education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת מוסדות ושלוחות המאושרים להגשת בקשות לוועדה לצורך אישור קורסים לעניין "גמול השתלמות"
 
 1. להלן רשימת מוסדות ושלוחות המאושרים על ידי הוועדה והמתעדכנת, מעת לעת. 
 2.  רשימה זו נכונה לתאריך המופיע בגוף קובץ ה- PDF שברשימה בלינק המצויין מטה.
 3. בכל מקרה, הרשימה הקובעת היא הרשימה המעודכנת, כפי שמופיעה בבסיס המידע של הוועדה. 
 4. לבירור מיקום השלוחות המאושרות על ידי הוועדה, יש ליצור קשר עם המוסד שבמבנה הבסיס הקבוע שלו (שפרטיו מסומנים בקובץ, בצבע ירוק).

לידיעתכם:


לצורך הכרה בקורס לעניין תוספת "גמול השתלמות" נדרש המוסד המלמד לשני אישורים:

 1. אישור מוסד
 2. אישור לקורס הספציפי (כמפורט בנהלי הוועדה).


הבהרות:

 • אישור מוסד על ידי הוועדה מהווה היתר למוסד להגיש בקשות לוועדה לצורך אישור קורסים ספציפיים.
 • לכל קורס נדרש אישור ספציפי ומראש, החתום על ידי יו"ר הוועדה שבמשרד החינוך.
 • על הלומדים לברר מראש את כל הפרטים מול המוסד המלמד, בעניין הכרתו של הקורס הספציפי, בו הם מתעתדים ללמוד.
 • סטטוס מעודכן של הקורסים מתעדכן באופן שוטף באתר הוועדה. ניתן לצפות בהם דרך הלינק בתפריט מספר 4 באתר:  www.education.gov.il/gmul  - 'קורסים המטופלים ע"י הוועדה'.
   


להצגת רשימת המוסדות ושלוחות בקובץ PDF לחץ כאן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/08/2017