education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוברות ועלוני מידע שפורסמו בשנת 2009
(לפי א"ב יחידות המשרד ושמות הפרסומים) נכון ל – 31/12/2009
 

אונסקו

 • דו"ח פעילות הוועדה לשנים 2006-2007
 • דו"ח צוותי חשיבה
 • הוועדה הישראלית למורשת עולמית
 • התכנית למאבק נגד גזענות
 • מדריך להגשת תלונות על הפרת זכויות אדם

ארגון לימודים

 • 60 שנות משחק בערבית
 • מורשת בדואית

ארגון מוסדות חינוך (אמח"י)

 • חוברת רישום לכיתה א' לשנה"ל התשע"א (2010 - 2011)
 • חוברת רישום לגני ילדים לשנה"ל התשע"א (2010 - 2011)

בחינות

 • לוח מועדי בחינות לקיץ תשס"ט
 • מאגר שאלות במתמטיקה לערבית 3 יח"ל
 • נתוני בחינות בגרות תשס"ח
 • קובץ השאלונים והבחינות בנתיב העיוני
 • קובץ השאלונים והבחינות על פי תכנית ייחודית

הכשרת עובדי הוראה

 • החונכות למתמחים בהוראה
 • מתמחים בסיפור

המזכירות הפדגוגית

 • 60 שנות משחק בערבית
 • אומנות התיאטרון
 • אוצר הידע לניסוי ולפיתוח חדשנות חינוכית
 • אלימות באחריות מי?
 • אלימות, לא אצלנו
 • אמנות התיאטרון
 • ביטאון המורים לערבית ולאסלאם 37, 38
 • דו"ח חינוך לחשיבה
 • הפרס הארצי בחינוך הגופני
 • הרשות השופטת
 • זמר לך לגיל הרך
 • חוברת זוכי פרס החינוך הגופני
 • חוויה בצלילים 1 , 2
 • חינוך מוזיקלי במגזר הבדוי
 • טוהר הבחינות בערבית
 • יעדים ללימודי מתמטיקה
 • לי בריאות
 • ליקויי ראייה לגנ"י
 • ללמוד לשון 23FM
 • מדריך לשילוב ילדים עיוורים ולקווי ראייה בפעילות גופנים בגני ילדים
 • מוסיקה לבדואים
 • מורים לביולוגיה מצלמים טבע בארץ
 • מתווה להוראת תרבות ישראל
 • על רגל אחת
 • ערכה ליום רבין 2009
 • פנים לכאן ולכאן 103, 104, 105
 • פנינים במערכת
 • פסח – בכל דור ודור
 • צידה לדרך - ז'בוטינסקי
 • צידה לדרך - חנוכה
 • צידה לדרך - עולי הגרדום
 • צלילים צעירים 2, 3
 • שרים במקהלה 6
 • שרים מורשת למורה
 • תפוז ירוק 3
 • תקליטור הגדה לפסח

התמחות בהוראה

 • החונכות למתמחים בהוראה - קווים מנחים לעבודת החונך - תשס"ט 2009, מהדורה שנייה
 • חוזר מנכ"ל תשע/1 (ב) תשס"ט - ספטמבר 2009
 • מתמחים בסיפור - קובץ חמישי תשס"ט 2009

חינוך יסודי

 • 4 המ"מים 20, 21, 22, 23, 24, 25
 • הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה קטנה
 • לגעת באופק - יישום רפורמת אופק חדש בבתי הספר – חוברת למנהלים
 • מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א' – חוברת משימות בערבית
 • מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א' – מדריך למורה בעברית
 • מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א' – תיק משימות לתלמיד בערבית
 • ערכת לניהול ההתפתחות המקצועית
 • פנקס לשעות חרום "עופרת יצוקה" בעברית
 • פנקס לשעות חרום "עופרת יצוקה" בערבית

חינוך מבוגרים

 • גדיש י"א - ביטאון בחינוך מבוגרים
 • הד האולפן 94, 95
 • חינוך מבוגרים באנגלית 11

חינוך מיוחד

 • ללמוד לעבוד - נושאים לימודיים לקראת השתלבות בעבודה (2008)
 • מדריך לשילוב ילדים עיוורים ולקויי ראייה, בפעילות גופנית בגני ילדים
 • עבודת צוותים רב-מקצועיים - תיאוריה, מחקר ויישום (2009)
 • תוכנית ושפה בגיל הרך - מאגר מידע לשיתוף הורים (2009)

חינוך מיוחד ושירות פסיכולוגי ייעוצי

 • איתור ילדים צעירים ובוגרים בעלי מוגבלות המצויים בסיכון להתעללות ולהזנחה - מהלכה למעשה (2009)

חינוך קדם יסודי

 • זמר לך לגיל הרך

לשכת הדובר

 • איגרת השרה לתלמידי כיתות א' - 2009

מינהל החינוך הדתי

 • בגרות מהסרטים תשס"ט
 • חוזר מינהל החינוך הדתי מס' 1
 • כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון
 • מזמור שיר
 • קטלוג לתערוכה ארצית באומנות בחמ"ד

מינהל ומשאבי אנוש

 • פרס עובדים מצטיינים תשס"ח

מינהל חברה ונוער

 • 60 שנה למדינת ישראל
 • אוגדן בעלי תפקידים לעובדי נוער ברשויות
 • אות הפעיל המצטיין בחסות שרת החינוך
 • אות יחידה מצטיינת
 • בשביל הזכויות - בעברית
 • בשביל הזכויות - בערבית
 • חידון "אדם ונוף ומדבר" בסימן 60 שנה למדינה - בערבית
 • טיפוח קשר משמעותי עם ההורים בבתי הספר
 • מדריך צופים לחטיבת הביניים ולבני הנוער
 • על סדר היום 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
 • תקנון על של מועצות תלמידים ונוער

מינהל כלכלה ותקציבים

 • השתתפות המשרד בתקציב הרשויות המקומיות 2009
 • מערכת סל תלמיד לבתי ספר בחטיבות הביניים לשנת הלימודים תש"ע
 • מערכת סל תלמיד לבתי ספר בחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשס"ט
 • תקצוב מוניציפאלי לשנת תקציב 2009

מינהל תקשוב ומערכות מידע

 • דין וחשבון שנתי 2008

משק, נכסים ופרסומים

 • דו"ח ועדת דורנר
 • קטלוגים פרסומים תשס"ט

סמנכ"ל למינהל

 • דברי הסבר להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים הנראים לשירותי חינוך מיוחד בעברית, ערבית ואמהרית

פניות ותלונות הציבור והקו הפתוח לתלמידים

 • הדוח השנתי לשנה"ל תש"ע

פרסי ישראל ופרסי חינוך

 • פרס ישראל 2009

שירות פסיכולוגי ייעוצי

 • איתור אנשים בעלי מוגבלויות מצויים בסיכון להתעללות
 • גישה רגישת תרבות – מדריך לעבודה עם תלמידים עולים למניעת שימוש באלכוהול ובסמים
 • כשהדרך מתמשכת התערבויות טיפוליות חינוכיות בהקשר לתכנית ההתנתקות
 • לגעת מבעד לשיריון - מארז הדרכה לאנשי הצוות החינוכי בבתי הספר בנושא הפרעות קשב וריכוז (ADHD)
 • סולמות וחבלים (בשפה הרוסית) חוברת מידע להורים בנושא לקויות למידה
 • סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית בייעוץ החינוכי
 • פסיכולוגיה בחברה רב תרבותית
 • תוכנית אופ"י - אימון ופיתוח יכולות התמודדות (עברית וערבית)

תחום זהירות בדרכים

 • הפסקת כזמן זהב
 • חונכות בזהב - בעברית

תכנון ופיתוח תכניות לימודים

 • איגרת מידע נ"ג למורי לשון והבעה
 • הלכה למעשה בתכנון לימודים, גיליון 20
 • התקווה - עבר, הווה, עתיד - מדריך למורה מלווה בתקליטורים
 • מדריך למורה במדעי הסביבה - אתיקה סביבתית
 • מדריך למורה לספר נגדל צמחים
 • מסמך אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה
 • מסמך מידענות
 • נגדל צמחים
 • תוכנית לימודים בכלכלה לבתי ספר הערביים - 5 יחידות לימוד
 • תכנית לימודים בחינוך גופני לגן הילדים הערבי
 • תכנית לימודים בחינוך גופני לכיתות א'-ב' בבתי ספר ערביים
 • תכנית לימודים בחינוך גופני לכיתות ג'-י"ב ולחינוך המיוחד בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, הערבי והדרוזי
 • תכנית לימודים במדעי המדינה - לימודי ממשל ופוליטיקה לחטיבה העליונה בבתי הספר הערביים
 • תכנית לימודים בעברית כשפה שנייה לתלמידים עולים בכיתות א'-י"ב
 • תכנית לימודים בתרבות ומורשת לכיתות ב'-י"ב בבתי הספר הערביים
 • תכנית לימודים חדשה בחינוך לשוני ערבי: שפה, ספרות, תרבות, לבית הספר היסודי
 • תכנית לימודים חדשה להוראת הספרדית כמקצוע בחירה בחטיבה העליונה
 • תקשורת ושפה בגיל הרך לילדים עם צרכים מיוחדים - המשפחה יד ביד עם אנשי המקצוע
 • תקשורת ושפה בגיל הרך לילדים עם צרכים מיוחדים - התרחיש כמודל להתערבות חינוכית
 • תקשורת ושפה בגיל הרך לילדים עם צרכים מיוחדים - מאגר מידע לשיתוף הורים

תלמידים מחוננים ומצטיינים

 • בשביל ההצטיינות, תלמידים פוגשים מורים, הכנס הארצי השלישי למצויינות בישראל
 • ממ"ש, מחוננים, מצטיינים ושוחרי ידע, ביטאון האגף
 • צמרת פורצת מסגרת, תכנית אמירים לתלמידים מצטיינים בבתי הספר

תלמידים עולים

 • תהליכי קליטה של תלמידים עולים
 • תיק תלמיד/ה עולה

תרבות תורנית

 • דף לתרבות יהודית 279
 • מדי חודש בחודשו 184, 185, 186, 187, 188

מקור הנתונים: מחלקת הפרסומים, אמח"י, גף התמחות בהוראה, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, פניות ותלונות הציבור והקו הפתוח לתלמידים

http://www.education.gov.il/pirsumim

http://www.education.gov.il/chomer/material_search.asp

http://noar.education.gov.il/main/upload/publications

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/05/2015    

עדכוני rss