חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 
 
חומרים מלווים למסע ללמידה משמעותית
 

החומרים כוללים שלושה צירים מרכזיים:

הציר הראשון - מדיניות המשרד כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל, במסמכי  היחידות השונות ובכלים שפותחו ליישום המדיניות.

הציר השני - ההיבט האקדמי הכולל מאות קישורים למאמרים למחקרים למודלים ולסרטים העוסקים בסוגיות מרכזיות בנושא.

הציר השלישי - יישומים מהשטח הכולל תיעוד של יוזמות ומודלים שהופעלו  בהצלחה ברחבי הארץ.

לחצו על מגוון החומרים המלווים את המסע:

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/03/2016