education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת מדעית טכנולוגית
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
ביצוע חוזר באורך ידוע מראש
 
 

הקדמה | רשימת הנושאיםמילות מפתח | ספרי עזר | אתרים ברשת

 הקדמה


בפעילות זו נעסוק בפתרונות אלגוריתמיים, בהם משולבות לולאות באורך ידוע מראש. נבין את הצורך בלולאה ונכיר את מבנה הלולאה על מרכיביה ואת אופן השימוש בה.

רשימת נושאים

 מילות מפתח

 • לולאה
 • מונה לולאה
 • צעד לולאה (Step)
 • גוף לולאה
 • צעד בסיסי
 • בלוק
 • קינון לולאות  

 

ספרי עזר

 • אטקינסון ל. , בראון ו., ייסטר מ. , פלאנץ א., (1990), המדריך השלם למתכנת בטורבו פסקל, הוצאת אופוס.
 • הראל ד., (1994), אלגוריתמיקה - יסודות מדעי המחשב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
 • מל"מ, (1999), יסודות מדעי המחשב - יסודות 1, הוצאת מכון ויצמן למדע. 

אתרים ברשת

 • מודלים, תרשימי זרימי ודוגמאות קוד למבני בקרה בכלל ולביצוע באורך ידוע מראש בפרט

http://www.cs.sunysb.edu/~cse114/Spring/notes2b.htm

 • הרצאות בשקפים - נושאים אלגוריתמים מגוונים, שבכללם ביצוע באורך ידוע מראש

http://www.unl.ac.uk/simt/im106/im106lect/


הצורך בלולאה באורך ידוע מראש

במפעל לייצור שוקולד פועלת מכונת אריזה, המבצעת את התהליך הבא:

 • מציבה מארז ריק על מסוע
 • מכניסה אל המארז 12 טבליות שוקולד (מתוך מלאי "אינסופי")
 • סוגרת את המארז
 • עוטפת את המארז בסרט הדבקה
 • מסיעה את המסוע מהלך אחד

אם ננתח את פעולתה של מכונת האריזה, נבחין בכמה היבטים תכנוניים, שאותם עלינו לקחת בחשבון  כאשר אנו כותבים את הליך הביצוע של משימת האריזה:

 1. הצבת מארז - כל עוד ישנם מארזים להצבה; כאשר נגמר המלאי, יש לחדשו.
 2. מילוי המארז - יש לספור 12 טבליות שוקולד להכנסה למארז.
 3. עטיפת המארז בסרט דביק - כאשר נגמר הסרט הדביק, יש להחליפו.

כל הנקודות לעיל מאופיינות בכך שהן חוזרות על עצמן שוב ושוב.
נבחן כעת את האירועים השונים ואת המעשים שיש לבצע בזמן התרחשותם:

האירוע

התגובה לאירוע

האם האירוע צפוי מראש

אזל מלאי המארזים

עצירת מערך האריזה והתרעה

לא - בהתייחס לנתונים לעיל

נספרו 12 טבליות שוקולד

איפוס מונה הטבליות

כן

נגמר הסרט הדביק

עצירת מערך האריזה והתרעה

לא - בהתייחס לנתונים לעיל

המסוע הגיע למקומו

עצירת המסוע

כתלות באופי הפתרון

מה מאפיין אירועים צפויים מראש וכאלה שאינם צפויים מראש?

אירוע צפוי מראש - מספר הפעמים לביצוע חוזר ידוע; במקרה המוצג מדובר בספירת 12 טבליות שוקולד.
אירוע שאינו צפוי מראש -  יש לבצע "בדיקת דחף" כדי לבדוק האם האירוע התרחש, או לחילופין לבנות "מנגנון פסק" שיגרום להפסקת התהליך בעת התרחשות אירוע - זאת בלא צורך בבדיקה נשנית של מצב המערכת. במקרה המוצג מדובר בסרט הדביק שאוזל, למשל.
במסגרת פעילות זו נעסוק רק בביצוע חוזר באורך ידוע מראש (עבור אירוע צפוי מראש) ולא בביצוע חוזר מותנה (עבור אירוע שאינו צפוי מראש) וב"מנגנון פסק".

מהו ביצוע באורך ידוע מראש?

 

ביצוע חוזר באורך ידוע מראש הוא תהליך בו חוזרים ומפעילים אותה הוראה או סדרת הוראות, עד שיתבצעו כמספר הפעמים שקבענו לביצוען.
מקובל לכנות ביצוע באורך ידוע מראש בשם "לולאה סגורה". לולאה זו בנויה מכותרת הלולאה ומגוף הלולאה:
כותרת הלולאה - תפקידה לקבוע את אופן המנִיָיה ולסיים את ביצוע גוף הלולאה בסיום המנִיָיה.
גוף הלולאה - החלק הביצועי שבו רשומות ההוראות להפעלה בכל איטרציה (חזרה).

ביצוע באורך ידוע מראש יכול להתבצע תוך מנייה מערך נמוך לערך גבוה, למשל מ-1 עד 10, או תוך מנייה מערך גבוה לערך נמוך, למשל מ-10 עד 1. המנייה מתבצעת בעזרת מונה לולאה, שתפקידו לשמור את הערך אליו הגיעה הלולאה בספירה. מונה הלולאה מתקדם בתוך גבולות מנייה שהוגדרו מראש: מאיזה ערך מתחילה המנייה ובאיזה ערך היא מסתיימת. גבולות המנייה הם שני ערכים סדורים, זהים או שונים בערכם.
אופן התקדמותו של מונה הלולאה נקבע ע"י צעד הלולאה, שמשמעו גודל הערך אותו נוסיף למונה הלולאה. צעד הלולאה הוא ערך סדור, השונה מאפס: צעד לולאה "שלילי" ייקבע כאשר גבול תחילת המנייה גדול מגבול סיום המנייה, וצעד לולאה "חיובי" ייקבע כאשר גבול תחילת המנייה קטן מגבול סיום המנייה או שווה לו.
לפני כל איטרציה (חזרה) מתקיימת בדיקה, הקובעת אם ניתן להמשיך בביצוע המנייה. הבדיקה נעשית בעזרת מנגנון המובנה בתפיסת עבודת הלולאה, כאשר ברוב השפות אין צורך לבנות מנגנון בדיקה (בשפת C, למשל, המתכנת אחראי לתנאי היציאה מביצוע הלולאה). ביצוע הלולאה יסתיים כאשר: מונה הלולאה חורג מגבולות המנייה שהוגדרו לו; או - בוצע גוף הלולאה עבור מונה לולאה, השווה בערכו לערך גבול סיום המנייה.

שאלות לתרגול
נתחו את האירועים המתוארים להלן בהתאם למשימות הדורשות ביצוע חוזר; בנו טבלה דוגמת זו המוצגת לעיל (האירוע/ התגובה לאירוע/ האם האירוע צפוי מראש).

1. במפעל לייצור בלוקים מופעל מערבל. המערבל מוזן בחומרים הבאים:
·         מלט - 15% בנפח
·         סיד - 10% בנפח
·         חול - 25% בנפח
·         זיפזיף - 10% בנפח
·         חצץ - 40% בנפח
·         מים - 30% ממשקל המוצקים
תחילה מוזן למערבל החצץ ואחריו בסדר יורד, לפי אחוז בנפח, מוזנים שאר המוצקים.
המערבל מופעל למשך 30 שניות ללא הוספת מים, ושתי דקות נוספות תוך הוספת כמות המים הדרושה במשך הדקה הראשונה.
לאחר השלמת הערבול נפרקת התערובת אל מכבש הייצור, בתהליך שמשכו 1 דקה.

2. במפעל לייצור לוחות מלמין מופעל מכבש.  המכבש פועל באופן הבא:
·         מסוע מזין מוליך אל המכבש חומרים לכבישה, המסוע מורכב על סדן.
·         הלוח הנכבש מורכב משלושה חלקים:
       א.  יריעת פוליאסטר תחתונה, שמקורה בגליל הניצב בתחילת המסוע.
       ב.  תערובת המכילה נסורת וחומרי תלכיד, ניצקת על יריעת הפוליאסטר התחתונה.
       ג.  יריעת פוליאסטר עליונה, שמקורה בגליל הניצב בין המכבש למערכת היציקה.
·         בעת ההזנה והפריקה המכבש מורם מעל המסוע, ובעת הכבישה לוחץ כנגד סדן.
·         זמן הכבישה - 50 שניות; זמן ההזנה/ הפריקה - 30 שניות.
·         בעת עליית המכבש מבוצע ניסור רוחבי ליריעות במוצא המכבש

 

 

 

תיאור אלגוריתמי של ביצוע חוזר באורך ידוע מראש

ההוראה "בצע מספר פעמים …." היא הוראה לביצוע חוזר של קבוצת הוראות מספר פעמים.
הוראה לביצוע חוזר נקראת גם "לולאה" (Loop), מכיוון שבמהלך הביצוע החוזר מבוצעת  קבוצת ההוראות שוב ושוב.

נגדיר:
·         גוף לולאה - הוראה/ות לביצוע חוזר.
·         מונה לולאה - משתנה המשמש למניית הפעמים לביצוע גוף הלולאה.
·         צעד לולאה - הערך בו מקדמים את מונה הלולאה.


 

כיצד נתאר לולאה בדרך אלגוריתמית?אלגוריתם מילולי

2.עבור I (מונה לולאה) החל מ-1 עד N בצע:

1.1.             הוראה לביצוע
   

2.המשך התוכנית

הערה: יש להקפיד על הזחה ומִספור נאות של הוראות גוף הלולאה ביחס לכותרת הלולאה.פסאודו-קוד

דוגמה 1


For I:= 1 to N Do
הוראה/ות לביצוע
EndFor

דוגמה 2


For I:= 1 to N Step 2 Do
הוראה/ות לביצוע
EndFor 

הערה: יש להקפיד על הזחה נאותה של הוראות גוף הלולאה ביחס לכותרת הלולאה.


הערות כלליות
1.   ניתן לקבוע למונה הלולאה ערך גבוה ולהקטינו - דוגמאות לכך יוצגו בהמשך.
2.   כאשר לא מצוין גודל הצעד לביצוע, מונה הלולאה מתקדם בצעד 1 או (1-) בהתאמה.

תרשים זרימה


 

המבנה הנ"ל מאוד לא מקובל, ועדיף לא להשתמש בו משלושה טעמים:
1.   ההוראה "בצע N פעמים" בתרשים זרימה אינה מוגדרת כהלכה, כיוון שאין מונה לולאה.
2.   במבנה זה יבוצע גוף הלולאה לפחות פעם אחת, לא כך באלגוריתם מילולי ובפסאודו-קוד.
3.   במבנה זה גודל הצעד הוא צעד 1 בלבד.

דוגמה (ללא פיתוח)
כתבו אלגוריתם מילולי, המדפיס את כל המספרים הזוגיים בין 1 ל-133.

הדפס-מספרים-זוגיים-1()
{אלגוריתם המדפיס את כל המספרים הזוגיים בין 1 ל-133}
1.   עבור I החל מ-2 עד 132 בצעד 2 בצע:
1.1. הדפס I

הדפס-מספרים-זוגיים-2()
{אלגוריתם המדפיס את כל המספרים הזוגיים בין 1 ל-133 }
1.   עבור I החל מ-1 עד 66 בצע:
1.1. הדפס (2*I)

דוגמה (ללא פיתוח)
כתבו תוכנית בפסאודו-קוד, המדפיסה את כל המספרים המתחלקים ב-5, החל מ-500 עד 0.
שימו לב לשימוש בלולאה "יורדת".

PrintNumMod5_V1()
For I:=500 DownTo 0 Step -5 Do
Print (I)
EndFor
PrintNumMod5_V2()
For I:=100 DownTo 0 Do
Print (I*5)
EndFor

שאלות לתרגול

כתבו אלגוריתם מילולי לשאלות שלהלן (כולל כותרת אך ללא פיתוח).

1.   אדם מבקש לדעת מה ממוצע הקול בביתו, ומהי עוצמת הקול הגבוהה ביותר. לצורך כך מבצע האיש 1,000 דגימות במשך שעה, וקולט נתונים בין 0 ל-255 דציבלים.

2.   בלול מטילות מופעלת מכונת מיון, המספקת את הנתונים הבאים לגבי צבע הביצים:

צבע ביצה

קוד

לבן

1

חום

2

בז'

3


במשך יממה הוטלו 12,000 ביצים - כמה ביצים הוטלו מכל צבע?

3.   אדם מייצר סִדרה של 24 כדורי זכוכית בעבודת יד, ומבקש להדפיס את משקלו של הכדור הקל ביותר מכל שלושה כדורים סמוכים בסדרה.

למשל, עבור הקלט: 3.45   2.56,    3.22  3.5   2.89  3.65   2.14,   <, /SPAN>2.99   2.14, ,

יודפס כפלט: 2.56    2.56 &nb, sp;  2.89    2.89    2.14   2.14   2.14

4.    סוכן שחקני כדורסל הזמין לבחינות 75 מועמדים. הסוכן מבקש להדפיס את גובהם של שני סגני השחקן הגבוה ביותר (השני והשלישי בגובהם מבין המועמדים).

כתבו פסאודו-קוד לשאלות שלהלן (כולל כותרת אך ללא פיתוח).

5.   בסקר משקעים שנערך בעיר חיפה, מבקשים לדעת את הנתונים הבאים:

א.    כמה ימי גשם היו לאורך השנה?

ב.    מהי כמות המשקעים השנתית?

ג.     מהו ממוצע המשקעים לחמישה חודשי גשם (נניח 150 יום)?

ד.    ביחס לממוצע הגשמים בשנה שעברה - בכמה ימי גשם הייתה כמות המשקעים שנמדדה גבוהה מהממוצע?

ה.   מהו ממוצע המשקעים בימי הגשם, שבהם כמות המשקעים שנמדדה הייתה נמוכה מהממוצע בשנה שעברה?

הנחיה לפתרון: די בלולאה אחת לביצוע דרישות הסקר.

6.      בבי"ס בירושלים מבקשים לבחור שלושה תלמידים למועצת התלמידים. חמישה תלמידים הגישו את מועמדותם, והוחלט לקיים בחירות באופן הבא:

·        לכל מועמד יינתן מספר מקורי בין 1 ל-5.

·        כל  תלמיד מבין 3,500 תלמידי ביה"ס יבחר בשלושה מועמדים בלבד מבין החמישה.

כתוב תוכנית בפסאודו-קוד, הקולטת עבור כל תלמיד בביה"ס את בחירתו, מחשבת ומדפיסה את מספרו של כל תלמיד מבין שלושת התלמידים שנבחרו למועצת התלמידים.

7.      בשיעור ביולוגיה נלמדה עקומת הגידול של מכרסמים. בשיעור נאמר, שניתן לחשב את קצב הגידול של אוכלוסיית החולדות עפ"י סדרת פיבונאצ'י; בסדרה זו נתונים שני האיברים הראשונים-a1:=1  a2:=1 ,  וכל איבר בסדרה, להוציא השניים הראשונים, הוא סכום שני האיברים הקודמים לו.


לפיכך:

a1:=1

a2:=1

a3:=a1+a2=1+1=2

a4:=a2+a3=1+2=3

בהיקלט מספר דור N (כך שN>=2 -) - כמה חולדות סה"כ יימצאו בשושלת?

 

מבנים לולאתיים מקוננים

 

בחברת תעופה מבקשים לקבל תמונה עדכנית של משקל הכבוּדה במטוסים. החברה החליטה לבדוק את ממוצע משקל הכבודה לאדם ב-25 ממטוסיה.

אם ננתח את דרישת החברה, אזי כך ייראה מודל התוכנית:

 • עבור כל אחד מ-25 מטוסי החברה (לולאה חיצונית) -  יש לקלוט את מספר הנוסעים בטיסה ה-I.
 • עבור כל אחד מהנוסעים בטיסה ה-I (לולאה פנימית) - יש לקלוט את משקל הכבודה שהוא נושא.

להלן התוכנית בפסאודו-קוד.

LuggadgAvgWeight()

TotalPassengers:=0
TotalWeight:=0
For I:=1 To 25 Do
InPut (PasengersInFlight)
TotalPassengers:=TotalPassengers+PassengersInFlight
For J:=1 To PassengersInFlight Do
InPut (LuggadgWeight)
TotalWeight:=TotalWeight+LuggadgWeight
EndFor
EndFor
AvgWeight:=TotalWeight/TotalPassengers
Output (AvgWeight)


הערות לשימוש בלולאה מקוננת

§        לולאה תיקרא לולאה מקוננת אם לפחות אחת מההוראות בגוף הלולאה היא לולאה.

§        בעיה הדורשת פתרון בו נעשה שימוש בלולאות מקוננות, נהוג לפתור מהפנים אל החוץ: נפתור את המקרה הפרטי, נקיף את הפתרון למקרה הפרטי בלולאה, ובאופן זה נמשיך עד להשגת הפתרון המלא.

§        שימוש בלולאה מקוננת, כמו גם בלולאה שאינה מקוננת, מחייב שימת לב להזחות ולבלוקים.


שאלות לתרגול

פַּתחו וכתבו תוכנית בפסאודו-קוד לשאלות שלהלן.

שימו לב: הפתרון דורש שימוש בלולאה מקוננת.

 1. פתחו וכתבו תוכנית, שתציג שעון דיגיטלי על פני המסך.
 2. פתחו וכתבו תוכנית, שתציג את כל הסידורים האפשריים של המספרים 5-1, החל מ-11111 וכלה
  ב- 55555.
 3. במכללה 1,200 תלמידים: יש לקלוט עבור כל תלמיד את שמו, את מספר מקצועות הלימוד שבחר ואת הציון שהשיג בכל מקצוע; יש לחשב ולהדפיס הנתונים באופן הבא: 

שם התלמיד

מספר המקצועות שבחר

ציון ממוצע

      

      

      


 1. מאחר שהפתרון שנכתב לשאלה הקודמת (שאלה 3) אינו מספק את צורכי המכללה, מבקשים לשפרו כך שיתקבלו הנתונים הבאים: 

מספר המקצועות בהם נכשל

רשימת המקצועות בהם נכשל

הציון שהושג

שם המקצוע בו הושג הציון הגבוה ביותר

ציון ממוצע

מספר המקצועות שבחר

שם התלמיד

מספר התלמידים המצטיינים (ציון ממוצע 90 לפחות)

מספר התלמידים שנכשלו (ציון ממוצע נמוך מ-55)

מספר התלמידים שעברו חלק מהמקצועות אך צריכים לחזור ולהיבחן במקצועות בהם נכשלו 

 

 

 

 

 

 

 


 


כתבו אלגוריתם מילולי שיציג את הפלטים הבאים - הפתרון דורש שימוש בלולאה מקוננת.

ה.

          1

         22

        333

       4444

      55555

ד.

                   5

                 54

               543

             5432

           54321

ג.

     54321

     54321

     54321

ב.

      111111

      222222

      333333

      444444

      555555

א.

     *****

     *****

     *****

     *****

     ***** 


 

טבלת מעקב

 

טבלת מעקב היא כלי המאפשר לבודקי האלגוריתמים והתוכניות את הדברים הבאים:

1.     לבחון אם האלגוריתם משיג את מטרתו עבור כל קלט חוקי.

2.     לאתר שגיאות כחלק מתהליך ניפוי השגיאות ותיקונן.

3.     להבין את התהליך שמבצע האלגוריתם.

לביצוע מעקב אחר אלגוריתם או תוכנית, ניצור טבלה הבנויה באופן הבא: 
 

פלט (אם ישנה הוראת פלט)

רשימת המשתנים באלגוריתם

הוראה לביצוע (אופציונלי)

ערכי המשתנים לאחר ביצוע ההוראה

הוראה 1


הנחיות למילוי טבלת המעקב
 

1.      עבור משתנים שערכם אינו ידוע, יסומן סימן נייטרלי כלשהו (למשל, מקף).

2.      תכולת משתנים שערכם לא השתנה בהוראה נוכחית, תירשם כמו בהוראה הקודמת (הנושא יוסבר בנפרד עבור תהליכים ומבני נתונים מתקדמים).

3.      פלט יירשם החל מהשורה הראשונה וברצף עפ"י ההוראות לביצוע, אך ללא התייחסות למקומן בטבלה - אזור מעקב הקלט מדמֶה מסך ולא סִדרת הוראות לביצוע.

4.      מומלץ לרשום את ההוראות לביצוע, אך לא חייבים לעשות זאת.

5.      רצוי להקדיש כל שורה בטבלת המעקב להוראה אחת ויחידה, אך לא חייבים לעשות זאת.

6.      במעקב אחר מבנים לולאתיים אין צורך לבצע מעקב מלא; ניתן להפסיק את המעקב לאחר שהובנה המגמה / הרעיון העומדת מאחורי הלולאה, אלא אם נאמר במפורש לבצע מעקב מלא אחר ביצוע האלגוריתם/התוכנית.


דוגמה למעקב אחר אלגוריתם המכיל מבנה לולאתי

נתון פסאודו-קוד, ויש לעקוב אחר מהלך ביצועו. כיצד נעשה זאת?

פסאודו-קוד נתון:                                                                                   , ,            &, nbsp;  

<, SPAN dir=rtl>…    ,    
For I:=1 To 3 Do
הוראה הגורמת לירידה לשורה הבאה, מבלי להדפיס דבר //  <, /SPAN>Writeln
For, J:=1 To 3, Do
('  ' OutPut (I,
EndFor
EndFor

להלן מעקב מלא:

 

פלט

J

I

הוראה לביצוע

1 1 1

2 2 2

3 3 3

-

1

For I:=1

-

1

Writeln

1

1

For J:=1

1

1

('  ' Write(I,

2

1

For J:=2

2

1

('  ' Write(I,

3

1

For J:=3

3

1

('  ' Write(I,

3

2

For I:=2

3

2

Writeln

1

2

For J:=1

1

2

('  ' Write(I,

2

2

For J:=2

2

2

('  ' Write(I,

3

2

For J:=3

3

2

('  ' Write(I,

3

3

For I:=3

3

3

Writeln

1

3

For J:=1

1

3

('  ' Write(I,

2

3

For J:=2

2

3

('  ' Write(I,

3

3

For J:=3

3

3

('  ' Write(I,

מעקב מלא אחר לולאות מקוננות הוא ארוך ומסורבל, ולכן נעדיף את המבנה החסכוני:


במבנה זה נרשמים נתוני המשתנים בלבד, ללא הוראות, ומבוצעת יותר מהוראה אחת בשורה.

 

שאלות לתרגול

בנו טבלת מעקב עבור כל אחד מהאלגוריתמים הנתונים:

1. 

. LoopInLoop1()
For I:=1 To 2 Do
For J:=1 To 3 Do
OutPut (I+J)
Writeln
('*'OutPut (
EndFor
EndFor

2. משימה_לביצוע_()

{טענת כניסה - קלט: ערכים -3, 8, 5, -2, 0, 13, -4, 12, 5, 8   החל מ- (3-) בהתאמה.

  טענת יציאה - פלט:                                                                                          }

1.          הצב 0 במשתנה Mone

2.          עבור I החל מ-1 ועד 10 בצע:

2.1.       קרא מספר למשתנה Num

2.2.  , ;     אם Num זוגי וחיובי בצע:,

1.2., 1   הדפס את ערכו הריבועי של, Num

1.2.2   הגדל באחד את ערכו של המשתנה Mone

2.3.  אחרת, הקטן ב 1 את ערכו של המשתנה Mone

3.  הדפס Mone

א.   השלימו את כותרת האלגוריתם.

ב.    מה לדעתכם תפקידו של המשתנה Mone באלגוריתם?

 LoopInLoop2()   3.
For I:=1 To 4 Do
('*' OutPut (
For J:=1 To I Do
OutPut (J)
EndFor
Writeln
EndFor

א.   מה יודפס למסך אם במקום ההוראה OutPut (J) נרשום OutPut (I)?

ב.    מה יודפס למסך אם נעביר את ההוראהWriteln  אל מתחת להוראה OutPut (J)?

ג.     מה יודפס למסך אם במקום ההוראה For J:=1 To I Do נרשום את ההוראה
For J:=I DownTo 0 DO?


 

 

סיכום


ביצוע חוזר באורך ידוע מראש מוכר גם בשמות "לולאות For" ו-"לולאות סגורות". לולאות מסוג זה מבצעות את גוף הלולאה מספר ידוע של מחזורים.
הלולאה מורכבת מכותרת הלולאה ומגוף הלולאה.
בכותרת הלולאה נקבעים מונה הלולאה, גבולות המנייה (ערך תחילי וערך סופי), וכן צעד הלולאה, שהוא הערך בו מקודם מונה הלולאה.
בגוף הלולאה רשומות ההוראות, שאותן מבצעת הלולאה בכל איטרציה (חזרה).
לולאות סגורות צריכות לקיים את החוקים הבאים:
1.  מונה הלולאה הוא ערך סדור.
2.  גבולות המנייה הם ערכים סדורים מטיפוס מונה הלולאה.
3.  אין לשנות את ערכו של מונה הלולאה בגוף הלולאה.
לולאות ניתן לקנן תוך שימת לב לשימוש נכון בבלוקים. כן ניתן לעשות שימוש במונה הלולאה, בעיקר ברישום סדרות ובטיפול במערכים למיניהם.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2014  

עדכוני rss