education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
קרן מועדון רוטרי נהריה למען הקהילה
 

מטרות הקרן:

פעילות ועזרה למען הקהילה בנהריה

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי נהריה

 

פרטי הקרן:

עיר:  נהריה    רחוב:  עוזיהו המלך 5      ת.ד:     מיקוד:  22100   

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה: ינואר     

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא   

 

הערות:

לצורך קבלת המלגה יש לעשות פעולות ועזרה למען הקהילה בנהריה

 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012