education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
קרן מלגות עירונית מעלות תרשיחא
 

מטרות הקרן:

מענק מלגות המקשרות בין הסטודנט לרשות המקומית

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  סטודנטים תושבי ממעלות תרשיחא

 

פרטי הקרן:

טלפון:  9578853    קידומת:  04    פקס':  9578839   

דואר אלקטרוני:    young@maltov.co.il

עיר:  מעלות תרשיחא    רחוב:  בן גוריון 1      ת.ד: 59    מיקוד:  24952   

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא  

מועד הגשת הבקשה :  יולי

מתן תשובה: דצמבר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012