנבחנים
 • הרשמה ותשלום לבחינות בגרות דרך האינטרנט
 • נתונים סטטיסטיים על הישגים בבחינות הבגרות – שירות לבתי ספר   ולרשויות חינוך.
 • ניהול תיק נבחן לנבחן האקסטרני.

מאגר שאלוני בחינות בגרות

 

 

מאגר שאלוני בחינות בגרות של אגף הבחינות. במאגר ניתן למצוא שאלוני בחינות המסווגים לפי מקצוע לימוד, מועדי הבחינה, שנים ועוד פרמטרים שונים.

פורטל היצירה הצעירה Meducation  

(ראו גם שירותים לעו"ה)

פורטל היצירה הצעירה משמש במה להצגת עבודות ויצירות של תלמידים מכל בתי הספר בארץ. בפורטל מוצגים סרטי גמר של תלמידי י"ב, יצירות אמנות, תכניות רדיו, גלריית תמונות, סיפורת ועוד. האתר משמש במה לדיון ציבורי בבעיות ערכיות ומשקף דילמות המעסיקות את בני הנוער בנושאים שונים. הפורטל נועד לחזק את הקשר עם אוכלוסיית התלמידים, לאפשר העצמה של תוצרי הלמידה וליצור שיתוף ידע והפריה הדדית בין תלמידים ממגוון בתי הספר בארץ.

מדריך לקראת צבא

 

המדריך השלם לקראת צבא – הכנה לצה"ל, מידע על מורות חיילות, שירות לאומי, חוק חיילים משוחררים ועוד.

משחקי טריוויה וידע כללי

 

 

מגוון משחקי טריוויה וידע כללי, צבעוניים, עליזים, המלווים במוסיקה

המשחקים עוסקים בהיבטים חדשים ומעניינים של חגי ומועדי ישראל.

לצד כל שאלה ניתן למצוא הסבר על משמעות השאלה.

המשחקים מותאמים למגוון גילאים.

 

 

שירותים למוסדות, בעלויות ורשויות מקומיות

 

השירות

תיאור

מית"ר – מידע על תשלומים לרשויות, בעלויות ובתי ספר

 

מערכת מית"ר מפרסמת את תקציבי הרשויות המקומיות והבעלויות באינטרנט- מעל 1000 גופים בסכום שנתי של כ-8 מילייארד ש"ח, מייד עם העברת הוראת התשלום.

תקצוב מוניציפאלי - תחזית התקבולים לרשויות מקומיות

התחזית מהווה אומדן לגבי התשלומים שיועברו לרשויות, ויכולה לשמש ככלי תכנון, מעקב ובקרה.

נתוני בחינות בגרות לרשויות ולמוסדות חינוך

 

אתר נתוני בחינות בגרות מספק לרשויות מקומיות ולמוסדות מידע על נתוני בחינות הבגרות שבתחום אחריותם. המערכת מציגה נתוני הישגים וכן את שיעור הניגשים והזכאים לתעודת בגרות לפי רשות מקומית, מגזר ומדרג טיפוח. הנתונים מוצגים ברזולוציה של שנת לימודים אחת.

מדב"ס – מערכת דיווח בית ספרית מבוססת אינטרנט

 

 

המערכת מאפשרת הזנת נתוני העסקה של עובדי הוראה מבתי הספר ואישורם ע"י חשבי השכר בגזברות המחוז.

המערכת הממוחשבת מחליפה את טפסי הדיווח  הידניים שנשלחים מדי חודש למחוז.

דוחות גנים לרשויות ובעלויות

 

 

דוחות חודשיים המספקים  מידע על נתוני זכאות ומידע על סיבות לאי זכאות לתשלום המגיע עבור גני ילדים לבעלות ומעודכן לחודש החישוב האחרון. 
חישוב הזכאות של גני הילדים לתשלומים מתבצע בכל חודש מחדש עבור שנת הלימודים הנוכחית במערכת גני ילדים במשרד החינוך. במהדורה זו מוצגים שני דוחות זכאות גני ילדים לשכר לימוד המחושבים במערכת "גני ילדים", והם:

 • זכאות גני ילדים לשכר לימוד
 • גני ילדים - שגויי זכאות לשכר לימוד

הנתונים המופיעים בדוחות חישוב הזכאות מגיעים במתכונת הזהה לדוחות הזכאות המודפסים שהתקבלו בבעלויות בשנים שעברו ממשרד החינוך.

תקנט

 

 

האתר מאפשר לבתי הספר להפיק דוחות תקן מתוך מערכת התקן של משרד החינוך. ומבוסס על דף הזדהות ודף נוסף המאפשר הפקת דוחות על ידי משתמש שהזדהה באתר.

ההזדהות מבוססת על סיסמאות, שם משתמש, וסמל מוסד.

כאשר מוסד מזדהה, הוא יכול להפיק עבור  עצמו את רשימת הדוחות המפורסמים באתר.

מערכת פק"מ

 

דוחות בית ספריים – מיצ"ב וחומש, המתפרסמים ע"י ראמ"ה

דוחות אקלים חינוכי מיטבי, המתפרסמים ע"י שפ"י

ודוחות "דיוקן", המתפרסמים  ע"י מינהל החינוך הדתי.

רמת שירות

 

 

המערכת מיועדת לבתי הספר לצורך דיווח נתוני רמת שירות וכוללת את התהליכים הבאים:

- דיווח נתוני רמת שירות -  מאפשר צפייה ועדכון הפרטים הבאים: עובדי סיוע, מעבדות עיוניות וטכנולוגיות, מחשבים, ספרים וימי טיולים.

- דוחות - הפקת דוחות לקביעת נתוני רמת שירות.

אפיק מוסד 

 

 

מערכת המאפשרת לבתי-הספר להזין את חוזר התשלומים הבית ספרי, שיוצג לצפייה באתר הפתוח לציבור הרחב וזאת אך ורק לאחר אישור הרפרנט /מפקח במחוז.
המערכת מאובטחת באמצעות מערכת הזדהות.

אפיק מפקח

 

מערכת המאפשרת לרפרנט/מפקח במחוז לצפות בכל  חוזרי התשלומים של בתי הספר הממתינים לאישור.
המפקח / רפרנט יאשר או ידחה את חוזר התשלומים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל.

במידה והחוזר מאושר הוא מפורסם לציבור הרחב.

המערכת מאובטחת באמצעות מערכת הזדהות.

עוש"ר – מצבת עובדי הוראה שאינם רשומים

 

המערכת מאפשרת (בשלב זה) צפייה בנתוני עובדי הוראה המלמדים בבתיה"ס של החטיבה העליונה ובתיה"ס של החינוך המוכר שאינו רשמי והזכאים לשכ"ל, כפי שהם משתקפים במאגרי המשרד.

איסוף דואר אלקטרוני

 

משרד החינוך מרחיב את שירותיו לעובד ההוראה.
לצורך כך נאספים פרטי הדואר האלקטרוני של עו"ה המלמדים בכל מוסד.

סימולטור תקן

 

סימולטור לשימוש מנהלי מוסד. הסימולטור המסייע למנהל להיערך ולבחון את השפעת מעבר המורים לרפורמה, על תקן בית הספר.כלי זה עומד לרשות מנהל המוסד על מנת לקבל סימולציה לתקן בית הספר, לתכנון מערכת שעות הבית ספרית.

מערכת הצטרפות המורים לרפורמה (דיווח מוסד)

 

מערכת לשימוש מנהל המוסד, לרישום המורים אשר הביעו הסכמתם הכתובה להצטרפות לרפורמה.

הסעות – נט

מערכת פותחה כדי לאפשר לרשויות המקומיות לדווח למשרד החינוך על תלמידים מוסעים. מטרת הדיווח היא קבלה של השתתפות המשרד בתקצוב ההסעות. המערכת מבוססת על מערכת המידע הגיאוגרפית GIS.

תקן פסיכולוגים

 

המערכת תקן הפסיכולוגים לשפ"י נועדה לנהל את מסד משאבי השירות הפסיכולוגי חינוכי. מסד הנתונים כולל: פירוט כח האדם בשירות ומעמדו המקצועי, הקצאת תקנים על פי מפתח שפ"י, הקצאת שעות הדרכה ועוד.

שילוב

 

 ערכת מיועדת עבור תיעוד ודיווח על פעילות השילוב בשדה (בביה"ס ובגנ"י), וכוללת דיווח על החלטות וועדות שילוב.
המערכת נותנת כלי עבודה לביה"ס ולמתי"א ומאפשרת בקרה על הפעילות בסמוך לזמן הזנת הנתונים.

חזרה ללימודים

(המערכת פעילה לתקופות מוגבלות במהלך השנה)

 

המערכת מיועדת למנהלי בתי הספר בחינוך העל-יסודי לצורך דיווח על שעות ההשלמה למורים ששבתו וכן על השעות למורים שלא יכלו ללמד כיוון שבמוסד לא התקיימו לימודים סדירים בימי השביתה.

בחינות בגרות – עולים חדשים

 

יישום חוזר מנכ"ל סז/8 (א) – עולים חדשים

על מנת להיערך ליישום הוראת חוזר מנכ"ל תשס"ז/8 (א) מיום 1 באפריל 2007, נדרשים בתי-הספר אשר בהם לומדים תלמידים עולים חדשים לבצע את תהליך הזמנת השאלונים באמצעות מערכת זו.

מיפוי צרכים ואיסוף נתונים לפיתוח סגלי הוראה (השתלמויות)

(פעיל פעם בשנה לתקופה מוגבלת)

משרד החינוך נערך להטמעת תוכנית העבודה לקידום תוכניות הלימודים ויעדיו של המשרד לקראת שנת הלימודים תשס"ט.

הטמעת תוכנית תיעשה באמצעות מסגרת כוללת לפיתוח מקצועי לעובדי ההוראה, אשר תכלול מערך השתלמויות במרכז הפסג"ה, ומערך הדרכה בסביבת העבודה של המורה. במסגרת זו נדרש/ת כל מנהל/ת בית ספר להיערך למיפוי בית ספרי.

שיבוץ

 

המערכת מאפשרת למפקחים ולמנהלים לצפות ולנהל את נתוני שיבוץ עו"ה במוסדות ומציגה את עו"ה המשובצים. עוד מאפשרת עדכון הנתונים (למפקחים בלבד), תוך בדיקות יתרות התקן ובדיקות בקרה נוספות.

 

 

שירותים המיועדים להורים

 

השירות

תיאור

פורטל הורים

 

 

 

 

 

 

פורטל ההורים מציג מידע במגוון נושאים, מכל אתרי משרד החינוך, להורי תלמידים מגן ועד י"ב.

 • תכניות הלימודים בחטיבות הגיל השונות והמגזרים השונים;
 • חוזרי מנכ"ל בנושאים כגון: ביטחון, בריאות, גני ילדים וכד';
 • היחידה להורים, משפחה וקהילה: מרכזים לקשר של ההורים עם מערכת החינוך ועוד;
 • בחינות והערכה: מן המיצ"ב ועד לבגרות;
 • קשת של תרבות: מידע בנושאי תרבות- הצגות, ספרים ופעילויות לילדים ולהורים;
 • מידע על חינוך מיוחד, לקויות למידה, חינוך מחוננים ואוכלוסיות אחרות בעלות צרכים מיוחדים;

פעילויות ותכניות ייחודיות המופעלות במערכת החינוך בשילוב הורים: שירותי חינוך ורווחה, חוגי העשרה, בתי ספר ייחודיים וכד';

אפיק פרסום תשלומים 

 

 

קידום מדיניות המשרד בנושא תשלומי הורים ע"י יצירת פלטפורמה אשר מאפשרת לבתי ספר, לפרסם את  חוזרי התשלומים המאושרים, ע"פ הכללים והנהלים של המשרד. פרסום חוזרי התשלומים מאפשרים  שקיפות המידע לציבור

המדריך השלם לכתה א'

 

המדריך השלם לכיתה א' - מידע שימושי להורה.

מדריך כולל את המידע הרלוונטי להורה שילדו עולה לכתה א'.

המדריך לבריאות התלמיד בביה"ס

 

המדריך השלם לבריאות התלמיד בביה"ס – כל מה שהורה צריך לדעת על פעילות אחות ביה"ס, נוהל טיפול בתלמידים חולים, בדיקות ראיה, בריאות השן, כינמת, משקל הילקוט, ביטוח תלמידים עוד.

מדריך הסעות

 

המדריך השלם להסעות – זכאות להסעה, בטיחות בהסעות, מרחק המצדיק הסעה, איסוף ופיזור, שיעורי השתתפות המשרד, אבטחה וביטחון ועוד.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss