education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
אודות
תכנית טו"ב - טכנאי ובגרות בתיכון 
 

           

 

הרקע להשקת תוכנית טו"ב (טכנאי ובגרות) הוא מחסור בטכנאים והנדסאים במקצועות הטכנולוגיים בצה"ל ובתעשייה.

תכנית טוב מהווה מסלול לימודים מכיתה ט' ועד כיתה י"ב שבסיומו הבוגרים זכאים לתואר טכנאי ולתעודת בגרות.  בוגרי תכנית זו יכולים להציג את מועמדותם ללימודי המשך לתואר הנדסאי.

 

בכיתה ט' לומדים את תכניות הלימודים הרגילות הקיימות בכיתה ט', בנוסף לומדים התלמידים שמונה שעות תיגבור במקצועות: מתמטיקה, מדעים, אנגלית ולשון.


עד סוף כיתה י"א משלימים התלמידים 14 יחידות לימוד. במהלך כיתה י"ב משלימים התלמידים את הדרישות לזכאות לתעודת בגרות (השלמה ל- 21 יחידות לימוד לפחות) ואת הדרישות לזכאות לתעודת טכנאי. 


במהלך התוכנית התלמידים לומדים על התעשייה בישראל ומבקרים במפעלים. ישנה אפשרות לבצע את פרויקט הגמר במפעלי תעשייה.


אנו מזמינים אתכם להצטרף כבר עכשיו לתוכנית טוב כדי לפתוח יותר אפשרויות לעתיד, אנו קוראים לכם להצטרף ללימודי המדע והטכנולוגיה כי זאת השפה של הדור הבא.

 

 

 
 

הופק באדיבות משרד החינוך, התאגדות התעשיינים, אורט ועמל

מטרות התכנית

מטרת התכנית היא להגדיל את מספר התלמידים המסיימים את בית הספר התיכון עם סף כניסה משמעותי ואיכותי לחיים, ליצירה ולתרומה, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה בישראל. זאת תוך כדי השגת תעודת בגרות  וכן תעודת בוגר טכנאי אשר מסוגל להצטרף לשוק העבודה או להמשיך את לימודיו. בנוסף, לבנות עתודה טכנולוגית מקצועית לתעשייה, למשק ולחילות הטכניים בצה"ל.

 

  •  לצמצם את הפער החינוכי-השכלתי בחברה הישראלית.
  •  להגדיל את היקף הלומדים בחינוך הטכנולוגי.

 

תכנית זו עשויה להוות פתרון איכותי, יעיל ומעשי לתלמידים בעלי מוטיבציה וסיכוי להצליח במקצועות טכנולוגיים, כמו גם אפשרות להשלים את תעודת הבגרות, וכך לסיים את מערכת החינוך הפורמלית עם דרישות סף להצלחה ולצמיחה אישית וחברתית בלימודי המשך ו/או בשוק העבודה עתיר תחומי טכנולוגיה מודרנית.
בפני כל משתתפי התכנית עומד אופק של התפתחות מקצועית וניעות חברתית-כלכלית לקראת המשך דרכם, אם ירצו, בלימודי הנדסאי, מהנדס או בכל תואר אחר במערכות ההשכלה האקדמית.
התכנית עשויה להגדיל את מספר הזכאים לתעודת הבגרות, לקידומו של הפרט ולתרומה לכלכלה ולחברה בישראל.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/02/2017  

עדכוני rss