education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
  קרן רמת גן לחינוך ותרבות 
 

מטרות הקרן:

סיוע לתלמידי תיכון ולסטודנטים תושבי רמת גן

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי רמת גן

 

פרטי הקרן:

טלפון:  03-6753714/568   פקס':  03-6753279   

דואר אלקטרוני:  foundation@ramat-gan.muni.il

עיר:  רמת גן    רחוב:  ביאליק 35 מיקוד:  52461   

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  אין    נדרשות המלצות:  כן   

 

הערות:

מועדי הגשת הבקשות לסטודנטים הם לפני תחילת סמסטר א' וב' 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן   

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012