education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מפקחי המחוז - טלפונים ודוא"ל  
כתובתנו: רח' כנפי נשרים 22, ירושלים
 

מפקחות/ים -יסודי

מפקחות/ים- על יסודי

מפקחות/ים- מקצועי

מפקחות/ים חינוך מיוחד, ייעוץ, פסיכולוג מחוזי

שח"ר ומנהל חברה ונוער

בעלי תפקידים נוספים

 

 

שם

תפקיד

מס' חדר

טלפון במשרד

פקס

 מאיר שמעוני

מנהל המחוז

431

5601605/6

5601603

מפקחות גני ילדים

ארדמן אורנה

מפקחת גנ"י ממ'

 448

5601648

5601516

בן חמו ציונה

מפקחת גנ"י ממ"ד

456

5601656

5601618

אביגיל חביב בן חמו

מפקחת גנ"י מ"מ

457

5601535

5601618

דבורה אבן צור

מפקחת גנ"י ממ"ד

456

5601655

5601618

מלמד ג'ולי

מפקחת גנ"י ממ"ד

457

5601416

5601618

סלימן מירב

מפקחת גנ"י מ"מ

457

5601658

5601618

פינסקי בקי

מפקחת גנ"י ממ"ד

456

5601367

5601618

מאור דורית

מפקחת גנ"י מ"מ

457

5601657

5601618

מפקחות/ים- יסודי

בן חור רותי  

מפקחת כוללת יסודי  מ"מ

442

5601677

5601618

ברדוגו גיל

מפקח כולל יסודי ממ"ד

4

5601455

5601591

 

מפקח כולל מגזר ערבי

477

5601800

5601723

ורהפטיג נורית

מפקחת כוללת יסודי ממ"ד

401

 

5601662

5601591

גליקסברג אלכס

מחמ"ד המחוז

318

5601416

5601591

אינה זלצמן

מפקחת כוללת יסודי מ"מ

444

5601617

5601681

קובי עמר

מפקח כולל יסודי מ"מ

445

5601685

5601681

מפקחות/ים-על יסודי

 

מפקח כולל עי"ס ממ"ד

 303

5601466

5601591

רות לסרי

מפקחת כוללת עי"ס מ"מ

443

5601678

5601681

גליקסברג אלכס

מחמ"ד המחוז

318

5601416

5601591

מפקחות/ים- מקצועי

ד"ר אהרון  אלי

מפקח על הוראת החנ"ג

333

5601555

5601554

אריהן טילי

מפקחת על הוראת המדעים

305

5601539

5601618

ד"ר ארן שי

מפקחת על הוראת האנגלית

313

5601480

5601618

גרוסמן דן

מפקח על הוראת האומנות

306

5601763

5601618

אילנה שרגו 

מפקחת על הוראת המוסיקה

306

 

5601545

5601618

מפקחות/ים חינוך מיוחד

דרש ורד

מפקחת על החינוך המיוחד

316

5601506

5601501

אורלי שביט 

מפקחת על החינוך המיוחד

317

5601500

5601501

מירה רוזנבליט

מפקחת על החינוך המיוחד

316

5601502

5601501

ייעוץ

 

 

 

 

אפרמן יהודית

יועצת בכירה

309

5601473

5601618

זאדוף דיאנה

יועצת בכירה

310

5601473

5601618

זהרה פלורסהיים

יועצת בכירה

309

5601469

5601618

פסיכולוג מחוזי

 

פסיכולוג מחוזי

308

5601546

5601618

שח"ר

מוחה שלום

ממונה מחוזי לשח"ר

402

5601533

5601627

אלוני ימימה

שח"ר

קומה

5

6517357

6517357

שח"ר

402

6535066

6517357

עובד מזל

מפקחת בקור סדיר ומניעת נשירה

448

5601649

6517357

מפקחות/ים מנהל חברה ונוער

זאב אלון

מנהל מינהל חברה ונוער במחוז

321

5601515/6

5601510

בוזגלו אילנה

ראש תחום קידום נוער במחוז

325

5601523/15

5601510

מפקחת מינהל חברה ונוער

324

5601515/1142

5601510

מפקחת תכנים ותוכניות במחוז

323

5601515/1109

5601510

חזקיה משה

ראש תחום של"ח וידיעת הארץ במחוז

320

5601509

5601510

כהן דוד

מפקח מינהל חברה ונוער

326

5601525/15

5601510

מייזליש שמוליק

 

מפקח של"ח וידיעת הארץ

320

5601511/15

5601510

מנדל ריקי

 

מפקחת חינוך חברתי

323

5601520/15

5601510

צדקיהו  יפה

ראש תחום חינוך חברתי קהילתי במחוז

323

5601518/15

5601510

קלמן קלודי

 

מפקחת חמ"ד

325

5601524/15

5601510

ראש תחום נוער קהילה ופנאי במחוז

324

5601522/1463

5601510

בעלי תפקידים נוספים

יוסי יצחקי

איכות הסביבה

315

5601638

5601618

מורים עולים

447

5601637

5601618

אסרף מאיר

זהירות ובטיחות בדרכים

315

5601507

5601482

רבינוביץ שוש

מפקח כולל (תלמידים עולים)

423

5601586

5601810

ובר תלמי

מפקחת השתלמויות פסג"ה והדרכה

442

5601675

5601566

 

קליטת עליה- תלמידים ממ"ד

303

052-8629205

5601618

 

מרכזת פורמים של המחוז ואתר המחוז

306

5601503

5601503

מוניקנדם גילה

תקשוב

305

5601537

5601618

קליטת עליה – תלמידים- ממ'

303

5601563

5601618

אירית כהן

חינוך לשוני, חשיבה

303

 

5601618

 

 

 
 
 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  26/04/2013