education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
   קרן מלגות לעולי הולנד וצאצאיהם ע"ש ליאו וריק כהן
 

מטרות הקרן: 

הענקת מלגות לעולי הולנד וצאצאיהם

 

יעוד הקרן:

אפיון:    מוצא

קהל היעד:  יוצאי הולנד

 

פרטי הקרן:

טלפון:  6270203 - 04       פקס':  04-6273725 

   ת.ד: 1659 פרדס חנה   מיקוד:  37100   

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא   

 

מועד הגשת הבקשה: 

עד סוף דצמבר

 

מועד קבלת תשובה:

מרץ

 

הערות:

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן   

*הוכחות לקשר הולנדי

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012