education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
 קרן אריאל לפיתוח 
 

מטרות הקרן: 

רווחת תושבי אריאל

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי אריאל

 

פרטי הקרן:

טלפון:  03-9364406

דואר אלקטרוני:  fund@ariel.muni.il

עיר:  אריאל    רחוב:  יהודה       ת.ד: 14359    מיקוד:  40700   

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא   

 

הערות:

מועדי ההגשה משתנים משנה לשנה 

סטודנטים תושבי אריאל לפחות 5 שנים הלומדים לתואר ראשון 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן   

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012