education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מה לעשות במקרה של תאונת עבודה
 

 

1.  לבקש מהמעסיק ( משרד החינוך ) טופס 250 או לחץ להורדת הטופס 

 

2.  להחתים את ביה"ס על טופס 250 .

 

3.  עם טופס זה לגשת לקופ"ח בה אתה חבר. חברי קופ"ח כללית יגשו למחלקת תאונות עבודה באזור מגוריהם.

 

4.  יש לבקש טופס תביעה לנפגע בעבודה מהמוסד לביטוח לאומי ( יש אפשרות להוציא

     את הטופס מאתר האינטרנט של בטוח לאומי ).

 

5.  לטופס התביעה יש לצרף:

     תעודת מחלה לנפגע בעבודה – מקור .

     אישורים מחדר מיון במידה ויש – צילום .

 

6.  במקרה של תאונת דרכים יש לצרף בנוסף לאמור בסעיף 5 גם

     אישור משטרה - צילום

     אישור העברת נפגע באמבולנס ( במידה ויש) – צילום.

 

7.  להחתים את בית הספר בטופס התביעה סעיף י"ב . (בת. דרכים גם סעיף י')

  • גננות יחתימו את המפקחת.

 

8.  להעביר את כל התביעה עם הטפסים לגזברות לטיפול.

 

החלמה מהירה

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  09/03/2010