חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 

בי"ס משוחח כמודל ללמידה משמעותית

 

בי"ס "נעמי שמר" הוא "בית ספר משוחח". השיח מהווה כלי פדגוגי, חברתי ורגשי מרכזי בהוויה הבית ספרית תוך מיקוד בקידום רווחתםwell-being) ) הן המקצועית והן הרגשית של באי בית הספר.
המודל נשען על שלושה יסודות: פינוי מרחבי זמן בתוך מערכת השעות לקיום של שיח, השמשת מרחבי מקום המעודדים ומאפשרים שיח פתוח ופורה ומתן ליווי ותמיכה מקצועית לצוות החינוכי. הלמידה המשמעותית היא גם למידה על עצמי כפרט וגם על תפקידי ותפקודי כפרט בתוך חברה, כמו כן מתרחשת למידה של מיומנויות ביטוי והבעה בעל פה ההכרחיות לביסוס מקומו של הפרט בתוך החברה המודרנית. מרחבי השיח מתקיימים בקשר שבין תלמידים לתלמידים, בקשר שבין תלמידים למורים ובקשר שבין מורים למורים (למידת עמיתים, שיח רגשי והכלה הדדית, שיח פדגוגי מעצים וכו').

 
צפייה במודל המצולם
שם המנהל/ת: 
בית הספר: 
מחוז: 
דוא"ל: 
שם המפקח/ת: 
אודי קליין
 "נעמי שמר" בנתניה                             
תל-אביב
    לימור ברמן-הרמס
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2014