education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תיכון
 תוכנית לימודים בנתיב העיוני
 

 


 
התקן מעבדת מחשבים

 

יסודות המחשב

 

התוכנית (אחת מהאפשרויות - תמלילוגו או פסקל+בייסיק) מיועדת לתלמידים שרוצים לסיים את לימודיהם עם יחידת לימוד אחת (סמל בחינה 899122).הפיקוח ממליץ לא ללמד יחידה זו אם התלמידים מיועדים מראש לסיים 3 יח"ל ראשונות. אלו היודעים שייגשו מראש לשלוש יח"ל יבחרו באחת החלופות מיחידות ההתנסות ביסודות מדעי המחשב.

 

 פסקל בלבד

מוביל לבחינה ביסודות המחשב 899122  (לא בתוקף - בוטל עם הרפורמה. הבחינות המתקיימות הן 30 אחוז פנימי ו- 70 אחוז חיצוני)

 

מדעי המחשב - תכנית חדשה לתשע"ה

מיועד לתלמידים שיחלו את מחזור לימודיהם בכיתה י בשנה"ל תשע"ה

 מתווה לימודים לתשע"ה ואילך

 

מדעי המחשב א' - תכנית חדשה מתשע"ד

 קישור לקובץ תכנית הלימודים  

 מבוא לתכנית הלימודים החדשה - רקע כללי לתוכנית הלימודים

 תכנית הלימודים 2 יח"ל ברפורמה - 899282

 מבנה השאלון 899282

 שאלונים מותאמים899381, 988282

 

יחידת ההתנסות במעבדה

התלמיד מגיע ליחידת הלימוד השלישית לאחר שסיים את פרק היסודות (שתי יחידות הליבה הראשונות) בתכנית הלימודים. בשלב זה, התלמיד ניחן בכישורי תיכנות ואלגוריתמיקה בסיסיים.

מטרת יחידת הלימודים השלישית היא להעמיק את הידע הקיים של התלמיד ולהביאו לידי ביטוי בפיתוח פרויקט מאתגר.

מטרה נוספת של יחידת הלימוד השלישית היא להציג לתלמיד תחום ידע ספציפי במדעי המחשב.

כללית, שעות ההוראה ביחידה מתפלגות כדלקמן: הוראת תחום הידע הנוסף (60 שעות), פיתוח פרויקט (30 שעות).

בתי ספר שמלמדים מדעי המחשב יכולים לבחור ללמד את אחת החלופות הבאות:

 

 בסיסי נתונים ומערכות מידע

 גרפיקה ממוחשבת

 ארגון המחשב ושפת סף

 תכנות פונקציונלי

 תכנות לוגי

 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט

 

דפי הערכה לבחינות המעבדה במדעי המחשב - סמל בחינה 899127

 

 פרקי בחירה תאורטיים במדעי המחשב - יחידה חמישית היא יחידה תאורטית ונבחנים בה ביחד עם יחידה רביעית באותו שאלון 899205. על המורה/תלמיד לבחור אחת מהחלופות הבאות

 מודלים חישוביים

 תכנות מונחה עצמים

 חקר ביצועים

 מערכות מחשב ואסמבלי

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/12/2016  

עדכוני rss