education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דף הבית
 

יפה צדקיהו 
מנהלת מינהל חברה ונוער
 טל' 5601515
פקס' 5601510

בעלי תפקידים במינהל חברה ונוער- מחוז ירושלים/מנח"י

 

 

תוכניות חינוכיות ופעילויות:

סרטון תמונות מכנס מנהל חברה ונוער בנושא 'החברה הישראלית ביחד ובדרך ארץ'

הרב בני לאו בכנס מנהל חברה ונוער בנושא 'החברה הישראלית ביחד ובדרך ארץ'

יום הזכרון ליצחק רבין

 

40 שנה למלחמת יום כיפור

 

"מעטפת ארצית לקיץ אחר" - חופשה משמעותית

 

"ציוניוני החודש"- עלון מקוון מינהל חברה ונוער

 

בית מדרש למנהלי מוסדות חינוך ומזכ"לי תנועות הנוער

 

אסטרטגיית עבודה משותפת בין משרדי הממשלה

 

 

חוזר מנכ"ל "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל" 

 

 

 

 

 

 

 

מינהל חברה ונוער מחוז ירושלים

אנו במינהל חברה ונוער במחוז ירושלים פיתחנו זה מכבר תפיסת עולם חינוכית (מסמך הנוער בשנת האלפיים - חינוך חברתי-ערכי) הכוללת ניתוח של צרכי הנוער ומענה חברתי-ערכי.
נציג בקצרה את עיקרי משנתנו החינוכית, התפיסה החינוכית של החינוך החברתי-ערכי, עקרונות הפעולה הנובעים ממנה והמודל הארגוני, אשר נבנו על רצף רציונאלי ובשילובם, מתקבל מענה מערכתי שלם ובעל עוצמה לבעיות השעה ולצמיחת הנוער.

מודל זה נותן גם מענה לעקרונות המופיעים בהמלצות דו"ח דוברת ובכללם: 

  •  העצמת בתי הספר והגורמים העוסקים בעשיה החינוכית בשטח. 
  •  ביזור ניהולי. 
  •  ריכוז האחריות בידי הרשות בראיה כוללת של החינוך. 
  •  פישוט המערכת. 

    להמשך לחץ

מרכז הדרכה:

אודות התחום

מסגרות פעולה

תכנים, תוכניות ומתודות

מאגר מאמרים

דגשים, יעדים ודרכי פעולה

קישורים לאתרים

צרו קשר

 

קישור לאתרים:

אתר מינהל חברה ונוער- מטה

חוזר מנכ"ל ס"ה/9(ג')- ביטחון ובטיחות בפעילות חוץ-בית ספרית

 

 

ארכיון פעילויות המנהל:

 

 

עלון הפעילים והמצטיינים לשנת הלימודים תשס"ט

 

דבר נוער הר-אדר, שהוקרא השנה בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשס"ט

 

חידון התנ"ך המחוזי לנוער לבתי הספר הממלכתיים- מחוז ירושלים

אירוע "מדליקים את האור לגלעד שליט" שערכה מועצת הנוער היושובית בהר-אדר

תמונות מכנס שנתי מחוזי של מינהל חברה ונוער במחוז ירושלים   "זהות והזדהות"  במרכז בגין 24.11.08

תמליל הכנס בקובץ WORD

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  16/02/2014