education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת תעשייה וניהול
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
פורום
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תיכון
פרויקטים ועבודות גמר
 

 מבוא למגמה ן"ניהול התפעול"| "ניהול השיווק" | "ניהול הייצור" |

 

 

הנחיות לתלקיט בטכנולוגיה במערכות ניהול - מבוא למגמה

 

 

 

 

 

מטלת ביצוע  במקצוע "ניהול התפעול"

 

 

 

 

 

התמחות  "ניהול השיווק"

 

 

 

 

 

 

 

 

מאגרי השאלות לבחינות בעל-פה בהגנות על עבודות הגמר יתפרסמו במהלך חודש מרץ 2016  

 

 

התמחות  "ניהול הייצור"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאגרי השאלות לבחינות בעל-פה בהגנות על עבודות הגמר יתפרסמו במהלך חודש מרץ 2016  

 

דוגמא לעבודת התלמידים

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/12/2015  

עדכוני rss