חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 

תהליך שיתופי כמודל ללמידה משמעותית

 

בי"ס יסודי "חלמיש" מאמין כי תקשורת בין אישית ושותפות בין המורים, התלמידים והקהילה בכלל הם בסיס לעשיה הבית ספרית. תפיסה המתרגמת לעשייה במסגרת דרכי ההוראה/ למידה, הפעילויות החברתיות הערכיות , שימוש במדיות השונות ללמידה, השתתפות ושיתוף, והמעורבות החברתית של התלמידים בקהילה הרחבה.
הלמידה השיתופית פועלת בביה"ס ומאפשרת פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות, חשיבה ביקורתית, רב ממדית ועמוקה שיתוף פעולה, שיתוף בעמדותיהם בקבוצה, תוך כדי שיח ענייני ומשמעותי בין חברי הקבוצה. לתלמידים ניתנת האפשרות, לבחור את הנושא הנלמד, את קבוצת העמיתים ואת התוצר הסופי, להפיץ את הידע בביה"ס ובקהילה תוך ביטוי עצמי והעצמה אישית.

 
צפייה במודל המצולם
שם המנהל/ת: 
בית הספר: 
מחוז: 
דוא"ל: 
שם המפקח/ת: 
רחל לנצ'נר
"חלמיש" בערד
דרום
רות בן ואליד
    תאריך עדכון אחרון:  13/09/2014