education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
מועדון רוטרי קרית טבעון
 

מטרות הקרן: 

מלגות לסטודנטים תושבי קרית טבעון הלומדים בשנה שנייה ומעלה במוסד המקנה תואר אקדמי

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי קרית טבעון

 

פרטי הקרן:

שקמה 11 קרית טבעון

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה:  מתאריך: דצמבר     

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא   

 

הערות:

סיוע לתלמידים ולסטודנטים מאזור קרית טבעון 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן   

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012