חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 

מוזיאון מורשת יישובי "ראשונים" כמודל ללמידה משמעותית 

 
חט"ב "הדרים" מדגימה למידה מבוססת פרויקטים סביב המוזיאון היישובי כתוצר רב שנתי, רלוונטי ואותנטי ללומדים, למורים ולקהילה. המודל ממזג את תכנית הלימודית והחברתית של החטיבה, ובאמצעותו - למידה מתוך תשוקה כשהלומדים מאתרים מידע, חוקרים, מייצרים כרזות, משחקים ועובדים בצוותים משותפים עם מורים וחברי הקהילה.
התהליך המעמיק נפרס על פני שלוש שנים ומתייחס לעבר, להווה ולעתיד:
כיתה ז' מתמקדת בעבר - בדגש על המעברה בחיבור לתחומי הדעת .
כיתה ח' עוסקת בהווה - בדגש על הדרכת עמיתים במסלולים ביישוב.
כיתה ט' עוסקת בעתיד - בדגש על תכנית למוזיאון פעיל תוך כדי עיצובו ושיווקו.
 
צפייה במודל המצולם
שם המנהל/ת: 
בית הספר: 
מחוז: 
דוא"ל: 
שם המפקח/ת: 
עליזה אילן 
"הדרים" בבאר יעקב
מרכז
ויקי עזיאל
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2014