education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תיכון
סייבר/אוגדן טכ"מ/הנדסת תוכנה
 

 

 מבוא למגמה - הסברים על מבנה המגמה, חלוקת השעות והחלופות
משנת הלימודים תשע"ו מתווספת התמחות 14.50 - הגנת סייבר

 

 מדעי המחשב - במגמת הנדסת תוכנה לא ניתן לבחור את סמל הבחינה  יש לבחור אך ורק את הסמלים 899381  וגם 899283 או לאקסטרנים וללא ציון מגן כגון נבחני משנה 899282

ביצוע פרויקט בהנדסת תכנה מותנה בהצלחה בבחינה 70 אחוז - 899381

סייבר (14.50) - בהנדסת תכנה קיית התמחות "סייבר" המלווה על ידי מטה הסייבר הצה"לי והלאומי.

 הגנת סייבר - בהתמחות 14.50 וב- 14.10 - פייטון + מערכות הפעלה. בתוקף  משנת הלימודים תשע"ו
בהתמחות 14.50 החלופה כוללת עוזרי הוראה ותנאי הקבלה הם: עתודה מדעית טכנולוגית, מגמת הנדסת תכנה קיימת, מקצוע המבוא ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה ברמה מוגברת

 

תכנון ותכנות מערכות (14.10) - בהנדסת תוכנה קיימת התמחות "תכנון ותכנות מערכות". בהתמחות זו ניתן לבחור אחת משבע החלופות הבאות: מערכות הגנת סייבר,שירותי רשת אינטרנט,מערכות הפעלה,מערכות מינהליות,מערכות גרפיות,מערכות מומחות,ומערכות טלפונים ניידים.עקרונות ודרכי הערכה של החלופות זהות ולכן אין צורך לבקש אישור על מעבר מחלופה אחת לאחרת.

תכנון ותכנות מערכות - תכנות טלפונים ניידים עם סי-שרפ, זאמרין (סייבר)

  תכנות טלפונים ניידים בסי-שרפ, זמארין - חלופה בתכנון ותכנות מערכות : סייבר  

 

תכנון ותכנות מערכות - יישומים אסינכרוניים (סייבר)

  פיתוח אפליקציות אסינכרוניות- חלופה בתכנון ותכנות מערכות: סייבר  

 

תכנון ותכנות מערכות - שרותי רשת אינטרנט (סייבר)

תכנות מתקדם ותכנות חסר מצב

 שירותי רשת אינטרנט - חלופה בתכנון ותכנות מערכות -

 

 תכנון ותכנות מערכות טלפונים ניידים למערכת הפעלה אנדרואיד (סייבר) 

  מערכות טלפונים ניידים - חלופה בתכנון ותכנות מערכות

 

תכנון ותכנות מערכות הפעלה (סייבר)

  מערכות הפעלה - חלופה בתכנון ותכנות מערכות - שנה אחרונה בשנת הלימודים תשע"ז.

 

   מערכות הפעלה מודרניות - יישום התכנית מתחיל בשנת הלימודים תשע"ו

 

תכנון ותכנות מערכות מנהליות - בחינה אחרונה בתשע"ה

  מערכות מנהליות - חלופה בתכנון ותכנות מערכות

 

תכנון ותכנות מערכות מנהליות - מתשע"ג

  מערכות מינהליות - חלופה בתכנון ותכנות מערכות

 

תכנון ותכנות מערכות גרפיות

  מערכות גרפיות - חלופה בתכנון ותכנות מערכות 

 

תכנון ותכנות מערכות מומחות

  מערכות מומחות - חלופה בתכנון ותכנות מערכות

 

 חוברת: עבודה מדעית טכנולוגית - כללים

 משמש כרקע ספרותי/לא מחייב

 

 

הגשת עבודות גמר במקצועות מערכות הפעלה ושירותי רשת האינטרנט.

 

אופן הגשת עבודת גמר במקצוע מערכות הפעלה.


אופן הגשת עבודת גמר במקצוע שירותי רשת אינטרנט.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/10/2017  

עדכוני rss