education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת מכונות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
עבודת גמר 5 יח"ל
דוגמאות
 

 

 

דוגמאות לעבודות גמר 5 יח"ל שקיבלו 100!

 

=> דוגמאות לעבודות נוספות באתר מורטק

 

 

 עבודת גמר 5 יח"ל במכטרוניקה - FIRST2010 בית הספר הריאלי העברי בית בירם בחיפה. מגישים: אלי מוצ'ניק ובן גולדשמידט. מנחים: ברוך בקלו וד"ר ירון דופלט. שנה"ל: תש"ע 2010

 

 עבודת גמר במכטרוניקה FIRST 2010, בית ספר על יסודי משגב. מגישים: גיל אריאל ,דקל זברגר, גיא אלמוג, ובר יואל -  FIRST 2010מנחים: חיים דריבין, ברק פילוסוף, אירנה גליקין, יוסי לוי וד"ר ירון דופלט. שנה"ל: תש"ע 2010

 

 

 עבודת גמר באלקטרוניקה, בית ספר על יסודי משגב

FIRST 2010. מגישים: עדי לוי ונעם רובינשטיין. מנחים: חיים דריבין, ברק פילוסוף, יוסי לוי, רוני זיברגר, עדי עידן, ירון דופלט. שנה"ל: תש"ע 2010

 

  עבודת גמר של תלמידי יב', בית הספר הריאלי, סניף בית בירם. Team 3089. העבודה שנעשתה במסגרת תחרות FIRST

מגמה: הנדסת מכונות. מקצוע מוביל: בקרה במכונות, בית הספר: הריאלי, סניף בית בירם. מגישים: נדב מסר, ים פלג, יונתן מנדלסון. מנחים: ברוך בקלו, אסף שולמן, ד"ר ירון דופלט. שנה"ל: תש"ע 2010

 

 עבודת גמר בגאומטריה אוקלידית 5 יח"ל (תנועת רובוט על גבי משטחים שונים).

אנו רוצים לנוע מנקודה א' לנקודה ב' על פני כדור. לשם כך מדדנו את המרחק בין הנקודות על פי תצ"א (תצלום אוויר). אך, אם ננסה לעבור את אותו המרחק על פני הכדור, נגלה שלא הגענו לנקודה ב'.בעיה זו קשורה לבעיות ניווט על גבי כדור. המערכת אותה נבנה, היא מערכת מכטרונית, מדגימה את הבעייתיות הנובעת מהשונות בין תנועה על מישור לבין תנועה על משטח עקום. אנו נבחר להדגים תנועה על משטח כדורי. יש בהדגמה זו כדי להמחיש את הגיאומטריות השונות וכן לשמש ככלי עזר לשרטוט מפות!

 

 מגמה: הנדסת מכונות

מקצוע מוביל: בקרה במכונות. בית הספר: בית חינוך אזורי כרמל זבולון, מחוז התיישבותי. מגישים: ארי פרחויקי, לביא אינדורסקי, רעות אברבנאל. מנחה: דני קלוס. שנה"ל: תשס"ט 2009 .| חלק ראשון | חלק שני |

 

 עבודת גמר במכטרוניקה 5 יח"ל - FIRST2009 , קריית חינוך מעיין שחר, מועצה אזורית עמק חפר מגישים: טל צנגן מנחה: ד"ר ירון דופלט שנה"ל: 2009

 

 

 עבודת גמר 5 יח"ל במכטרוניקה - FIRST2009 מגישים: שניר ברק, קורל סופר, מרום פרקטובניק ואסף פינקלשטיין מנחים: חיים דריבין ברק פילוסוף, אירינה גליקין, עדי עידן וד"ר ירון דופלט. שנה"ל: 2009

 

 מטע חכם עבודת גמר 5 יח"ל

 

אין כיום מערכת שיכולה לקבל טווח נתונים רחב על הנעשה בשטח חקלאי (בפרויקט זה נעסוק בבקרה על מטע) ולהעבירו לאדם שזקוק לו כדי לקבל החלטות לגבי מהלך פעולותיו בגידול ותחזוקת השטח.אנו מציעים מערכת עקרונית, שתכלול כמה תתי מערכות ותאפשר למגדל יכולת בקרה על מספר תחומים במטע. כך יתאפשר למגדל לקבל את ההחלטות באופן המיטבי לגידולי המטע ובאופן זה להקטין את הדרישה לשימוש בכוח אדם. תתי המערכות יבקרו על משתנים כמו אספקת מים למטע, בקרת מזיקים והערכת כמות היבול שמייצר המטע!

מגישים: נוי צור, איתמר שרוני ו יובל בלייר. מנחה: שי קרני

בית הספר: בית חינוך אזורי כרמל זבולון, מועצה אזורית זבולון מגמה: הנדסת מכונות. מקצוע מוביל: בקרה במכונות שנה"ל: תשס"ח 2008

  •  את העבודה המוערכת, שזכתה בציון 100 חילקנו ל-2 חלקים:
  • הקבצים גדולים! המתינו בסבלנות לפתיחתם. או עדיף - בחרו לשמור את הקבצים במחשב שלכם

 

 המראצון עבודת גמר 5 יח"ל

מגישים: צור לימור וגרופר ליטל מורה. מנחה: פרץ ברנט  בית הספר: קריית החינוך תיכון קריית חיים.

  • העבודה זכתה במקום ראשון בתחרות ארצית למודלים מכטרוניים שנערכה בטכניון ב-2003

 

 F00-Fighter עבודת גמר 5 יח"ל , מגישים: ליאור ירון, ליאוניד רפופורט, רוברט טרנובן, וגלעד פרי מנחה: גדעון כוכבי, 2003

ביה"ס: אורט "מגדים", כיתה י"ב, במסגרת החוג למכטרוניקה, מכללת אורט בראודה, כרמיאל

  • בעבודה עצמה אמנם כתוב מספר פעמים "מצגת", אנו בחרנו להעלות את העבודה כקובץ וורד
  • הקובץ גדול! המתינו בסובלנות לפתיחתו. או עדיף - בחרו לשמור את הקובץ במחשב שלכם.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/01/2014  

עדכוני rss