education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת תקשוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
פורום
 
 
 
 
 
תיכון - פירוט תוכניות הלימוד
 

 

תכנית לימודים תשע"ה

התכנית מיועדת לתלמידים שמתחילים את לימודיהם בכיתה י' בתשע"ה ובנויה בהתאם למדיניות משרד החינוך ללמידה משמעותית.


תלמידי כיתה י"א וכיתה י"ב ייבחנו בתשע"ה ובתשע"ו לפי תכנית ההלימה שפורסמה בתשע"ד.


מקצוע מערכות תקשוב הוא מקצוע היררכי המחייב למידה סדורה ורציפה על מנת להבין לעומק את התחום הן בנושאים התאורטיים והן בנושאים המעשיים, המחייב עבודת מעבדה (Hands-on).


לאור כל זאת בצענו גם את חלוקת התכנים במערכות תקשוב עניין ההיבחנות, דהיינו ל- 70% היבחנות חיצונית ול- 30% היבחנות פנימית.


נושאי החובה הם "מערכות תקשוב ב' " ו"מערכות תקשוב ג'" והם מהווים 70% מתכנית הלימודים. על נושאים אלה התלמידים ייבחנו בבחינה חיצונית.


הנושא "יחידת התנסות במעבדה", המהווה 30% מכלל תכנית הלימודים, מומלץ כנושא להערכה פנימית.

 

 להלן מתווה הלימודים במקצוע "מערכות תקשוב" המיועד לתלמידים שיחלו את מחזור לימודיהם בכיתה י' בשנה"ל תשע"ה.

מקצוע מבוא

מערכות תקשוב (מקצוע מוביל)

 

 

התמחות - תשתיות מיחשוב ותקשוב - 35.10
 

הנחיות לביצוע פרויקט הגמר ועבודת הגמר בחלופה תשתיות תקשורת

הנחיות לביצוע פרויקט גמר ועבודת גמר בחלופה יישומים גרפיים


התמחות - תחזוקת מערכות סלולריות - 35.20

התמחות מערכות מידע וידע

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2019  

עדכוני rss