education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
נוהל בחינות מותאמות
שאלון מותאם במדעי המחשב
 

תלמידים הזכאים על פי הנחיות אגף הבחינות לשאלון מותאם במדעי המחשב, יענו על השאלון החיצוני על פי ההנחיות שתפרסמנה לקראת מועד הבחינה:

הבחינה תיבדק במרב"ד. את מחברת הבחינה יש לשלוח למרב"ד, בנפרד ממחברות התלמידים האחרים, עם מדבקה מיוחדת כנדרש על ידי אגף הבחינות.

 

בשאלונים במדעי המחשב אין בחינה בעל פה.

תלמיד שקיבל המלצה באבחון פסיכולוגי, לבחינה בעל פה, יעשה בחינה מותאמת, או יקבל הקראת שאלון ו/או הכתבה לבוחן ניטרלי.

במקרים בעייתיים ניתן לפנות לגב' אירית ברזלי לקבלת הנחיות נוספות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/04/2019  

עדכוני rss