education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת תעשייה וניהול
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
פורום
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תיכון
פרויקטים ועבודות גמר
 

 מבוא למגמה ן"ניהול התפעול"| "ניהול השיווק" | "ניהול הייצור" |

 

 נהלים להגשת עבודות לתחרות ארצית שנת 2015 

 

 

הנחיות לתלקיט בטכנולוגיה במערכות ניהול - מבוא למגמה

 

 

מטלת ביצוע  במקצוע "ניהול התפעול"

 

 

התמחות  "ניהול השיווק"

מאגר שאלות לבחינה בעל-פה שעליהם יבחנו התלמידים אשר מגנים על עבודות הגמר ב"ניהול השיווק". מצורפים קבצי מאגרי שאלות ב:

 

התמחות  "ניהול הייצור"

 

מאגר שאלות לבחינה בעל-פה שעליהם יבחנו התלמידים אשר מגנים על עבודות הגמר ב"ניהול הייצור". מצורפים קבצי מאגרי שאלות ב:

דוגמא לעבודת התלמידים

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/06/2015  

עדכוני rss