education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
  ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה - ישראל
 

מטרות הקרן: 

קידום ומתן שוויון הזדמנויות בחינוך .

 

יעוד הקרן:

אפיון:    מוצא

קהל היעד:  יוצאי אתיופיה

פרטי הקרן:

 

טלפון:  6245104    קידומת:  02    פקס':  6245102   

דואר אלקטרוני:  nacoej@netvision.net.il

עיר:  ירושלים    רחוב:  רחוב אגריפס 42     מיקוד:  94301   

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  אין    נדרשות המלצות:  לא  

הקריטריונים: מוצא אתיופי

 

הערות:

פרטים אישיים אישורי לימודים 

ניתן להגיש בקשות למלגה לאורך כל השנה 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012