education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת חינוך
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
פורום
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תכניות לימודים
פסיכולוגיה התפתחותית ויישומים לחינוך והוראה
 

   

 

פסיכולוגיה התפתחותית היא ענף בתוך מקצוע הפסיכולוגיה המתמקד בשינויים המתרחשים באדם לאורך זמן. תכנית הלימודים בפסיכולוגיה התפתחותית עוקבת אחר שינויים אלו ומתמקדת בשלושה גורמים - הפרט, הסביבה ויחסי הגומלין ביניהם.

 

עדכונים ללומדים החל מכיתה י' תשע"ו

 מסמך התאמה - תכנית לימודים פסיכולוגיה התפתחותית (תשע"ו) 

 תכנית לימודים בפסיכולוגיה התפתחותית החל מתשע"ו

עדכונים ללומדים החל מכיתה י' תשע"ה

 מסמך התאמה - תכנית לימודים פסיכולוגיה התפתחותית (תשע"ה)

 פסיכולוגיה התפתחותית – חלוקת שעות מלאה (תשע"ה)

 תכנית לימודים בפסיכולוגיה התפתחותית החל מתשע"ה

 

תכנית לימודים בפסיכולוגיה התפתחותית  תשע"ד

  תכנית לימודים בפסיכולוגיה התפתחותית החל מתשע"ד 


חלק א

עוסק ביחסים שבין הפרט ובין סביבתו החברתית. הוא מתבסס על שתי הנחות:

  • התהליכים המתרחשים בתוך הקבוצה כמו גם יחסי הגומלין בין הפרט לקבוצה ובין הקבוצה לפרטיה, הם הבסיסיים ביותר להבנת התהליך ההתפתחותי.
  • תכניה של יחידה זו משמעותיים ללומדים בגיל ההתבגרות לאור חשיבותה הרבה של הקבוצה בגיל זה ולתפיסת מקומם האישי בה.

חלק ב

בחלק זה של תכנית הלימודים לומדים התלמידים תיאוריות התפתחותיות מרכזיות ובנוסף לומדים להכיר את המאפיינים ההתפתחותיים של קבוצות הגיל השונות בתחומי ההתפתחות השונים.
חלק זה עוסק בהיבט ההתפתחותי תוך כדי התייחסות לכשריו של הפרט ולתפקידן של קבוצות שונות המשמעותיות להתפתחותו.

ידע התפתחותי זה מאפשר ללומד להכיר את הפרט ולהיענות לצרכיו הייחודיים. פרקי הלימוד השונים מלווים בדגשים בנושא "יישומים לחינוך ולהוראה" וכך מיעדים את התכנית שתכוון את הלומדים בעבודתם החינוכית בעתיד.

חלק ג

 חלק זה של תכנית הלימודים עוסק בתהליך הלמידה, כחלק משמעותי מהתהליך ההתפתחותי. חלק זה הוא המורכב והאינטגרטיבי מבין שלושת החלקים.
מתוך הנלמד מתגלה השונות שבין בני האדם. הבנת השונות וקבלתה תוביל את הלומדים  לרגישות רבה יותר לפרט, המהותית לעבודה החינוכית אך לא פחות חשובה למתבגר כלומד.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/11/2017  

עדכוני rss