חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 

קהילות עשייה כמודל ללמידה משמעותית

 
 

בי"ס "אלונים" מפעיל מגוון רחב של קהילות עשייה כמענה לצורך שזיהה ביחס להעלאת רמת האוטונומיה ובשיפור המעורבות חברתית ועבודת הצוות. בקהילות העשייה כל מורה הוזמן לבחור, לתכנן ולהנחות נושא הקרוב ללִבו בזיקה לתכ"ל ובהלימה לערכי מפתח הל"ב  תוך כדי התנסות אישית וצוותית. בתהליכים מקבילים התלמידים חוו בירור מושגי יסוד כמו בחירה ומעורבות חברתית; נחשפו לתחומי עניין; התנסו ובחרו בקהילות עשייה. קהילות העשייה מעודדות בקרב הצוות והלומדים העלאת יוזמות, למידה פעילה, ביטוי עצמי, עבודה בצוות, הגברת תחושת המסוגלות תוך כדי עניין, סקרנות, חוויה ותרומה לקהילה.

 
צפייה במודל המצולם
שם המנהל/ת: 
בית הספר: 
מחוז: 
דוא"ל: 
שם המפקח/ת: 
 חגית בן סימון
"אלונים" באשדוד
דרום
hagitbensimon@walla.com
אושרה שלייפר
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2014