education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - התאמת מערכת החינוך למאה ה-21
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לוח אירועים
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
השימוש בכלים ובתוכנות שונות באינטרנט למטרת שיתוף פדגוגי
 
 

 דף ראשי להדרכות וכלים מתוקשבים

 

נושא חוברת ההדרכה

קישור לחוברת

אינטרנט ותוכנות רשתיות לשיתוף פדגוגי

1.   Hot Potatoes - שישה ייישומים לתרגילים ומבחנים ברשת

2.    השימוש בכלי Wordle לתפזורת מילים

3.    השימוש בפורטל התוכן החינוכי

4.    שליחת קבצים גדולים ויצירת תיקייה משותפת ברשת

5.    תוכנת סקייפ

6.    עת הדעת - פתרונות מקוונים להוראה ולמידה בכיתה

7.    העלאת תוכן לדפי האנטרנט עם כלי של Merlot

8.    איך להציג פרזנטציה בצורה משעשעת ואינטרנטית

9.    שיתוף תיקייה ברשת ע"י Dropbox

10.  הספרייה הלאומית - שימוש באוספים המקוונים 

11.  מוזיאון ישראל - שימוש באוספים מקוונים  

12.  Zondle  - כלי למורים ותלמידים לצורך תרגול או בוחן במשחק חווייתי  

13.  חוברת הדרכה לשימוש בבריינפופ  

14.  חוברת הדרכה לשימוש בבריינפופ ESL ללימוד השפה האנגלית     

15. חוברת הדרכה על הוויקיפדיה, ערכיה ואופן השימוש בה

16. תוכנת גאוגברה, תוכנה מתמטית לכיתה - GeoGebra

18. כלי מדיה - Voki

19. שימוש במאגר המידע הלאומי לציפורי ישראל 

20. Linoit - יצירת לוח שיתופי אינטרנטי 

21. Crocodoc - כלי מתוקשב להמרת קובצי אופיס ואקרובט ל- Html5 

22. Mindomo - כלי אינטרנטי ליצירת מפות מושגים חזותיות ומקוונות  חדש!!!

23. יצירת תרשים באמצעות Popplet  חדש!!!

24. צפייה במפת מושגים visuword חדש!!!

25. יצירת ציר זמן באמצעות ה Timetoast חדש!!!

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/03/2014  

עדכוני rss