education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הפיקוח על הוראת האנגלית
 
 

פט טלשיר

מפקחת על הוראת האנגלית

טל: 050-6283031   ניתן להתקשר בשעות העבודה

פקס: 02-5601618 לציין -עבור פט טלשיר 

 

יעדים:  

o       שיפור הישגים במיצ"ב ב-5%

o       העברת 3% תלמידים בכל בתי ספר עי"ס מ 3יח"ל ל- 4/5 יח"ל

o       הגברת שימוש טכנולוגיה בהוראת האנגלית: כל תלמיד יחווה הוראה מתוקשבת

o       עידוד קריאה בספרונים בכל שכבות הגיל במסגרת הבית ספרית

 

 

גם השנה אנו ממשיכים במרץ  בהשתלמויות למורים בכיתות יסוד וחטי"ב ב-5 פסגו"ת במחוז.

ניתן לקבל פרטים ולהירשם בפסגו"ת - - במודיעין, קרית ארבע, מעלה אדומים, פסגות, ובית שמש.

הרבה מחשבה ומאמץ מושקעים בתכנון ההשתלמויות ואנו מעודדים את ציבור המורים להגיע. כמובן, ההשתלמות מקנה צבירה לגמול באופק חדש. בפסג"ה מודיעין אנו מתחננים השתלמות מיוחדת למורים בעי"ס עם טובי המרצים מהשטח והאקדמיה. בפסג"ה פסגות אנו מקיימים השתלמות למורי עי"ס המובלת ע"י המורים וצוות המדריכים המחוזי.  הפקוח על הוראת האנגלית משרת מורים חדשים ונותן תמיכה ויעוץ על ידי צוות המדריכים המנוסים של המחוז. מנהלים מוזמנים להתקשר למפקחת בכל עת בעניני הדרכה: shai.aran@gmail.com  shaiar@education.gov.il    וטלפון 050-628-3031

 

המפקחת עומדת לרשות כל מנהלי בתי הספר בכל הנוגע לייעוץ בבניית תכנית עבודה יעילה, ופיתוח פרוייקטים משמעותיים לתגבור הוראת השפה האנגלית. אנו ממליצים להשתמש באתר מפקחת המחוז, http://www.orianit.edu-negev.gov.il/engjer   כמקור מאתגר לחומרי עזר לתלמידים ב"קצבות" של הכיתה.  אנו מעודדים בתי ספר לבנות ספריה קטנה בכל כיתה באנגלית, כדי לאפשר לתלמידים להתקדם בקריאה עד כמה שאפשר במסגרת קריאה דמומה  . sustained silent reading  

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  15/08/2014