חינוך - education למידה משמעותית
למידה משמעותית מה חדש בחינות בגרות ערכים מורים ומנהלים אוניברסיטה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חדש על המדף מסמך: "אבני דרך ללמידה משמעותית" -אב תשע"ד,  אוגוסט 2014

"
הבניית התנסויות משמעותיות בחינוך ובלמידה" - נמרוד אלוני והוועדה המייעצת משרה"ח

 

"משחק הוא חומר לימודי בתחפושת" , תמי יהושע ויחיאל פריש, מכללת שאנן

למידה משמעותית היא זו בה התלמיד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לעולמו האישי ולחיים בעידן הטכנולוגי, במאה ה- 21.
מטרת הלמידה המשמעותית היא לפתח את כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמי, לעודד צמיחה אישית ומעורבות חברתית.

 

 

 

דברי שר החינוך, הרב שי פירון, בהשקת התכנית "ישראל עולה כיתה -עוברים ללמידה משמעותית"


 

 

 • מערכת החינוך תורמת לעיצוב דמותם של התלמידים, מניחה את היסודות ללמידה לאורך חיים ומקנה כלים לעיצובה של חברת מופת.
  התהליך החינוכי מכוון להעניק לתלמידים תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות עצמית. כדי שהתהליך ישיג את מטרותיו על מערכת החינוך לחתור ולאפשר למידה משמעותית, לאורך הרצף החינוכי.

  לדוגמא: בית הספר הניסויי "עין הים", חיפה. בית חינוך במרחב משחקי

 


 

 • סדרה רחבה של מחקרים מצביעים על כך כי הלמידה המסורתית והפורמלית, אמנם מקנה ידע אך הוא נשמר לפרק זמן קצר בלבד.  במקביל, מחקרים רבים מצביעים כי בתנאים בהם התלמיד פעיל והלמידה רלוונטית לעולמו, הידע שנרכש הינו לטווח ארוך.  
  education for life and work

 

 • דרכי ההוראה הנהוגות בבית הספר המסורתי לא מצליחות להתעדכן בקצב בו משתנה העולם הסובב אותם שאליו יוצאים התלמידים בעתיד.
  על מנת לעמוד בקצב בו משתנה המציאות, הלמידה המשמעותית מעודדת יוזמות ונותנת מענה לצרכיהם של התלמידים, מרחיבה את מקורות הידע של התלמידים ומעודדת למידה פעילה ואינטראקטיבית.
  השינוי ייתן לגיטימציה לשונות בקרב המורים והם יהפכו מגורם שעיקר משימתו היא העברת ידע, לגורם שייעודו המרכזי מתן משמעות לעולם הידע עבור תלמידיו.

  לדוגמא: המורה אירנה, על מורה אחת שנותנת תקווה, בתוך הייאוש של החיים הלא פשוטים בשכונת הקטמונים.


 

 • על פי המלצתם של הרקטורים באוניברסיטאות, תפקידו של החינוך,
  לכוון לחשיבה מעמיקה "לפחות בתחום אחד,"
  אין להתפשט לנושאי לימוד רבים מדי "תפסת מרובה לא תפסת",
  לא ללמוד בצורה שטחית המובילה לרדידות "מריחת הפרוסה דק מדי".

 

השינויים המרכזיים עבור התלמיד

בשיטה המסורתית

בשיטת הלמידה המשמעותית

המורה במרכז

התלמיד במרכז - מגלה, מעבד ויוצר ידע חדש

המורה והספר הם מקורות הידע המרכזיים

מקורות הידע מגוונים ורבים, כולל למידת עמיתים וברשת

למידה בעיקר בבית הספר

למידה בכל מקום ובכל זמן

היקף השימוש בטכנולוגיה מוגבל

למידה פעילה ואינטראקטיבית

למידה פורנטלית

למידה פעילה על- פי עניין, בחירה וסגנון אישי

 

 השינויים המרכזיים עבור המורה

 בשיטה המסורתית

בשיטת הלמידה המשמעותית

המורה הוא מקור הידע המרכזי

המורה מכוון את התלמיד אל מקורות המידע

תפקיד המורה להעביר את הידע

המורה מנחה בתהליך הלמידה

סגנון ההוראה בעיקר אחיד ולרוב מיועד להגיע לסטנדרט אחיד במבחן

אין אחידות בתוצרי הידע ויש לגיטמציה לשונות

עבודה אישית של מורים

עבודה בצוותי מורים, בקהילות וירטואליות, תוך למידה ומשוב של עמיתים

הכיתה היא מרחב הלמידה העיקרי בבית הספר

הלמידה מתרחשת גם במוזיאונים, ארכיונים, אתרים היסטוריים ועוד

 השינוי יבוא לידי ביטוי ב:

 • מימוש עצמי ומצוינות של התלמיד
 • העמקת יחסי האמון בין התלמיד למורה
 • הגברת מעורבות התלמיד בחברה ובקהילה
 • מוכנות גבוהה של התלמיד ללימודים אקדמיים
 • העצמת המורה בקביעת תכנית הלימודים וביישומה
 • התאמת התכנים ושיטות ההוראה לכישורים הנדרשים במאה ה-21
   

 

לקריאה נוספת:

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/08/2014