education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת ביוטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
פורום
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מבנה ודוגמאות לבחינות בגרות
 

בחינות הבגרות העיוניות מתבססות על תוכני הידע שנלמדו במהלך הלימודים במגמה עם שימת דגש על חשיבה יישומית, התייחסות לסיורים שנערכו במהלך הלימודים והבנה של טקסט מדעי-יישומי.

בחינת הבגרות במעבדה היא בחינה מתוקשבת הכוללת שני מרכיבים: חקר ניסויי - בו התלמיד מבצע ניסוי בפועל, מעבד ומנתח את תוצאותיו בעזרת המחשב; וחקר מתוקשב - בו התלמיד מתמודד עם בעיית חקר סימולטיבית, ואל פתרונה הוא מגיע תוך כדי ניתוח הנתונים בעזרת גיליון אלקטרוני והפעלת סימולציה או בעזרת כלים ביואינפורמטיים.

 

מבנה בחינות הבגרות

 מבנה בחינת הבגרות בביוכימיה

 מבנה בחינות הבגרות בביוטכנולוגיה

 

דוגמאות לבחינות בגרות

 

 ביוכימיה - 2יח" ל, קיץ תשס"ט

 תהליכים ביוטכנולוגיים א' - 1 יח"ל, קיץ תשס"ט

 תהליכים ביוטכנולוגיים ב' - 2 יח"ל, קיץ תשס"ט

 

דוגמא לבחינת הבגרות במעבדה לביוטכנולוגיה

 

ריכוז שאלוני בגרות

 קובץ בחינות בגרות מתוקשבות וקבצים נלווים לשנים 2001-2013

 בחינות בגרות נוספות תוכלו למצוא במערכת הבחינות אשר באתר זה

 מחוונים לבחינות הבגרות בביוכימיה ובתהליכים ביוטכנולוגיים א' ו-ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/02/2014  

עדכוני rss