education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
חינוך לקיימות
תכניות וחומרי למידה
 

תכנית לימודים | תכניות חינוך לקיימות | חומרי למידה


א. תכנית לימודים


קדם יסודי מתווה לתכנון תכנית לימודים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות בחינוך הקדם יסודי – יפורסם בקרוב מתווה לתכנון לימודים המגדיר רעיונות מרכזיים, מטרות בתחומי ידע תוכן, אסטרטגיות הוראה, ערכים והתנהגויות וכן אבני דרך לתכנון ובנייה של תכנית לימודים גנית. המתווה הוא תוצר פיתוח משותף למשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית והאגף לפיתוח תכניות לימודים, המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי והמרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, דע- גן באוניברסיטת תל-אביב.

יסודי : מתווה לחינוך לקיימות, מתווה ובו קווים מנחים לכתיבת תוכנית לימודים בית-ספרית – חינוך לקיימות, לארוג חיים בצוותא. המתווה מציג מודל אינטגרטיבי לבניית תכנית לימודים בית-ספרית שתכיל ליבה רעיונית, ערכית והתנהגותית משותפת לסוגיה שנמצאת בבסיס השקפת העולם של הקיימות: "כיצד נארוג חיים טובים בצוותא עם בני האדם ועם הטבע שהוא ביתנו, תוך כדי אימוץ עקרונות של פיתוח בר-קיימא?" המתווה הוא תוצר פיתוח משותף של משרד החינוך - המנהל למדע וטכנולוגיה, המשרד להגנת הסביבה, מכון השל ומרכז מורים ארצי "למדע", אוניברסיטת תל- אביב.
חינוך לפיתוח בר-קיימא - עקרונות הקיימות לטיפוח ערכים והתנהגויות בתחומי לימוד בבית הספר היסודי
המתווה מכיל קווים מנחים להכנת תכנית פעולה בית-ספרית לחינוך לקיימות, המבוססת על תכניות לימודים בתחומי הדעת ובתחומי העשייה בבית הספר ובקהילה.

חטיבת ביניים התנאים ההכרחיים לפעילות הבית ספרית הם:
 • יישום ראייה מערכתית בית ספרית ברמת תכנון, הנשען על גישות רב תחומיות המשלבות עיסוק בנושא במקצועות לימוד מגוונים, תוך יצירת שיתוף פעולה בין צוותי המורים ממקצועות הלימוד השונים.
 • יישום פעילויות בית ספריות במסגרת של קהילה הפורצת את גבולות הכיתה ובית הספר, בשיתוף ההורים, הרשות המקומית, מוסדות וגופים רלוונטיים, כגון היחידות להגנת הסביבה, הארגונים הירוקים, פארקים, תעשיות שמהוות מודל לקידום הנושא, חוות חקלאיות וכיוצא בהם. כל זאת תוך שימוש מושכל במערכות קיימות והגברת שיתוף פעולה אפקטיבי. במטרה לסייע להטמעת הנושא בבתי הספר הוכן מסמך שמציג את עקרונות פיתוח בר קיימא וביטויים בתחומי הלימוד השונים. 

ב. תכניות חינוך לקיימות

 • תכנית השרים – תכנית חינוכית משותפת למשרד החינוך ולמשרד להגנת הסביבה. במסגרת התכנית הוקם צוות בין-משרדי בראשות שר החינוך, חבר הכנסת - גדעון סער, והשר להגנת הסביבה, חבר הכנסת - גלעד ארדן. הצוות גיבש תכנית להטמעת הנושא - "חינוך לקיימות - לארוג חיים בצוותא". את התכנית מטמיעים אנשי הרשת הירוקה והחברה להגנת הטבע בשיתוף צוותי חינוך ממשרד החינוך. התכנית החלה את פעולתה בבתי הספר בשנת הלימודים תשע"א, בכ-150 בתי ספר ובכ-330 גני ילדים. התכנית תורחב מדי שנה, ויצטרפו אליה מוסדות חינוך נוספים.
 • פרס השרים – פרס בתחום החינוך לקיימות המוענק מדי שנה לבתי ספר ולגני ילדים מצטיינים בתחום. את הפרס מעניקים משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה.
 • הסמכת מוסדות חינוך ירוקים ו"ירוקים מתמידים" – הענקת הסמכה ירוקה למוסדות אשר עמדו בקריטריונים הנדרשים בשלושה תחומי פעולה הכרוכים בחינוך לקיימות. בתי ספר "ירוקים מתמידים" הם בתי ספר שיעמדו בקריטריונים לאורך שנים אחדות.
 • יום הניקיון – יום הניקיון הלאומי מצוין מדי שנה בפעילות חינוכית במוסדות החינוך בארץ. 

ג. חומרי למידה

חינוך סביבתי וחינוך לקיימות - עקרונות, רעיונות ודרכי
הפעלה מקראה המיועדת לאנשי חינוך המעוניינים לדעת יותר על חינוך סביבתי ו/או לקחת חלק בהפעלת תכניות בחינוך סביבתי. המקראה נכתבה כחלק מתכנית משותפת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, במטרה להטמיע התנהלות והתנהגות מקיימות בקרב מורים, תלמידים, בתי ספר וקהילות.

חוברת יום הניקיון הלאומי
חוברת למורה עם דפי פעילות לתלמידים בבתי הספר ובגנים. החוברת נועדה לסייע בתכנון פעילויות ליום הניקיון בסביבה הקרובה. החוברת היא תוצר פיתוח משותף של החברה להגנת הטבע, משרד החינוך - המינהל למדע וטכנולוגיה, והמשרד להגנת הסביבה.
 

תכניות לימוד ופעילויות העשרה לבתי ספר יסודיים:

 • קיימות - כי הכל קשור: ערכת הסברה והעשרה בנושא קיימות לכיתות ג-ו בבית הספר היסודי. הערכה מחולקת לחמש יחידות שכל אחת מהן מאירה היבט מסוים של הקיימוּת, ודרכו היא מציגה את יחסי הגומלין המורכבים שבין האדם לבין סביבתו הטבעית והאנושית. כל יחידה כוללת כרזה וחוברת למורה ובה רקע כללי ומערכי שיעור.
 • חוף מעשה במחשבה תחילה: תכנית לימודים העוסקת בשמירה על הים והחופים.
 • בית ספר ירוק: ההסמכה ניתנת על ידי המשרד להגנת הסביבה, ומהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר.
 • ה"רוח החיה שבחבורה": תכנית לימודים שמטרתה לחנך את התלמידים למתן יחס הוגן לבעלי חיים, באמצעות היכרות עם בעלי החיים בסביבה הקרובה והטיפול בהם.
 • הרשת הירוקה: רשת של בתי ספר ברחבי הארץ, מיסודה של קרן קרב ומרכז השל למנהיגות חברתית, הפועלת לעידוד מעורבות ואקטיביזם סביבתי בבתי ספר.
 • "מרחב לשינוי" - פרויקט לשיקום חצרות בתי ספר: פרויקט "מרחב לשינוי" המדגיש את החשיבות של שיקום חצרות בתי הספר והקמת בית גידול טבעי בחצר בית הספר, על פי עקרונות הפיתוח הבר-קיימא.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/01/2014  

עדכוני rss