education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
אולימפיאדות
הכנות לאולימפיאדת מדעי המחשב 2017
 

האולימפיאדה למדעי המחשב היא תחרות בינלאומית בה משתתפים תלמידים מחטיבות ביניים ותיכונים מכל רחבי העולם. האולימפיאדה הראשונה נערכה בשנת 1989 בבולגריה ומאז היא מתקיימת כל שנה במדינות שונות ברחבי העולם. בשנת 2016 התקיימה התחרות ברוסיה והנבחרת הישראלית זכתה בה בשתי מדליות – מדלית כסף אחת ומדליה ארד אחת

 

 

פעילות אולימפיאדת מדעי המחשב בארץ מתקיימת כל שנה, החל משנת 1997. הפעילות מיועדת לתלמידים המעוניינים באתגר. השלב הראשון בפעילות, הנקרא שלב א', הינו מבחן של שעתיים הנערך בבתי-הספר. מטרתו של שלב זה הינה להציג שאלות אתגר ראשוניות בחשיבה אלגוריתמית. אין צורך להכיר תכנות בשלב זה, אלא לבטא מיומנות בזיהוי מאפיינים אלגוריתמיים/מתמטיים של בעיה. התלמידים הטובים בשלב א' יוזמנו לשלב הבא.

 

מבחן שלב א' יכלול ארבע או חמש שאלות, אשר התשובה לכל אחת מהן כוללת ערכים מספריים של תוצאות חישובים אלגוריתמיים. כדאי להכיר את סוג השאלות ומבנה המבחן, ולהגיע מוכנים לשלב א'. כדי להכיר, ניתן לראות מבחנים לדוגמא של שלב א' באתר האולימפיאדה. מבחני שלב א' מופיעים באתר תחת הקישור של תחרויות בארץ. באתר זה ניתן גם למצוא אינפורמציה נוספת על פעילות האולימפיאדה.

 

מבחן שלב א' יערך השנה ביום חמישי 1.12.2016, א' כסלו תשע"ז, בבתי הספר, בשעות 10:00-12:00, או באופן עצמאי מן הבית, בשעות 17:00-19:00. בבית-הספר, המבחן יערך בכתה שתוקצה לכך על-ידי בית הספר. נודה למרכז המקצוע אשר ידפיס לתלמידים את טופס המבחן, אשר יועלה ב-9:00 לאתר האולימפיאדה. באופן עצמאי מן הבית, יועלה טופס מבחן שונה לאתר בשעה 16:30.

באתר יוצגו מספר קישורים – קישור לשאלות המבחן וקישור להנחיות לאופן שליחת התשובות אלינו. התשובות של כל תלמיד יוקלדו לטופס מקוון (התשובות הן מספרים בודדים של תוצאות חישוב - ראו דוגמאות משנים קודמות). במידה והמבחן יערך בבית הספר, ולמורה יהיה קושי עם תשתית ההקלדה, יוכל המורה לשלוח לנו במעטפה את דפי תשובות התלמידים, לכתובת שנציג (ואנו נבצע את ההקלדה).

 

מורים שטרם נרשמו במאגר המורים של האולימפיאדה למדעי המחשב מתבקשים להרשם.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

ד"ר דוד גינת, אוניברסיטת תל-אביב -  03-6408151,  ginat@post.tau.ac.il

ד"ר אלה צור - 054-5747871, ela@openu.ac.il

חנית גלילי – 052-6344452, hanit.galili@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2016  

עדכוני rss