education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מקצוע מדעי הטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
פורום
 
 
 
 
 
עדכוני מפמ"ר
 

דבר המפמ"ר | חוזרי מנכ"לשיבוץ מדריכים | ימי עיון והשתלמות

 

 

 

 

 

 

 

 

הודעות מפמ"ר

רציונל המקצוע - ד"ר אהרון שחר


דבר מפמ"ר לשנה"ל תשע"ח

 

 


רשמים מכנס מורי מוט"ל - חנוכה, תשע"ח

 

 

מתווה היבחנות במרכיב האוריינות


לנבחני פרויקטים/ עבודות חקר - 704-387


דוגמה למבחן ברכיב האוריינות- משולב במבחן הפרויקטים/תלקיטים

 

מידע על מבנה ההערכה, וההנחיות לתהליך החקר,
התיכון ההנדסי ו-PBL  ב-5 יח"ל בנתיב העיוני

 

 

 

 

 

חוזרי מנכ"ל :

 

 

זכויות של תלמידים -    עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות

 

 

 

 

 

 

קשר עם בתי הספר

רשימת המדריכים בחינוך הטכנולוגי

 

 

 

 

 

 

ימי עיון והשתלמויות

תשע"ח
יום עיון- חידושים טכנולוגיים רב תחומיים, 26.02.2018,

השתלמות מורים - תשע"ח - כלים ייעודיים לפרויקטים - טכניון, חיפה

השתלמות מורים תשע"ח - פיתוח כלים ייעודיים לפרויקטים -אורט מושינסקי, ת"א

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/06/2018  

עדכוני rss