education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הפיקוח על הוראת האנגלית
 
 

פט טלשיר

מפקחת על הוראת האנגלית

טל: 050-6283031   ניתן להתקשר בשעות העבודה

פקס: 02-5601618 לציין -עבור פט טלשיר 

 

יעדים:  

שיפור הישגים במיצ"ב ב-5%

העברת 3% תלמידים בכל בתי ספר עי"ס מ 3יח"ל ל- 4/5 יח"ל

הטמעת מיומנויות המאה ה21 בהוראת האנגלית

הגברת המוטיבציה וההנאה בלמידת השפה אנגלית

יישום עדכוני תכנית הלימודים באנגלית הכולל חשיבה מסדר גבוה HOTS , מרכיבי לשון (דקדוק ואוצר מילים), מענה לשונות שתלמידים, הוראת הספרות מכיתות יסוד.

השתלמויות למורים לאנגלית

גם השנה אנו ממשיכים במרץ בהשתלמויות למורים בכיתות יסוד, חטי"ב ועל יסודי  ב5 פסגות במחוז.

חשוב ביותר שכל המורים לאנגלית יירשמו דרך אתרי הפסגות למגוון רחב של השתלמויות למורים לאנגלית במרכזים הבאים:  (פסג"ה ירושלים, פסג"ה מודיעין, פסג"ה בית שמש,  פסג"ה מעלה אדומים, קרית ארבע).

 

שינויים בבגרות

הבגרות המתוקשבת

הרשמה לבוחנים.

כל הבוחנים והמעריכים חייבים להירשם באתר המרבד http://experts.education.gov.il.

האתר פועל וקולט את הנתונים המוקלדים. כל בוחן ומעריך חייב להירשם באתר, לעדכן את פרטיו, ובסיום כל שלב להקיש על "שמור". ניתן להעביר את נתוני האישורים+ התעודות+ המלצת מנהל בכמה אופנים: בפקס – לידי מאגר מומחים – 03-5300840

במייל- marhelpdesk@education.gov.il  בדואר לכתובת  - מרב"ד – לידי מאגר מומחים, רח' בר יהודה 1 קריית אונו, מיקוד

הערכה בית ספרית – 30%.

תלמידי כיתה י' של תשע"ה ב-3,4,5 יח"ל ייערכו ע"י התלקיט בספרות או המבחן הפנימי. ראו מסמך "הלימה" באנגלית.

 

מורים חדשים

מורים חדשים לאנגלית במערכת השתתפו בסדנא וקבלו תמיכה במשך שנת הלימודים.

 

מבחני מיצ"ב

בתי הספר יכינו תכנית פעולה. הפיקוח על האנגלית יקיים סדנאות לשיפור ההוראה ואקלים הכיתה.

 

תכנית שיקום הקריאה

בעיר ירושלים תמשיך לפעול תכנית שיקום קריאה בבתי ספר יסודיים וחט"ב. התכנית תורחב בתשע"ה גם למבשרת ציון בכל בתי הספר היסודיים.

 

תחרות איות

מטרת תחרויות האיות היא לשפר את אוצר המילים, להגביר את המוטיבציה, ומצוינות.

במשך 7 שנים האחרות התקיימו תחרויות איות במחוז מנח"י. בשנת תשע"ה תתקיים תחרות איות גם בעיר במודיעין.

 

דוברי אנגלית.

בבתי ספר ביסודיים בהם לומדים מספר רב של דוברי אנגלית, הוקצו שעות לימוד. במשך שנה"ל תשע"ה יתקיימו סדנאות למורי כיתות דוברי אנגלית.

 

כנס מורי אנגלית

יתקיים כנס לכל מורי האנגלית במחוז ירושלים ומחוז מנח"י בהשתתפות המפמ"רית אנגלית בתאריך 15.12.14 כ"ג כסלו תשע"ה.

 

עידוד הקריאה

עידוד קריאה בספרונים בכל שכבות הגיל במסגרת הבית ספרית.

 

הדרכה

הפקוח על הוראת האנגלית משרת את כל המורים לאנגלית ונותן תמיכה ויעוץ על ידי צוות המדריכים המנוסים של המחוזות. מנהלים מוזמנים להתקשר למפקחת בכל עת בענייני הדרכה: 

שם המפקחת: פט טלשיר   טלפון  050-6283264     patal@education.gov.il . המפקחת על האנגלית עומדת לרשות כל מנהלי בתי הספר בכל הנוגע לייעוץ בבניית תכנית עבודה יעילה, ופיתוח פרויקטים משמעותיים לתגבור הוראת השפה האנגלית.

 

כמו כן, אתם מוזמנים לבקר באתר הפיקוח על האנגלית מחוז ירושלים ומחוז מנח"י בכתובת http://english.manhi.org.il   כמקור למידע, הודעות, עדכונים, ולחומרי עזר לתלמידים המתקשים וגם המתקדמים של הכיתה. 

 

אתר הפיקוח על האנגלית הארצית: http://www.education.gov.il/english

 

אני מאחלת לכל המורים והתלמידים במחוזות שנת לימודים מוצלח!

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  06/09/2014