education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
קרן התרבות אמריקה- ישראל
 

מטרות הקרן: 

לקדם את התפתחות התרבות והאומנות בישראל באמצעות סיוע לתמידי אומנות מצטיינים

 

יעוד הקרן:

אפיון:    מקצועי

קהל היעד:  לימודי אומנויות

 

פרטי הקרן:

טלפון:   5174177    קידומת:  03    פקס':   5178991   

דואר אלקטרוני:  kerenhaskala@gmail.com

עיר:  תל אביב    רחוב:    שד' שאול המלך 8      ת.ד:    מיקוד:   64733    

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה: המידע משתנה יש להתעדכן באתר  מתאריך: דצמבר      עד לתאריך: ינואר 

האם נדרש טופס בקשה*:  כן

נדרשות המלצות:  כן + ביוגרפיה (עברית ואנגלית)

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012