education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת תקשוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
פורום
 
 
 
 
 
הבהרה לגבי שעות ההוראה
 

כמו בכל מגמה טכנולוגית, התלמיד צריך להגיע ל- 7 יח"ל כדי לקבל תעודה טכנולוגית - חובה ללמד לפחות 3 יח"ל במקצוע המוביל, לפחות 1 יח"ל במקצוע המבוא ובהתמחות. המקצועות הם:

 

מקצוע מבוא: מדעי הטכנולוגיה - כיתה י', י"א, י"ב, - סך הכול 450 שעות, לפחות יח"ל אחת. כל יחידה 90 שעות או 3 ש"ש (שעות שבועיות).

 

מקצוע מוביל: מערכות מחשוב - כיתה י', י"א, - סך הכול 450 שעות. בכיתה י' נבחנים ביחידת מעבדה (בעל פה על מיזם במעבדה, עומד בפני עצמו) + 2 יח"ל תיאורטיות (בכתב); לפיכך נהוג ללמד 9 ש"ש בכיתה י' (בנוסף יש להקציב שעות עבור מדעי הטכנולוגיה - מפמ"ר מדעי הטכנולוגיה, מר גרשון כהן. אפשר לפנות לד"ר פלורנס עזרן לתשובות בעניין זה).

 

מקצוע התמחות: תשתיות מחשוב ותקשוב - כיתה י"א, י"ב - סך הכול 450 שעות. נבחנים בסוף כיתה י"ב בפרויקט. נהוג ללמד את המקצוע 6 ש"ש בכיתה י"א, ובכיתה י"ב - 9 ש"ש נוספות.

 

 

כלומר סך כל חלוקת השעות המומלצת למקצוע המוביל וההתמחות:

  • כיתה י': 9 ש"ש
  • כיתה י"א: 12 ש"ש (למוביל ולהתמחות)
  • כיתה י"ב: 9 ש"ש

 

** נזכיר שיש להוסיף את השעות עבור מדעי הטכנולוגיה, לשעות אלו יש להוסיף

    גמולי בגרויות ואחוזים כמקובל.

 

    חזרה לעדכוני מפמ"ר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2014  

עדכוני rss