education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
קרן מלגות - עיריית ראש העין
 
 

מטרות הקרן: רווחת תושבי ראש העין


קהל היעד
: תושבי ראש העין סטודנטים וספורטאים מצטיינים

תנאי לקבל המלגה:

מלגה תמורת פעילות חינוכית - קהילתית בעיר ראש העין בהיקף של 40-60 שעות

גובה המלגה המקסימלי לשנת 2014:

סכום שנע בין 2,000 ש"ח ל 3,000 ש"ח, בהתאם להיקף שעות הפעילות החינוכית קהילתית

 

מועדי הגשה: בתחילת שנת לימודים אוניברסיטאית

פרטי קשר:

טלפון: 03-9007247

טלפון: 03-90072


איש הקשר
: הלל קורש - מנהל קידום מלגות 054-4940228

לפרטים נוספים:

אתר עיריית ראש העין

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2015