education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת חינוך
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
פורום
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
עשייה חינוכית בגיל הרך
 
 

   

על עשייה חינוכית בגיל הרך

תכנית הלימודים מאפשרת ללומד לגבש השקפת עולם בזיקה להקשר התרבותי שלו, שתשמש אבן דרך לעשייה החינוכית ותאפשר לו לפתח כישורים בסיסיים לבניית יחסי גומלין משמעותיים עם ילדים.

בני הנוער הלומדים תכנית זו נמצאים בשלב גיבוש הזהות האישית, החברתית והתרבותית. ההנחה היא שתכנית העוסקת בחינוך הומניסטי, תזמן ראייה כללית ורב צדדית של האדם. היא עשויה לאפשר חידוד יכולתו של הלומד לחקור ולבדוק תופעות בעצמו ובסביבתו מתוך פתיחות הדעת וראייה ביקורתית. בדרך זו נטפח את התלמיד כאדם תרבותי, בעל חשיבה אוטונומית המקפיד על כבוד האדם וחירותו.

התכנית מכוונת את הלומד להסתכל על ילדים צעירים כבני אדם הזכאים לחינוך וטיפול בסביבה בטוחה ותומכת היוצרת הזדמנויות ללמידה. התכנית הציגה בסיס פילוסופי ערכי המאפשר קבלת החלטות חינוכיות בהתאם להשקפת העולם של המחנך ותוך כדי התאמה לאוכלוסיית הלומדים.

 

 תכנית לימודים - עשייה חינוכית לגיל הרך

 חלוקת שעות ונושאים מרכזיים - מיקוד הוראה (תשע"ד)

אימוני חינוך וטיפול בילד

במסגרת הלימודים במגמת חינוך, מתנסה התלמיד בעבודה חינוכית במסגרות לגיל הרך ומתמחה בביצוע משימות מגוונות שנועדו לטפח אוריינות מקצועית כמחנך לגיל הרך, תוך כדי שילוב בין תיאוריות חינוכיות לבין יישומן בפועל בכיתות האימון במעונות יום ובגני ילדים.
התלמיד מלווה על ידי מורה מאמן בעל ידע אקדמי וניסיון מעשי בגיל הרך.
בתהליך האימון נלמדות שיטות תצפית שונות שבהן עושים הלומדים שימוש על מנת ללמוד על ארגון סביבה חינוכית ועל דרכי הוראה מותאמות לגיל הרך.
בתכנית לימודים זו מתנסים התלמידים בתכנון ובביצוע של פעילויות מותאמות לקהל היעד, ובתום תהליך האימון נבחנים הלומדים בבחינה מעשית.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/08/2016  

עדכוני rss