education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
 קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה 
 

מטרות הקרן: 

חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי העיר גבעתיים

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד: תושבי גבעתיים

 

פרטי הקרן:

טלפון:   5722382    קידומת:  03    פקס':   5722366   

דואר אלקטרוני:  kerenhaskala@gmail.com

עיר:  גבעתיים    רחוב:   שינקין 6     ת.ד:    מיקוד:  53299   

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה:  מתאריך :אוגוסט     

האם נדרש טופס בקשה*:  כן + שת"פ עם פר"ח והרשמה דרך האתר שלהם.                   

נדרשות המלצות:  לא   

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012