education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
בני ברית ע"ש שבי ישראל נתניה
 

מטרות הקרן:

חלוקת מלגות לסטודנטים ולתלמידי ישיבות תושבי נתניה בלבד

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי נתניה

 

פרטי הקרן:

טלפון:  09-8343535    פקס':  09-8343535   

נתניה   מיקוד: 42122    

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא   

 

הערות:

טפסים רלוונטיים נוספים הניתנים על ידי העיריה 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012