education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
מלגה לסטודנטים בדואים לעידוד השכלה גבוהה לשנה"ל תשע"ה
קול קורא -מלגות 2015
 

הנך מתבקש למלא את הטופס המקוון כנדרש בכל סעיף
לאחר מילוי הטופס המקוון חובה לשלוח את המסמכים בדואר רשום בלבד לכתובת:


ד"ר מוחמד אלהיב,
הממונה על החינוך הבדואי, משרד החינוך
ירושלים 91911, רחוב דבורה הנביאה 2, קומה 1, חדר 106, בניין לב רם
.

 

המסמכים:

  • שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק (מבקשים מהבנק, פירוט עובר ושב אינו מהווה תחליף לאישור ניהול חשבון הבנק ולא אישור הפקדה).
  • אישור לימודים תקף לשנה"ל תשע"ה בלבד.
  • אישור שכ"ל.
  • צילום ת.ז. של הסטודנט כולל ספח.
  • סטודנטים שלומדים B.A כללי בלבד או רב תחומי חיבים לשלוח אישור מהמזכירות של המוסד האקדמי שמפרט את ההתמחויות או המגמות בהם הם לומדים.

לא יתקבלו טפסים או מסמכים בפקס.
יש לשלוח את המסמכים מהודקים ע"פ הסדר.

המועד האחרון למילוי הטופס המקוון באינטרנט: 27.01.2015
המועד האחרון לשליחת המסמכים בדואר: 30.01.2015

 

טופס שלא ימולא כנדרש או שלא ישלחו במקביל אליו כל האישורים - יבוטל.

כל האישורים לא יוחזרו לסטודנט בין אם המלגה תאושר או לא.

לפרטים נוספים:

קול קורא מלגות 2015


כל בירור יתקבל במיל בלבד לידי גב' סנאא פרחאת-יאסין לכתובת: sanaafa@education.gov.il

 

לא יינתן מענה טלפוני ולא מענה בהודעות כתובות לשאלות ובירורי הסטודנטים.

הערה חשובה: אם עד ה-15.02.2015 לא קיבל סטודנט הודעה שהטפסים הגיעו למשרד והם בתהליך טיפול משמעו שהחומר לא הגיע למשרד ויש ליצור קשר עם רכזת המלגה בהקדם, אחרת הבקשה של הסטודנט לא תטופל.

הערה: המלגה כפופה ל"קריטריונים לחלוקת מלגות לסטודנטים בדואים" שפורסמו באתר משרד החינוך (או"ח) ובאתר עוכאד (אתר הממונה על החינוך הבדואי) מיום 15/01/2015. מסמכים נוספים יידרשו בהמשך במידת הצורך.

המסלולים הלימודיים שמאושרים בהתאם לקול קורא הינם:
פסיכולוגיה – חשבונאות – כלכלה – סטטיסטיקה - בנקאות - מינהל עסקים – משפטים - מדעי המחשב - מדעים מדויקים (לא כולל סטודנטים שלומדים לקראת תואר ראשון בחינוך –B.Ed או סטודנטים שלומדים לקראת תעודת הוראה)– הנדסה (לא כולל סטודנטים לתעודת הנדסאי): הנדסת בניין, הנדסה אזרחית, הנדסה כימית, הנדסת חשמל, הנדסת תוכנה, הנדסת מחשבים, הנדסת מכונאות, הנדסת מערכות מידע – רפואה – סיעוד – רוקחות - מעבדה רפואית, תחומים נלווי הרפואה: הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור.

בברכה,
ד"ר מוחמד אלהיב
הממונה על החינוך במגזר הבדואי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2016