education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
נוהל בחינות מותאמות
שאלון מותאם במדעי המחשב
 

תלמידים הזכאים על פי הנחיות אגף הבחינות לשאלון מותאם במדעי המחשב, יענו על השאלון החיצוני לפי הפירוט הבא:

 

שאלון מותאם ביסודות המחשב: סמל שאלון אינטרני 899122

התלמיד יענה על השאלון 899122 החיצוני לפי ההנחיות הבאות:

 מהפרק ראשון יבחר 3 שאלות מבין השאלות  5-1.

מהפרק שני יבחר סה"כ 2 שאלות. התלמיד אינו חייב לענות על שאלת החובה.

 

שאלון מותאם במדעי המחשב א': סמל שאלון אינטרני 899222

התלמיד יענה על השאלון 899222 החיצוני לפי ההנחיות הבאות:

מנפרק ראשון יבחר 3 שאלות מבין שאלות 5-1 מהפרק השני והשלישי יבחר סה"כ 2 שאלות.

 

שאלון מותאם במדעי המחשב ב': סמל שאלון אינטרני 899205

התלמיד יענה על השאלון 899205 החיצוני לפי ההנחיות הבאות:

מהפרק הראשון יבחר שאלה אחת. מפרק החלופה יבחר שאלה אחת.

 

הבחינה תיבדק במרב"ד. את מחברת הבחינה יש לשלוח למרב"ד, בנפרד ממחברות התלמידים האחרים, עם מדבקה מיוחדת כנדרש על ידי אגף הבחינות.

 

להזכירכם, בשאלונים: 899122 ,899222, 899205 אין בחינה בעל פה.

תלמיד שקיבל המלצה באבחון פסיכולוגי, לבחינה בעל פה, יעשה בחינה מותאמת, או יקבל הקראת שאלון ו/או הכתבה לבוחן ניטרלי.

במקרים בעייתיים ניתן לפנות לגב' אירית ברזלי לקבלת הנחיות נוספות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2014  

עדכוני rss