education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
יסודי
מדעי המחשב ורובוטיקה
 

תכנית לימודים זו, בצד החשיפה למונחים בפיזיקה ובחשמל ממוקדת בעקרונות פיתוח חשיבה אלגוריתמית באמצעות כלים רובוטיים. תכנית זו מתרכזת בלימוד מונחים יסודיים במגוון נושאים מחד ומאידך משלבת ניסוי, למידה, תרגול והתנסות ברובוטים תוך קבלת משוב מידי.

 

התכנית משלבת הוראה תיאורטית בצד הדגמות וניסוים, לימוד תוך כדי התנסות והתמודדות עם אתגרי חקר, גילוי המהווים מסגרת חווייתית מהנה.

 

 תכנית הלימודים במדעי המחשב ורובוטיקה ביסודי ללא נספחים

 תכנית הלימודים במדעי המחשב ורובוטיקה ביסודי כולל נספחים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/12/2016  

עדכוני rss