education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת חינוך
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
פורום
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
שילוב מעורבות חברתית במגמת חינוך
 

הלימודים במגמת חינוך משלבים ידע עיוני במדעי החינוך והתנסות מעשית בתוך
השדה החינוכי. בעבודה החינוכית הם מעמיקים את ההיכרות שלהם עם ילדים
ומיישמים את הידע שלהם בארגון סביבה חינוכית איכותית ויישום פעילויות חינוכיות
מתאימות.
במגמת חינוך לגיל הרך התלמידים והתלמידות מפתחים כישורים בסיסיים לבניית
יחסי גומלין עם ילדים בגיל הרך. ההנחה היא שתכנית העוסקת בחינוך הומניסטי,
תזמן ראייה כללית ורב צדדית של האדם. היא עשויה לאפשר חידוד יכולתו של
הלומד לחקור ולבדוק תופעות בעצמו ובסביבתו מתוך פתיחות הדעת וראייה
ביקורתית. בדרך זו נטפח את התלמיד כאדם תרבותי, בעל חשיבה אוטונומית
המקפיד על כבוד האדם וחירותו.

תיאור יוזמה לשילוב המעורבות החברתית בתחומי הדעת

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2017  

עדכוני rss